Những hình ảnh ấn tượng trong ngày khai giảng (15 hình)
Học sinh tham gia trò chơi tại lễ khai giảng
Quay lên trên free html hit counter