Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang (28 hình)
Sáng 27/9, Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức vào 7 giờ 30 phút, tại Nhà tang lễ quốc gia. (Nguồn: TTXVN)
Quay lên trên free html hit counter