83 mùa xuân có Đảng

Cập nhật: 05-02-2013 | 00:00:00

Là một địa phương có chi bộ Đảng được thành lập sớm nhất miền Nam, tỉnh Thủ Dầu Một - Sông Bé - Bình Dương dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đi qua chặng đường 83 năm với nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng lắm vinh quang. Vùng đất được xem là chiếc nôi của các phong trào cách mạng ngày xưa đang vươn mình lập nên nhiều kỳ tích trong công cuộc đổi mới đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa...  

 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung trao giấy phép đầu tư cho một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

Từ hai chi bộ Đảng đầu tiên

Sau một thời gian tuyên truyền, giác ngộ xây dựng cơ sở, đầu năm 1930, chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh được thành lập ở Đề- pô xe lửa Dĩ An. Tiếp đó vài tháng là chi bộ xã Bình Nhâm cũng ra đời để lãnh đạo các phong trào yêu nước chống thực dân đô hộ. Việc ra đời hai chi bộ Đảng đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào cách mạng ở Thủ Dầu Một lúc bấy giờ. Những cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân ở Thủ Dầu Một liên tiếp nổ ra, lan rộng. Những cuộc đấu tranh này xét về tính chất và quy mô cho thấy nhận thức về chính trị, phương pháp và tổ chức đấu tranh của quần chúng công nông đã được nâng lên mọi mặt. Đó là kết quả của quá trình lãnh đạo chặt chẽ của các cơ sở Đảng ở địa phương. Từ khi ra đời, các tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, hoạt động có hiệu quả trên các mặt, xây dựng được cơ sở Đảng vững chắc, phát triển thêm đảng viên (ĐV) mới, chi bộ mới.

Sự hoạt động của những chi bộ Đảng, ĐV cộng sản ở Thủ Dầu Một cùng với phong trào đấu tranh sôi nổi trong thời kỳ 1930-1935 khẳng định nhân dân Thủ Dầu Một trong hoàn cảnh nào cũng một lòng đi theo ngọn cờ cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, đó còn là điều kiện, là nhân tố làm tiền đề về tổ chức để Tỉnh ủy Thủ Dầu Một ra đời.

Đến lãnh đạo giành chính quyền

Từ những chi bộ đầu tiên ra đời, đến cuối năm 1935 hàng loạt chi bộ khác cũng được thành lập ở các làng An Thạnh, An Sơn, Tân Khánh… Đến đầu năm 1936, Xứ ủy Nam kỳ đã chỉ định thành lập Ban Chấp hành Tỉnh ủy lâm thời Thủ Dầu Một. Việc thành lập Tỉnh ủy lâm thời vào mùa xuân năm 1936 đánh dấu một bước ngoặt trong phong trào cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân Thủ Dầu Một. Từ đây tỉnh có cơ quan đầu não để trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng trong tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, trong năm 1936 đã nổ ra hàng chục cuộc đấu tranh với hàng ngàn lượt công nhân, nông dân, tiểu thương, tiểu chủ, thầy giáo, công chức… tham gia. Theo tài liệu còn lưu giữ, để thực hiện thành công việc cướp chính quyền về tay nhân dân giành chắc phần thắng, tháng 3-1945, Tỉnh ủy lâm thời Thủ Dầu Một đã triệu tập cuộc họp bất thường tại TX.Thủ Dầu Một để đề ra nhiệm vụ cấp bách là phải thành lập các đội tự vệ ở cả nông thôn và thành thị. Tỉnh ủy cũng khẩn trương trang bị vũ khí cho các đội tự vệ để đủ sức chiến đấu với kẻ thù. Song song đó, các đoàn thể cứu quốc cũng được tập hợp lại trong mặt trận Việt Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tháng 7-1945, đội tự vệ Lò Chén (Phú Cường), các đội thanh niên tiền phong ở Phú Hòa, Chánh Hiệp… đã hoạt động mạnh. Phong trào quần chúng và các đội tự vệ ở Thủ Dầu Một phát triển mạnh mẽ, không khí khởi nghĩa bao trùm các làng mạc, phố phường. Tại TX.Thủ Dầu Một, đêm 24-8- 1945 lực lượng tự vệ và nhân dân đã tấn công tỉnh lỵ. Lực lượng cách mạng ồ ạt khiến lính Nhật, bọn bảo an, cảnh sát chính quyền phản động phải đầu hàng không điều kiện. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên Dinh Tỉnh trưởng. Chính quyền đã về tay nhân dân. Cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cướp chính quyền tại Thủ Dầu Một giành được thắng lợi, chứng minh hùng hồn sức mạnh đoàn kết của phong trào quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thủ Dầu Một. Suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ, khó khăn, với tinh thần quyết tâm chiến đấu đến giọt máu cuối cùng cho thắng lợi của cách mạng, Đảng bộ, chính quyền Thủ Dầu Một thực sự lớn mạnh, trưởng thành đã góp phần to lớn vào công cuộc kháng chiến đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ tại Nam bộ, đưa lại nền độc lập tự do cho dân tộc.

Lãnh đạo công cuộc đổi mới

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành thắng lợi vẻ vang, cùng với cả nước giành thắng lợi cuối cùng, đất nước độc lập, tự do, non sông thu về một mối. Đảng bộ Bình Dương tiếp tục lãnh đạo chính quyền, nhân dân xây dựng lại quê hương từ đống tro tàn của chiến tranh. Vượt qua muôn vàn khó khăn sau ngày đất nước thống nhất, tỉnh Bình Dương đã khai thác tốt mọi tiềm năng, thế mạnh của mình để đưa vùng đất kháng chiến năm xưa trở thành một địa phương năng động trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đặc biệt, từ sau ngày tái lập tỉnh, Bình Dương đã tiến những bước dài trên con đường phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Từ một tỉnh thuần nông, đến nay Bình Dương là địa phương đi đầu trong phát triển công nghiệp. Điều đó một lần nữa khẳng định vai trò to lớn của Đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành và sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn, góp phần vào kết quả tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 12,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng khá, thu hút đầu tư nước ngoài dẫn đầu cả nước; nhiều dự án quan trọng về phát triển công nghiệp, đô thị, văn hóa xã hội được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng. An sinh xã hội được bảo đảm. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao du lịch tiếp tục phát triển. An ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng hệ thống chính trị đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra và đạt kết quả tốt; trong đó tập trung tiến hành đợt kiểm điểm tập thể và cá nhân cấp ủy các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và ĐV trong toàn Đảng bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” bảo đảm nghiêm túc, đúng quy trình và kế hoạch đề ra. Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, hoạt động lãnh đạo, điều hành ngày càng có hiệu lực, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được mở rộng, tăng cường và phát huy được sức mạnh tổng hợp.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 83 tuổi và chuẩn bị đón xuân mới Quý Tỵ 2013, với những thành tựu nổi bật của tỉnh nhà, chúng ta có quyền tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đó cũng chính là động lực to lớn để mỗi một cán bộ, ĐV và nhân dân toàn tỉnh quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng- an ninh trong năm 2013 nhằm xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng giàu đẹp.

 TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter