93 mùa xuân và khát vọng hùng cường- Bài 4

Cập nhật: 01-02-2023 | 20:56:49

Bài 4: Niềm tin của dân - Sức mạnh của Đảng

Từ thực tế cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước đến giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có thể khẳng định rằng: Mọi thành công của cách mạng Việt Nam chỉ có được khi xuất phát từ lợi ích của nhân dân, hợp lòng dân và được nhân dân tin tưởng, đồng lòng ủng hộ. Từ niềm tin của nhân dân với Đảng đã khẳng định sức mạnh của Đảng.

Đảng trong lòng dân

Lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng xuyên suốt bề dày 93 năm xây dựng và phát triển đã cho thấy, với đường lối chính trị đúng đắn và bằng sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trung kiên, Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiền phong của giai cấp và dân tộc không chỉ nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các tầng lớp nhân dân mà còn nhanh chóng giành được vị thế lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Và từ thực tế có thể khẳng định rằng: Mọi thành công của cách mạng Việt Nam chỉ có được khi xuất phát từ lợi ích của nhân dân, hợp lòng dân và được nhân dân tin tưởng, đồng lòng ủng hộ.

Nói về vấn đề này, ông Ao Sỹ, Trưởng ban Liên lạc Đoàn B.90-C.200-C.270 thuộc Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương, cho biết: “Nếu không có niềm tin với Đảng, chúng tôi đã không làm được và lịch sử cách mạng Việt Nam không rạng rỡ như hôm nay”. Được biết, ông Ao Sỹ tham gia cách mạng từ thời chống Pháp, đến năm 1954 ông tập kết ra Bắc. Ngày 25-5-1959, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn B.90, có nhiệm vụ mở đường và xây dựng cơ sở trên dọc hành lang chiến lược từ Nam Tây nguyên đến Đông Nam bộ. Ông Ao Sỹ, nhớ lại: “4 tháng trời đi bộ ròng rã với phương châm “Có đi có đến, không đi không đến” hay “đi nhanh đến trước ông mặt trời, đi chậm đến sau ông mặt trời”, đoàn đã đến được Nam Đắk Lắk an toàn, gặp Đội vũ trang công tác Đắk Mil, hoàn thành thắng lợi bước đầu của hành trình mở đường về Nam bộ. Trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, bằng niềm tin với Đảng, ông và đồng đội đã làm nên kỳ tích - khai thông con đường hành lang chiến lược Bắc - Nam từ Tây nguyên đến Đông Nam bộ.

Cùng chung quan điểm đó, ông Nguyễn Thanh Tâm, cán bộ hưu trí ở phường Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một), nói: “Tôi tham gia cách mạng năm 1959. Thời đó, rừng Chiến khu Đ rất ác liệt. Đói, chúng tôi phải ăn củ mài, củ chụp thay cơm. Nhưng với niềm tin Đảng sẽ lãnh đạo cuộc cách mạng thành công, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của chúng tôi đã góp phần làm nên đại thắng mùa xuân 1975”.

Vững mạnh từ cơ sở

Trong suốt 93 năm qua, niềm tin tuyệt đối của nhân dân với Đảng luôn là nguồn sức mạnh vô địch, đưa cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; đưa đất nước ta trở thành một quốc gia hòa bình, độc lập và ngày càng có vị thế vững chắc trên trường quốc tế. Vì vậy, tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên luôn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, được các cấp ủy trong tỉnh tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Từ thực tiễn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/ TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TX.Tân Uyên họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Bình Dương đã xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Theo đó, Tỉnh ủy xác định tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng phải gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Mục tiêu tổng quát của chương trình là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động cụ thể của từng cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong giai đoạn mới; tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, nhất là tổ chức Đảng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp (DN) thuộc các thành phần kinh tế; kiện toàn tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa của tỉnh.

Theo ông Nguyễn Phước Hiệp, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, để thực hiện thắng lợi nghị quyết cần thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trước tiên là củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Cụ thể là đổi mới, hoàn thiện tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng; bảo đảm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức Đảng, cấp ủy Đảng, sinh hoạt chi bộ và chất lượng các nghị quyết của Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, tổ chức Đảng ở cơ sở. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, phải đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên; kịp thời rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên. Đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Song song đó, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Chương trình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW đề ra mục tiêu cụ thể, từ năm 2022 đến cuối nhiệm kỳ 2020- 2025: Hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu 7,4% DN có đảng viên, 0,2% DN có tổ chức Đảng. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 3-4% trên tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trong nhiệm kỳ kết nạp 9.500 đảng viên. Thực hiện mô hình bí thư tổ chức cơ sở Đảng là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, DN.
Đến năm 2030: Hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu 8% DN có đảng viên; duy trì tỷ lệ 0,2% DN có tổ chức Đảng, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 3-4% tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ. Thống nhất thực hiện mô hình bí thư tổ chức cơ sở Đảng là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, DN đối với tất cả tổ chức cơ sở Đảng.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 292880
      [news_title] => Ra mắt Chi đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-03-25 12:35:32
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-03-25 12:35:13
      [news_picture] => 1679722513.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 292872
      [news_title] => Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự chương trình “Bình Dương khởi động - kết nối - phát triển mới”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-03-25 10:58:16
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-03-25 10:58:01
      [news_picture] => 1679716680.png
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 292845
      [news_title] => Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-03-25 06:30:50
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-03-25 06:30:30
      [news_picture] => 1679700630.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 292843
      [news_title] => Nâng cao hiệu quả các chi hội nhà trọ
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-03-25 06:22:45
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-03-24 22:00:13
      [news_picture] => 1679670012.JPG
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 292841
      [news_title] => Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh: Tổ chức nhiều hoạt động đoàn kết và chăm lo thanh niên công nhân
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-03-25 06:22:45
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-03-24 21:57:38
      [news_picture] => 1679669857.JPG
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 292840
      [news_title] => Tình nguyện hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-03-25 06:22:45
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-03-24 21:53:17
      [news_picture] => 1679669595.jpeg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 292839
      [news_title] => Huyện đoàn Phú Giáo: Tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-03-25 06:22:45
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-03-24 21:51:35
      [news_picture] => 
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 292838
      [news_title] => Hơn 100 đội hình hỗ trợ tại các trung tâm hành chính công, bộ phận “một cửa”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-03-25 06:22:45
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-03-24 21:50:21
      [news_picture] => 
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289309
      [news_title] => Thành đoàn Thủ Dầu Một: Khởi động chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2023
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-02-01 18:01:16
      [news_createdate] => 2023-02-01 17:43:16
      [news_picture] => 1675248192.jpeg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289300
      [news_title] => Hội nghị triển khai chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-02-01 16:21:34
      [news_createdate] => 2023-02-01 16:14:24
      [news_picture] => 1675242864.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289291
      [news_title] => Huyện Phú Giáo họp mặt kỷ niệm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-02-01 14:35:50
      [news_createdate] => 2023-02-01 14:35:37
      [news_picture] => 1675236936.JPG
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên