Diễn đàn nói không với giang hồ mạng

Thử gõ trên Google cụm từ “thay trời hành đạo’, chỉ 0,34 giây cho ra 45.400.000 kết quả. Vậy cũng đủ thấy, giang hồ mạng ngày nay đáng sợ như thế nào!

“Giang hồ mạng” đang dần trở thành một trào lưu trên mạng xã hội trong thời gian gần đây, mà nổi bật là một loạt kênh của “giới đại ca” trên Youtube đã có những tác động rất xấu đến xã hội, đặc biệt là giới trẻ hiện nay.

DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên