Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp cuối năm

Cập nhật: 29-11-2023 | 11:21:04

(BDO) Sáng 29-11, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa X. Tham dự chỉ đạo cuộc họp có bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương. Bà Trần Thị Minh Hạnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.Đại biểu phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra về các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp thứ 13, bao gồm: Dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022.


Toàn cảnh cuộc họp thẩm tra các nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế-ngân sách

Qua xem xét báo cáo thẩm tra, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung của các dự thảo báo cáo thẩm tra; đồng thời đóng góp ý kiến đối với những nội cần điều chỉnh lại và bổ sung thêm cho phù hợp. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu, ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, rà soát, điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp lần thứ 13 thường lệ cuối năm, HĐND tỉnh.


Bà Trần Thị Minh Hạnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

* Sáng cùng ngày, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các nội dung liên quan đến lĩnh vực pháp chế trình kỳ họp thứ 13 (thường lệ cuối năm 2023), HĐND tỉnh khóa X. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì cuộc họp.


Bà Nguyễn Thị Thanh Mai phát biểu tại cuộc họp

Tại phiên họp, đại diện Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo thẩm tra 4 dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật và 1 dự thảo nghị quyết cá biệt, bao gồm: Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người làm việc tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cấp ủy viên đảng bộ bộ phận; cấp ủy viên chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về chính sách hỗ trợ cho các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định được ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20-7-2022 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định một số chế độ chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung của các dự thảo báo cáo thẩm tra; đồng thời đóng góp ý kiến đối với những nội dung cần điều chỉnh và bổ sung thêm cho phù hợp. Qua các ý kiến đóng góp của đại biểu, bà Nguyễn Thị Thanh Mai yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với Ban Pháp chế hoàn thiện nội dung các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Đỗ Trọng

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên