Bế mạc kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh khóa X: Thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật: 10-12-2022 | 09:33:00

Hôm qua (9-12), sau 2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X đã bế mạc. Kỳ họp đã thông qua 28 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh. Tham gia phiên bế mạc có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.


Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết bằng máy tính bảng. Ảnh: ĐỖ TRỌNG

Bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Trong 28 nghị quyết được thông qua, đáng chú ý là nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023. Mục tiêu chung của Bình Dương năm 2023 là tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7-10-2022 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Toàn tỉnh thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình phục hồi và phát triển KT-XH, thúc đẩy tăng trưởng trên nền tảng chuyển đổi số, kinh tế số, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, các bệnh truyền nhiễm và các dịch bệnh mới phát sinh; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ; tập trung mọi nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị - dịch vụ làm tiền đề xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

Tỉnh tiếp tục phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, cải cách hành chính và thủ tục hành chính trực tuyến, nâng cao tính minh bạch và năng lực cạnh tranh. Cùng với đó là tăng cường quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế.

Mục tiêu chung của Bình Dương năm 2023 là tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7-10-2022 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Để đạt những mục tiêu này, toàn tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện mục tiêu vừa phục hồi và vừa phát triển KT-XH; thực hiện sơ kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra, trong đó tập trung đánh giá cụ thể 4 chương trình đột phá chiến lược và 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 theo đúng chế độ, tạo bước đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng; chú trọng tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm mang tính chất lan tỏa, kết nối vùng như Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh, Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh, cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành…

Tỉnh tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các giải pháp cụ thể tạo chuyển biến rõ nét về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch; tiếp tục quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong mọi mặt KT-XH. Cùng với đó, tỉnh tập trung tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình KT-XH, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, góp phần tạo đồng thuận cao trong xã hội...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đánh giá đúng những kết quả, hạn chế, khó khăn. Nhiệm vụ của chính quyền địa phương là phải đồng hành, đoàn kết sức mạnh của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp để vượt qua những khó khăn, thách thức, tận dụng các cơ hội nhằm huy động mọi nguồn lực, phát huy các thành tựu đạt được, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023 vừa được HĐND tỉnh thông qua, tạo đà tiếp tục đổi mới, đột phá và phát triển cho những năm tiếp theo.

HĐND tỉnh nhất trí cao với UBND tỉnh về những nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2023, cùng với phát biểu tiếp thu đầy trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp này, chắc chắn tình hình KT-XH của tỉnh năm 2023 sẽ tiếp tục phát triển, những ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cử tri, của nhân dân sẽ được giải quyết hiệu quả.

HĐND tỉnh tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, nhất trí cao của cả hệ thống chính trị, sự phấn đấu, nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, tỉnh sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023, tạo đà phát triển bền vững cho những năm tiếp theo. “Với tinh thần đó, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn; nâng cao chất lượng các kỳ họp và chất lượng hoạt động của đại biểu, các tổ đại biểu HĐND và các ban của HĐND tỉnh; tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, then chốt, những vấn đề bức thiết trong cuộc sống xã hội để đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh”, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng nói.

Chỉ tiêu cụ thể phát triển KT-XH năm 2023

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8,5-8,7% so với năm 2022; tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, nông - lâm nghiệp - thủy sản và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm trong cơ cấu kinh tế tương ứng đạt 67,00% - 23,09% - 2,49% - 7,42%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 8,7%; GRDP bình quân đầu người khoảng 177,1 triệu đồng/ năm; kim ngạch xuất khẩu tăng 9 - 10%; kim ngạch nhập khẩu tăng 9 - 10%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 74.617 tỷ đồng; tổng chi cân đối ngân sách địa phương đạt 23.273 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15%; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 11%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt 100%; xây mới nhà ở xã hội 8.000 - 10.000 căn. Tạo việc làm cho 35.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 83%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 33%…; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 100%; số bác sĩ/vạn dân đạt 7,55 bác sĩ; số giường bệnh/vạn dân đạt 20,4 giường bệnh...

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289013
      [news_title] => Sôi nổi các hoạt động mừng Đảng - mừng xuân của tuổi trẻ
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-01-28 06:26:16
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-01-28 06:24:43
      [news_picture] => 1674861882.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289012
      [news_title] => Thành đoàn Dĩ An: Tổ chức ngày hội thanh niên “Xuân gắn kết - Tết sẻ chia”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-01-28 06:26:16
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-01-28 06:22:29
      [news_picture] => 1674861749.JPG
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289011
      [news_title] => Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng đội TP.Thuận An: “Lì xì yêu thương - Thiếu nhi vui tết”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-01-28 06:26:16
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-01-28 06:20:08
      [news_picture] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289010
      [news_title] => Thành đoàn Dĩ An tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ thanh niên công nhân xa quê
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-01-28 06:17:23
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-01-28 06:17:02
      [news_picture] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289008
      [news_title] => Xuân Quý Mão 2023: Bình yên, an toàn, tiết kiệm
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-01-28 06:12:20
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-01-28 06:10:17
      [news_picture] => 1674861013.JPG
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289002
      [news_title] => Khí thế ngày làm việc đầu năm Quý Mão
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-01-27 20:54:22
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-01-27 20:53:52
      [news_picture] => 1674827632.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 288989
      [news_title] => 50 năm Hiệp định Paris - Dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-01-27 16:00:06
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-01-27 15:59:45
      [news_picture] => 1674809985.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 288984
      [news_title] => Tết Quý Mão 2023 diễn ra an toàn, tiết kiệm
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2023-01-27 15:30:51
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-01-27 15:13:03
      [news_picture] => 1674808233.JPG
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285961
      [news_title] => Quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-10 09:19:43
      [news_createdate] => 2022-12-10 09:18:24
      [news_picture] => 1670638704.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285936
      [news_title] => Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Nghị viện Luxembourg
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-10 06:33:22
      [news_createdate] => 2022-12-10 06:30:23
      [news_picture] => 1670628623.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285935
      [news_title] => Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp đoàn đại biểu ĐCS Việt Nam
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-10 06:33:22
      [news_createdate] => 2022-12-10 06:28:11
      [news_picture] => 1670628490.jpg
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên