Bình Dương nghiêm túc triển khai nhiệm vụ theo kết luận của Thanh tra Chính phủ

Cập nhật: 15-09-2023 | 18:56:47

(BDO) Chiều 15-9, Đoàn Thanh tra Chính phủ do ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Dương để công bố Kết luận số 785/KL-TTCP ngày 22-3-2023 của Thanh tra Chính phủ (Kết luận thanh tra 785) về kết quả thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của DN nhà nước, DN cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở; thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương (thời kỳ 2011 - 2019). Tham dự buổi công bố có ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành lãnh đạo các huyện, thị, thành phố.

Ông Đặng Công Huẩn, Phó Chánh tra Chính phủ phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra

Nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành

Ông Trần Văn Mây, Cục trưởng Cục III – Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra. Theo đó, trong thời kỳ thanh tra nêu trên, UBND tỉnh Bình Dương, các sở, ngành và UBND cấp huyện trực thuộc đã có nhiều cố gắng và đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư, xây dựng, thể hiện trên các mặt công tác.

Cụ thể, tỉnh đã  huy động được nguồn lực từ đất đai để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, kinh tế tăng trưởng nhanh và liên tục trong một giai đoạn dài, hệ thống hạ tầng cơ sở và hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư, bộ mặt đô thị và nông thôn được đổi mới nhanh; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và ngày càng được nâng cao.

Trên lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng được thủ trưởng cơ quản lý nhà nước các cấp từ tỉnh đến huyện quan tâm chỉ đạo và thực hiện đạt kết quả tương đối tốt. Chất lượng của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng tốt hơn qua các năm trong thời kỳ thanh tra, số vụ khiếu nại tố cáo phức tạp đã giảm đáng kể.

Ông Trần Văn Mây, Cục trưởng Cục III – Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra

Bên cạnh đó, công tác thanh tra cũng được lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo. Trong kỳ, ngành Thanh tra Bình Dương đã thực hiện tổng số 528 cuộc thanh tra hành chính và 3.881 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm 273.358 triệu đồng và 33.000 m2 đất; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 129.006 triệu đồng, tịch thu hàng hóa và tiêu huỷ trị giá 7.947 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 114 tổ chức và 41 cá nhân, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 4 vụ; công tác kiểm tra, xử lý sau thanh tra được chú trọng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, kết luận thanh tra cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng… Qua đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Dương thực hiện nghiêm việc tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra những hạn chế, thiếu sót như đã nêu tại phần kết quả thanh tra, kết luận thanh tra. Trên cơ sở đó, có hình thức xử lý phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan. 

Khắc phục có hiệu quả những hạn chế, thiếu sót liên quan trong công tác. Trong lĩnh vực hành chính cần tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra những hạn chế, thiếu sót như đã nêu tại phần kết quả thanh tra, kết luận thanh tra, trên cơ sở đó có hình thức xử lý phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

Đối với công tác quản lý hành chính, chấm dứt ngay việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao đất, cho thuê đất công, đất sạch do Nhà nước trực tiếp quản lý không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; tổ chức thanh tra toàn diện việc phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn toàn tỉnh và xử lý triệt để các vi phạm đối với tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức xác định lại giá đất cụ thể đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những sai phạm; kiểm tra, xử lý chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đảm bảo điều kiện chuyển nhượng... 

Xử lý về kinh tế, kết luận yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức xác định lại giá đất cụ thể đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những sai phạm. Đồng thời, rà soát lại phương án giá đất đối với các trường hợp tương tự trên toàn tỉnh. Qua thanh tra đã phát hiện một số bất cập trong các quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế…

Phát biểu kết luận tại buổi công bố kết luận thanh tra, ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị: Ngay sau khi công bố, tỉnh Bình Dương cần nghiêm túc thực hiện các yêu cầu trên cơ sở các biên bản kết luận thanh tra, đồng thời có sự phân công cụ thể cho từ sở, ngành, thành lập các tổ để xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục các nội dung, yêu cầu kết luận thanh tra để tránh bị động, thiếu sót đối với các yêu cầu kết luận. Triển khai kế hoạch kiểm điểm, chấn chỉnh lại các hoạt động của các sở, ngành, huyện thị, thành phố. Thực hiện nhanh công tác kiểm điểm các nội dung tại kết luận thanh tra, khắc phục các sai phạm, chấn chỉnh các thiếu sót. Giao Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh lập lại danh sách cán bộ liên quan những sai phạm cụ thể để xem xét kiểm điểm theo nội dung kết luận.

Triển khai kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra

Ngay sau khi công bố kết luận thanh tra, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện kết luận thanh tra. UBND tỉnh sẽ cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương có liên quan có trách nhiệm khắc phục những hạn chế, thiếu sót liên quan.

Cụ thể, UBND tỉnh đề nghị xem xét kết quả bán đấu giá  tài sản công và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Chấm dứt việc bố trí vốn đầu tư công dàn trải, kéo dài, vi phạm Luật Đầu tư công và triển khai các dự án đầu tư công không nằm trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, trừ các công trình cấp bách theo quy định của pháp luật về đầu tư công, như đã nêu tại phần kết quả thanh tra và phần kết luận thanh tra.

Chỉ đạo các chủ đầu tư chấn chỉnh, thực hiện khắc phục các nội dung đã nêu tại phần kết quả thanh tra và phần kết luận thanh tra trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; việc thi công chậm tiến độ và thay đổi nhãn hiệu, xuất xứ thiết bị; yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng, thực hiện đúng quy định của pháp luật về xây dựng pháp luật về đấu thầu và kết quả lựa chọn thầu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức thanh tra toàn diện việc phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn toàn tỉnh và xử lý triệt để các vi phạm đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời rà soát, sớm xử lý dứt điểm để thu hồi các thửa đất công bị lấn chiếm đã được nêu ở phần kết quả thanh tra và phần kết luận thanh tra. Rà soát lại các dự án được cơ quan có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết làm thay đổi cơ cấu, mục đích sử dụng đất hoặc thay đổi mục tiêu dự án có ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai đối với ngân sách nhà nước, nhưng chưa thực hiện xác định lại giá đất làm căn cứ xác định bổ sung nghĩa vụ tài chính đất đai, tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

Tổ chức xác định lại giá đất cụ thể đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những sai phạm, trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, rà soát lại phương án giá đất đối với các trường hợp tương tư trên toàn tỉnh.

Tổ chức thanh tra các dự án nhà ở thương mại triển khai chậm tiến độ, vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai. Rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, cương quyết thu hồi chủ trương đầu tư hoặc thu hồi dự án gắn với thu hồi quyền sử dụng đất đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư và đất đai do lỗi chủ quan của chủ đầu tư.  

Kiểm tra, xử lý chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đảm bảo điều kiện chuyển nhượng. Làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, xử lý sai phạm theo quy định pháp luật…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng đã thay mặt UBND tỉnh tiếp thu và thống nhất các thông báo, nội dung kết luận thanh tra, yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành các địa phương cần nhanh chóng tổ chức thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý tiếp theo để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, điều hành trong thời gian tới. Đồng thời, cam kết tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện tốt nhất các nội dung kết luận thanh tra yêu cầu, nhất là trong tổ chức thực hiện, tránh thất thoát tài sản liên quan các nội dung kết luận.


P.V

 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 305915
      [news_title] => Công an TP.Tân Uyên: Phát huy hiệu quả trong tuần tra, trấn áp mạnh tội phạm
      [newcate_code1] => phap-luat
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-09-22 09:58:24
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-09-22 09:46:49
      [news_picture] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 305876
      [news_title] => TX.Bến Cát: Quyết liệt thực hiện các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông
      [newcate_code1] => phap-luat
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-09-21 18:41:11
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-09-21 18:41:00
      [news_picture] => 1695296459.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 305862
      [news_title] => Xét xử Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam
      [newcate_code1] => phap-luat
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-09-21 14:36:58
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-09-21 14:34:09
      [news_picture] => 1695281649.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 305859
      [news_title] => Chính phủ lấy ý kiến về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
      [newcate_code1] => phap-luat
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-09-21 14:02:09
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-09-21 14:02:01
      [news_picture] => 1695279720.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 305858
      [news_title] => Va chạm với xe ben, người phụ nữ tử vong
      [newcate_code1] => phap-luat
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-09-21 12:08:02
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-09-21 12:07:56
      [news_picture] => 1695272876.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 305835
      [news_title] => Tuồn hàng công ty ra ngoài bán, thủ kho lãnh án tù
      [newcate_code1] => phap-luat
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-09-21 10:18:28
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-09-21 10:18:19
      [news_picture] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 305833
      [news_title] => Trang bị kiến thức pháp luật cho sinh viên, học sinh
      [newcate_code1] => phap-luat
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-09-21 10:17:03
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-09-21 10:16:55
      [news_picture] => 1695266215.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 305748
      [news_title] => TP.Thuận An: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí
      [newcate_code1] => phap-luat
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-09-20 08:43:57
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-09-20 08:38:27
      [news_picture] => 
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 305454
      [news_title] => Xử lý nghiêm chung cư không bảo đảm quy định phòng cháy chữa cháy
      [newcate_code1] => phap-luat
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-09-15 10:59:59
      [news_createdate] => 2023-09-15 10:59:45
      [news_picture] => 1694750385.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 305453
      [news_title] => Trợ giúp pháp lý lưu động về đất đai cho người dân TP.Tân Uyên
      [newcate_code1] => phap-luat
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-09-15 10:55:43
      [news_createdate] => 2023-09-15 10:55:34
      [news_picture] => 1694750133.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 305452
      [news_title] => Xe máy va chạm với xe máy kéo rơ moóc tự chế, một người tử vong
      [newcate_code1] => phap-luat
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-09-15 10:53:31
      [news_createdate] => 2023-09-15 10:53:21
      [news_picture] => 1694750001.jpg
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên