Bình Dương: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Cập nhật: 22-11-2012 | 00:00:00

Trong những năm qua, công tác triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, việc quy hoạch và cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản được quan tâm thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật đã góp phần đưa hoạt động khai thác khoáng sản dần đi vào nền nếp. Việc khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm khoáng sản ngày càng được chú ý hơn.

Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản còn một số hạn chế như: công tác quản lý địa bàn ở một số nơi chưa chặt chẽ, việc khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép còn diễn ra ở một số nơi làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, việc đầu tư áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường cũng như việc bảo vệ môi trường trong khai thác và sau khai thác chưa được các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản quan tâm thực hiện; công tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên; đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là ở cấp cơ sở.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghịquyết 02-NQ/ TW ngày 25-4-2011 của BộChính trị“vềđịnh hướng chiến lược khoáng sản vàcông nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Tỉnh ủy Bình Dương ban hành Chỉ thị số 25- CT/TU về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, dưới nhiều hình thức và phương pháp phù hợp, tổ chức triển khai quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, Luật Khoáng sản cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản; chú ý phát hiện, nhân rộng những nhân tố mới, mô hình điển hình trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 02- NQ/TW.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng và chỉ đạo triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02-NQ/ TW và Chỉ thị của Tỉnh ủy gắn với Chương trình số 23-Ctr/ TU ngày 23-8-2011 của Tỉnh ủy về “Chương trình Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015”, đồng thời, triển khai “Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012-2015 định hướng đến năm 2020”.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình của ngành thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW và Chỉ thị của Tỉnh ủy; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản theo thẩm quyền của tỉnh nhằm đổi mới nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan xây dựng cơ chế tổchức quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản đểphục vụquy hoạch phát triển kinh tế- xãhội của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác quản lýNhànước vềkhoáng sản của UBND cấp huyện, xã, phường, thị trấn, việc cấp giấy phép vàquản lýkhai thác khoáng sản, việc chấp hành các quy định của pháp luật của các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn, đặc biệt làởnhững địa phương đểxảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về quan điểm, chủ trương của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; những nhân tố mới, mô hình điển hình trong quá triển khai thực hiện Nghị quyết 02- NQ/TW trên địa bàn tỉnh…

THẢO NGỌC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter