Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Triển khai cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cập nhật: 10-04-2024 | 08:34:40

Tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa triển khai cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024.

Theo đó, cuộc thi viết tập trung vào các nội dung như bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng các bài viết chính luận trên báo, tạp chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; lựa chọn những bài viết xuất sắc, tiêu biểu để tham gia cuộc thi cấp tỉnh, quân khu và tuyên truyền, khích lệ, lan tỏa trên hệ thống truyền thông của địa phương, đơn vị.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và giao ban nắm tình hình tư tưởng trong LLVT tỉnh tháng 3-2024. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh được nghe báo cáo 2 chuyên đề: Chuyên đề về tình hình thế giới, khu vực, trong nước nổi bật thời gian qua; kết quả nổi bật về công tác quân sự, quốc phòng của quân khu và LLVT tỉnh tỉnh quý I-2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024; chuyên đề về tình hình tư tưởng, dư luận trong LLVT quân khu và trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Hội nghị nhằm thông tin kịp thời tình hình thời sự nổi bật thời gian gần đây; đồng thời bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong LLVT tỉnh; nắm tình hình tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ trong LLVT tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và nhân dân trên địa bàn.

TIỂU LIÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=157
Quay lên trên