Bước chuyển sau một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Cập nhật: 19-05-2022 | 18:52:33

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5- 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Tỉnh ủy Bình Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức triển khai việc học và làm theo Bác với nhiều nội dung, hình thức, cách làm ý nghĩa, thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và nhân dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội.

Tiếp tục lan tỏa

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt nội dung kết luận tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh; đồng thời ban hành Công văn số 337-CV/TU ngày 9-7-2021 để chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học tập làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

“Gần dân, sát việc, làm việc tận tụy, công tâm”, những cán bộ, đảng viên ở xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng) xuống tận nhà dân để nắm tâm tư, tình cảm và những ý kiến đóng góp, hiến kế để địa phương phát triển

Đặc biệt, công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Nổi bật là đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng, tuyên truyền bằng hình thức Infograpic, biên tập sách về các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, biên tập và phát hành sổ tay học tập và làm theo lời Bác… Qua đó, góp phần lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân…

Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tỉnh triển khai thực hiện tốt. Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình “Làm theo Bác” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng, đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua thực hiện mô hình, từng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhất là ở cơ sở đã thể hiện sự gần gũi, gắn bó, sâu sát với nhân dân, kịp thời tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân liên quan đến cuộc sống hàng ngày và sự phát triển chung của địa phương. Nhờ đó đã tạo sự tin tưởng, hài lòng trong nhân dân, góp phần hạn chế đáng kể tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, không để phát sinh những vấn đề phức tạp…

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thị ủy Tân Uyên trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc qua 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Ông Bùi Hữu Toàn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm trên địa bàn tỉnh được tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị ngày càng rõ nét, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi tập thể, cá nhân, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm; trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Qua đó, khẳng định việc cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là thực hiện bảo đảm các bước “học tập”, “làm theo Bác” và “nêu gương” cả trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Xác định những nội dung cụ thể, trọng tâm

Ông Bùi Hữu Toàn cho biết tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp ủy Đảng tiếp tục xác định những nội dung cụ thể, trọng tâm để tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ hàng tháng, hàng quý, gắn với đợt sinh hoạt chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và những điều đảng viên không được làm để thảo luận sâu, liên hệ thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những vấn đề còn hạn chế, yếu kém; từ đó đề ra những giải pháp khắc phục nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều kênh thông tin, nhiều hình thức về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và hàng năm; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, cá nhân điển hình trong “Làm theo Bác” để tiếp tục tạo sự lan tỏa trong xã hội; đồng thời đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm trên địa bàn tỉnh được tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

TIỂU LIÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280684
      [news_title] => Tự hào mang tên anh
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-09-28 08:26:07
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-28 08:11:58
      [news_picture] => 1664327517.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280683
      [news_title] => Đảng ủy, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ Việt Nam xã Trừ Văn Thố (huyện Bàu Bàng): Tưởng niệm Ngày anh hùng liệt sĩ Trừ Văn Thố hy sinh
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-09-28 08:26:07
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-28 08:04:00
      [news_picture] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280676
      [news_title] => Chủ tịch nước gặp mặt các nhà lãnh đạo dự lễ quốc tang ở Nhật Bản
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-09-28 06:24:29
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-28 06:17:51
      [news_picture] => 1664320671.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280664
      [news_title] => Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương họp Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn tỉnh
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-09-27 20:36:58
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-27 20:35:26
      [news_picture] => 1664285726.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280663
      [news_title] => Cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, có giải pháp bình ổn giá cả hàng hóa…
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2022-09-27 20:44:22
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-27 20:11:16
      [news_picture] => 1664286179.JPG
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280649
      [news_title] => Ban Bí thư khai trừ Đảng đối với Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-09-27 14:52:21
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-27 14:51:51
      [news_picture] => 1664265111.png
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280643
      [news_title] => Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30 về chính sách phòng, chống dịch
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2022-09-27 14:16:44
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-27 14:14:54
      [news_picture] => 1664262894.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280642
      [news_title] => Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-09-27 14:19:42
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-27 14:14:45
      [news_picture] => 1664262884.png
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271562
      [news_title] => Cán bộ, đảng viên phải là “công bộc” của nhân dân- Bài 3
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-05-19 18:52:33
      [news_createdate] => 2022-05-18 19:15:57
      [news_picture] => 1652876157.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271561
      [news_title] => TP.Thuận An: Thành lập Tổ công tác Đề án 06
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => cai-cach-hanh-chinh
      [news_publicdate] => 2022-05-19 18:52:33
      [news_createdate] => 2022-05-18 18:56:12
      [news_picture] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271560
      [news_title] => UBND tỉnh: Ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => cai-cach-hanh-chinh
      [news_publicdate] => 2022-05-19 18:52:38
      [news_createdate] => 2022-05-18 18:55:11
      [news_picture] => 
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên