Các hình thức tổ chức giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho học sinh, sinh viên

Cập nhật: 14-05-2022 | 07:47:19

Ngày 11-5-2022, Bộ trưởng Bộ Giáo và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư 06/2022/ TT-BGDĐT hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, thông tư này áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, các cơ sở giáo dục có đào tạo giáo viên, không bao gồm các cơ sở giáo dục đại học thuộc quân đội và công an (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục); các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về nguyên tắc khi thực hiện thông tư phải:

+ Bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Nội dung giáo dục kiến thức, kỹ năng về PCCC và cứu nạn, cứu hộ bảo đảm thống nhất giữa các cấp học, trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân và không làm thay đổi quy định khung về chương trình giáo dục chính khóa của các cấp học, trình độ đào tạo.

+ Kết hợp giáo dục chính khóa với tổ chức các hoạt động giáo dục.

Về phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục kiến thức, kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ như sau:

- Đối với giáo dục mầm non:

+ Lồng ghép thông qua các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

+ Sử dụng phương pháp giáo dục trực quan, minh họa thông qua hoạt động giáo dục phát triển thể chất.

- Đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên:

+ Lồng ghép trong nội dung các bài học của môn học trong chương trình giáo dục chính khóa.

+ Thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, hoạt động giáo dục kỹ năng sống và trong các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt hè.

- Đối với giáo dục đại học:

+ Lồng ghép trong môn học giáo dục quốc phòng - an ninh và các hoạt động ngoại khóa.

+ Phối hợp với các đơn vị có chức năng trong công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ tổ chức hoạt động đào tạo, thực hành, diễn tập phù hợp với nội dung chương trình đào tạo của các nhà trường.

Về nguồn kinh phí bảo đảm:

- Nguồn chi thường xuyên của nhà trường; nguồn đầu tư cho hoạt động PCCC và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật.

- Các khoản tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

- Nguồn tài chính hợp pháp của các cơ sở giáo dục ngoài công lập và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về tổ chức thực hiện:

- Trách nhiệm của Bộ GD&ĐT

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại thông tư này.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng và triển khai các tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng bổ trợ về PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho người học.

+ Định kỳ tổng hợp báo cáo các cơ quan có liên quan về tình hình triển khai thực hiện công tác giáo dục về PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong ngành giáo dục.

- Trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

+ Chỉ đạo các Sở GD&ĐT và các sở, ban ngành của địa phương tích cực, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại thông tư này.

+ Bảo đảm nguồn kinh phí cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện các quy định về lồng ghép kiến thức, kỹ năng về PCCC và cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy, hoạt động giáo dục được quy định tại thông tư này.

+ Tổ chức thanh tra, kiểm tra và thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

- Trách nhiệm của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT

+ Tham mưu Chủ tịch UBND cấp tỉnh/huyện xây dựng kế hoạch triển khai tại địa phương; xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại thông tư này.

+ Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn hướng dẫn trẻ em, học sinh, học viên tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và cứu nạn, cứu hộ do địa phương tổ chức.

+ Khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục và kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định.

- Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học

+ Giao đơn vị đầu mối chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai công tác giáo dục, phổ biến kiến thức và kỹ năng về PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho sinh viên theo quy định tại thông tư này.

+ Tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo các nội dung của thông tư này. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và thực hiện báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý giáo dục.

+ Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo định kỳ từng năm học.

Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 26-6-2022.

SỞ TƯ PHÁP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280715
      [news_title] => Cảnh sát giao thông tuần tra, phát hiện, bắt giữ đối tượng có “đồ nghề” bẻ khóa trộm xe máy
      [newcate_code1] => phap-luat
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2022-09-28 11:49:30
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-28 11:47:19
      [news_picture] => 1664340468.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280705
      [news_title] => Công an TP.Dĩ An kêu gọi người dân nhặt được vàng giao nộp
      [newcate_code1] => phap-luat
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-09-28 09:15:39
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-28 09:15:29
      [news_picture] => 1664331328.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280704
      [news_title] => Kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến
      [newcate_code1] => phap-luat
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-09-28 09:15:39
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-28 09:12:35
      [news_picture] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280703
      [news_title] => Công an huyện Dầu Tiếng: Nỗ lực kéo giảm phạm pháp hình sự
      [newcate_code1] => phap-luat
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-09-28 09:10:52
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-28 09:10:46
      [news_picture] => 1664331046.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280702
      [news_title] => Kỳ vọng ở một mô hình
      [newcate_code1] => phap-luat
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-09-28 09:06:41
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-28 09:06:28
      [news_picture] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280701
      [news_title] => TP.Thủ Dầu Một: Tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”
      [newcate_code1] => phap-luat
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2022-09-28 09:05:02
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-28 09:04:28
      [news_picture] => 1664332208.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280699
      [news_title] => Ghi nhận từ đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông: Xử phạt nghiêm để răn đe
      [newcate_code1] => phap-luat
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-09-28 09:05:02
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-28 09:03:25
      [news_picture] => 1664330604.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280679
      [news_title] => Khởi tố bị can Nguyễn Quang Linh về tội "Nhận hối lộ"
      [newcate_code1] => phap-luat
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-09-28 06:38:24
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-28 06:37:50
      [news_picture] => 1664321870.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 270721
      [news_title] => Chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bị nhiễm Covid-19
      [newcate_code1] => phap-luat
      [newcate_code2] => chinh-sach-moi
      [news_publicdate] => 2022-05-07 09:04:03
      [news_createdate] => 2022-05-07 09:00:53
      [news_picture] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 270719
      [news_title] => Văn bản mới ngày 7-5
      [newcate_code1] => phap-luat
      [newcate_code2] => chinh-sach-moi
      [news_publicdate] => 2022-05-07 08:54:54
      [news_createdate] => 2022-05-07 08:54:31
      [news_picture] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 270449
      [news_title] => Văn bản mới
      [newcate_code1] => phap-luat
      [newcate_code2] => chinh-sach-moi
      [news_publicdate] => 2022-05-04 08:43:47
      [news_createdate] => 2022-05-03 22:39:36
      [news_picture] => 
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên