Cần có biện pháp phòng ngừa việc thất thoát tài sản, đất đai trong quá trình thực hiện cổ phần hóa

Cập nhật: 22-02-2011 | 00:00:00

Trong đợt tiếp xúc cử tri vừa qua, cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: “Nhà nước cần đẩy mạnh chủ trương cổ phần hóa (CPH), hạn chế tình trạng độc quyền trong các ngành công ích như điện lực, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường... đồng thời cần kiểm tra, kiểm soát và có các biện pháp phòng ngừa việc thất thoát tài sản Nhà nước, nhất là đất đai trong quá trình thực hiện CPH”. Vấn đề này được Bộ Tài chính trả lời tại Công văn số 11640/BTC-TCDN ngày 31-8-2010 với nội dung như sau:

Hiện nay, các doanh nghiệp (DN) 100% vốn Nhà nước thực hiện CPH theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26-7-2007 của Chính phủ về chuyển DN 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 109/2007/NĐ-CP đã phát sinh một số vấn đề vướng mắc cần được tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể việc xác định giá trị quyền sử dụng đất và giá trị lợi thế vị trí địa lý vào giá trị DN CPH; chính sách bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, người lao động trong DN; việc xác định trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong quá trình CPH và xử lý vi phạm..

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến trình CPH và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, Ban cán sự Đảng, Chính phủ đã có báo cáo Bộ Chính trị về việc thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế và cơ chế, chính sách ngăn ngừa thất thoát tài sản Nhà nước; tiếp tục thực hiện CPH và đổi mới cơ chế quản lý DN có vốn Nhà nước sau CPH. Bộ Chính trị đã có Kết luận số 45/KL-TW ngày 10-4-2009, trong đó nhấn mạnh một số phương hướng và giải pháp, như sau:

- Nâng cao chất lượng công tác xác định giá trị của DN theo hướng phù hợp với giá thị trường. Nghiên cứu áp dụng kiểm toán giá trị DN sau khi đơn vị tư vấn định giá.

- Về vấn đề đất đai khi CPH: “Trước mắt, trong khi chưa sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về đất đai, khi xác định giá trị DN phải tính giá trị lợi thế DN (bao gồm cả lợi thế vị trí đất đai cho sản xuất - kinh doanh), giá trị thương hiệu của DN; đồng thời việc xác định giá trị DN có tính giá trị quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và mục đích đăng ký kinh doanh của DN”.

- Về tiến độ CPH DN: “Trong giai đoạn hiện nay, kinh tế trong nước và kinh tế thế giới đang suy giảm. Cần dãn tiến độ CPH sao cho phù hợp, không nhất thiết phải tập trung hoàn thành trong 2 năm 2009-2010”.

Với tinh thần trên, Chính phủ đã triển khai thực hiện một số giải pháp như:

- Ban hành Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19-3-2010 về chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

- Chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu hoàn chỉnh cơ chế CPH DNNN theo tinh thần Kết luận số 45/KL-TW của Bộ Chính trị, bảo đảm CPH DN 100% vốn Nhà nước một cách hiệu quả, vững chắc, phù hợp với điều kiện kinh tế trong và ngoài nước.

- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung một số chính sách về đất đai để tháo gỡ khó khăn trong công tác CPH.

- Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước tập trung hoàn thành việc chuyển đổi các công ty Nhà nước sang hoạt động theo Luật DN trước ngày 1-7-2010 dưới hình thức công ty TNHH một thành viên hoặc CPH. Đến ngày 1-7-2010, các công ty Nhà nước chưa CPH sẽ chuyển sang hoạt động theo Luật DN dưới hình thức công ty TNHH, sau thời điểm này vẫn tiếp tục tiến hành CPH theo lộ trình.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình CPH các DNNN cũng như việc quản lý và sử dụng đất đai trong quá trình này để ngăn ngừa thất thoát và tạo điều kiện để DN sau CPH phát triển, kinh doanh có hiệu quả.

Vừa qua, tại Thông báo số 174/TB-VPCP ngày 28-6-2010 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát theo lĩnh vực được phân công quản lý, đồng thời tiếp tục hoàn thiện một số cơ chế, chính sách để tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, CPH và nâng cao hiệu quả hoạt động đối với DN 100% vốn Nhà nước.

Về chính sách CPH DN 100% vốn Nhà nước, Bộ Tài chính đang soạn thảo trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26-6-2007 của Chính phủ để khắc phục những vướng mắc hiện nay, tạo điều kiện cho việc CPH được thực hiện thuận lợi, an toàn và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

(Nguồn: VP. Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=298
Quay lên trên