Chính phủ

Cập nhật: 20-09-2010 | 00:00:00

- Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 9-9-2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

- Nghị định 95/2010/NĐ-CP ngày 16-9-2010 của Chính phủ quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ, ngành

- Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 11-9-2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21-11-2006 và thay thế Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 12-4-2007 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng.

- Thông tư 26/2010/TT-BLĐTBXH ngày 13-9-2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 9-11-2007 về hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13-7-2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông tư 135/2010/TT-BTC ngày 13-9-2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20-7-2009 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch.

- Thông tư 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14-9-2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

- Quyết định 33/2010/QĐ-UBND ngày 13-9-2010 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương.

- Quyết định 31/2010/QĐ-UBND ngày 6-9-2010 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Bình Dương, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Bình Dương và chi tiêu tiếp khách trong nước.

- Quyết định 32/2010/QĐ-UBND ngày 8-9-2010 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=386
Quay lên trên