Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Minh Sang : Kỳ họp đã tập trung vào những vấn đề quan trọng, bức xúc của cuộc sống

Cập nhật: 12-12-2009 | 00:00:00

Sau 3 ngày làm việc tích cực với sự đổi mới về hình thức kỳ họp, sự phát huy cao về trí tuệ, vai trò của người đại biểu nhân dân, kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa VII đã thành công tốt đẹp. Có thể nói, kỳ họp đã tập trung vào những vấn đề quan trọng, bức xúc của cuộc sống, phản ánh đầy đủ tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Không khí chất vấn và trả lời chất vấn dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng. Qua đối thoại, tranh luận đã làm rõ thêm nhiều vấn đề về quản lý kinh tế - xã hội (KT-XH); xác định trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân; thấy rõ hơn những khó khăn, vướng mắc để chia sẻ, gợi mở các giải pháp, góp phần khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Để đáp ứng nguyện vọng chính đáng và lòng mong đợi của cử tri tỉnh nhà, tôi đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc tiếp thu, có biện pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề đã nêu trong phiên chất vấn để tạo sự chuyển biến mạnh hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành. Trên cơ sở đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn cũng như những thành tựu và yếu kém trong năm qua, dự báo sự hồi phục và thách thức trong thời gian tới, HĐND tỉnh đã quyết định các nhiệm vụ về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2010. Trong đó nhấn mạnh mục tiêu của năm 2010, là: Tập trung mọi nguồn lực nhằm phục hồi tăng trưởng kinh tế của tỉnh theo hướng nhanh và bền vững; bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tốt an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và quốc phòng -an ninh trên địa bàn; phấn đấu ở mức cao nhất hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII, kế hoạch KT-XH tỉnh 5 năm 2006-2010.

Với mục tiêu quan trọng như vậy, năm 2010 sẽ là một năm nhiều thử thách, cũng là cơ hội để chúng ta khẳng định nội lực và truyền thống anh hùng, sáng tạo, vượt khó đi lên. Cần phải có những giải pháp quyết liệt hơn, đồng bộ hơn nữa, sự đoàn kết quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của nhân dân cả tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin lưu ý một số giải pháp sau đây để tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2010:

Trước hết, chúng ta cần tập trung huy động, khai thác tối đa các nguồn lực phục vụ đầu tư, phát triển ổn định sản xuất và đời sống nhân dân; tiếp tục hoàn thiện, minh bạch về mặt thủ tục đầu tư, xây dựng, sản xuất, xuất nhập khẩu.. tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế triển khai đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ các chủ đầu tư đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Bên cạnh đó, chúng ta cần theo dõi sát diễn biến tình hình tài chính, kinh tế, thị trường, giá cả thế giới và trong nước, nhất là trên lĩnh vực xuất khẩu, giá cả hàng hóa để có biện pháp ứng phó kịp thời, mang lại hiệu quả, không gây bất lợi cho sản xuất - kinh doanh.

Chúng ta cần đưa phát triển công nghiệp đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm; tập trung quy hoạch một số ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh và quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ, quy hoạch bến bãi, kho cảng để các ngành này phát triển bền vững. Tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm phát triển ngành dịch vụ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa X lần thứ 7 về vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình bảo vệ môi trường giai đoạn 2007-2010; tăng cường thanh, kiểm tra và xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm về quy hoạch, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường, đổi mới, nâng cao chất lượng lập quy hoạch; tăng cường giám sát thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt...

Ngoài ra, chúng ta cần cân đối ngân sách theo hướng tích cực; thực hiện chính sách huy động các nguồn lực tài chính hợp lý, bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Chú trọng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm quản lý, có khả năng tạo nguồn thu ngân sách lớn. Thực hiện có hiệu quả, vận dụng linh hoạt các chính sách hiện có nhằm bảo đảm tốt an sinh xã hội và giảm nghèo. Chỉ đạo thực hiện đạt kế hoạch các chương trình mục tiêu quốc gia trên lĩnh vực văn hóa xã hội; tiếp tục thực hiện tốt và nâng cao hiệu quả hoạt động xã hội hóa các lĩnh vực này. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp.

HỒ VĂN ÚT (lược ghi)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên