Chú trọng công tác tuyên truyền bầu cử ở cơ sở

Cập nhật: 15-04-2021 | 08:23:10

Những ngày này, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Dầu Tiếng đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Một trong những nội dung được Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện quan tâm và khẩn trương thực hiện đó là công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Huyện Dầu Tiếng tổ chức tuyên truyền đa dạng, phong phú về cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, huyện Dầu Tiếng đã tập trung triển khai công tác này một cách khẩn trương theo đúng chỉ đạo của cấp trên. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch 29 về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng, cho biết kế hoạch của UBND huyện là cơ sở để tổ chức công tác tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền còn giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ và nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn, bầu những người tiêu biểu, có đủ yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia Quốc hội, HĐND các cấp, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Kế hoạch của UBND huyện yêu cầu công tác bầu cử trên địa bàn phải thực hiện đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; gắn công tác tuyên truyền chuẩn bị bầu cử với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Nội dung tuyên truyền phải bảo đảm phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm dân cư, trình độ dân trí từng khu vực; có trọng tâm, trọng điểm và được thực hiện thường xuyên. Kế hoạch của huyện cũng yêu cầu việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phải chú trọng đến chất lượng, bảo đảm an toàn, hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Giúp nhân dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm

Xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, do đó UBBC huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền tiến độ thực hiện việc chuẩn bị bầu cử tại địa phương tới mọi người dân, qua đó giúp nhân dân hiểu được nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của mình trong tham gia bầu cử. Ông Nguyễn Hồng Phương, Trưởng phòng Nội vụ, Ủy viên Thường trực UBBC huyện Dầu Tiếng, cho biết công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện được triển khai nghiêm túc với các hình thức tuyên truyền phong phú, thiết thực, gần gũi với nhân dân như tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở; trên hệ thống thông tin điện tử của huyện như trang thông tin điện tử huyện, các mạng xã hội, bảng điện tử, màn hình led…

Thông qua các hình thức, phương tiện tuyên truyền, công tác tuyên truyền tập trung phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bầu cử, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu; việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri… Công tác tuyên truyền còn chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Song song đó, các đơn vị tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng, biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở những nơi còn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; tuyên truyền không khí dân chủ và sự ủng hộ, tham gia của nhân dân đối với cuộc bầu cử; kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử.

Theo kế hoạch của UBND huyện, công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 được tiến hành trong 3 đợt. Đợt 1 từ tháng 1-2021 đến 4-2021. Đợt 2, từ tháng 4 đến ngày 23-5. Đây là đợt cao điểm tuyên truyền về tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. Trong giai đoạn 15 ngày trước ngày bầu cử, huyện sẽ tập trung tuyên truyền với tần suất cao nhất.

Theo UBBC huyện, từ nay đến ngày bầu cử, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình đối với cuộc bầu cử. Nội dung tuyên truyền được biên tập ngắn gọn, dễ hiểu để thông tin tới cử tri. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền trực quan qua băng rôn, khẩu hiệu; đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung liên quan tới công tác bầu cử trên các trang thông tin điện tử của huyện và các đoàn thể… Qua đó, giúp cử tri nắm vững thông tin, sáng suốt lựa chọn những người có đủ năng lực, trình độ vào các cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Toàn huyện có trên 90.700 cử tri
Theo UBBC huyện Dầu Tiếng, số liệu cập nhật đến giữa tháng 3-2021, toàn huyện có 90.738 cử tri /118.057 tổng dân số. Công tác điều tra, nắm bắt tình hình biến động nhân hộ khẩu, số lượng cử tri, nhất là cử tri tạm trú biến động liên tục vẫn đang được tiếp tục thực hiện. Các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi việc biến động cử tri để điều chỉnh, báo cáo kịp thời trong thời gian tới. Ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC huyện, cho biết công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đã được tăng cường thực hiện từ huyện đến xã và hội viên trong các hội, đoàn thể. Công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, ổn định. Đến nay, trên địa bàn huyện không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter