Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023: Thực hiện trách nhiệm nêu gương

Cập nhật: 29-03-2023 | 08:30:15

Chiều qua (28-3), Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị triển khai nội dung chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về tư tưởng dân là gốc, dựa vào dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ cơ sở. Theo đó, yêu cầu đặt ra là việc tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2023 phải nghiêm túc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của địa phương, đơn vị để việc học tập và làm theo Bác đạt kết quả thiết thực, tránh chung chung, hình thức.

“Lấy dân làm gốc”

Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh tại Hội trường B - Tỉnh ủy đến 13 điểm cầu cấp huyện và 110 điểm cầu cấp xã trong toàn tỉnh với hơn 14.300 cán bộ, đảng viên tham gia. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II triển khai chuyên đề.

Theo đó, chuyên đề gồm 2 phần. Phần thứ nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vị trí, vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phần thứ hai là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Bình Dương hiện nay.

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nội dung chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Tiến sĩ Vũ Trung Kiên nhấn mạnh: Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên trì thực hiện nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; thắt chặt mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa...

Tránh chung chung, hình thức

Tại hội nghị, bà Trương Thị Bích Hạnh đã quán triệt Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 20-3-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Bà Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 phải nghiêm túc, phát huy kết quả đạt được thời gian qua; phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của địa phương, đơn vị để việc học tập và làm theo Bác đạt kết quả thiết thực, tránh chung chung, hình thức.

Về hình thức, thời gian học tập, quán triệt, đối với cán bộ chủ chốt các cấp Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến từ cấp tỉnh đến cơ sở để học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề năm 2023 đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II biên soạn. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục đưa nội dung chuyên đề năm 2023 vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, cơ quan, đơn vị. Căn cứ nội dung chuyên đề năm 2023, cấp ủy các cấp chỉ đạo, hướng dẫn tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2023 đăng ký thực hiện gửi chi ủy chi bộ hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác, sinh hoạt trước ngày 30-4, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ hoặc thủ trưởng đơn vị. Trong đó, nhấn mạnh việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quy định chuẩn mực đạo đức lối sống, nghề nghiệp phù hợp với chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023 và đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị làm cơ sở để cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện học tập và làm theo.

Đặc biệt, xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; Kết luận số 21 KL/TW; Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 9-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và năm 2023; duy trì, cải tiến các mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Riêng Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tăng cường thời lượng tin, bài, nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục; kịp thời phát hiện, giới thiệu gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội...

Chuyên đề học tập, làm theo Bác năm 2023 gồm 2 phần. Phần thứ nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vị trí, vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phần thứ hai là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Bình Dương hiện nay.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=3687
Quay lên trên