Công khai các thông tin về quản lý, sử dụng đất đai

Cập nhật: 18-06-2015 | 08:55:47

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 1861/UBND-KTN về việc công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật đất đai.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ TN&MT tại Văn bản số 2116/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28-5-2015 về việc công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật đất đai; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu các nội dung, yêu cầu, chỉ đạo của Bộ TN&MT tại Văn bản số 2116/BTNMT-TCQLĐĐ, tổ chức thực hiện công bố, công khai các thông tin liên quan đến việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật đất đai. UBND tỉnh giao Sở TN&MT định kỳ rà soát, tổng hợp các trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai và tình hình xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn tỉnh, để lập báo cáo gửi Bộ TN&MT, UBND tỉnh và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Trước đó, ngày 8-10-2014, Bộ TN&MT đã có Công văn số 4383/BTNMT-TCQLĐĐ về việc rà soát, công khai trên trang thông tin điện tử đối với các trường hợp đang có vi phạm pháp luật về đất đai, gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó yêu cầu các địa phương gửi báo cáo các trường hợp đang vi phạm pháp luật đất đai và tình hình xử lý vi phạm, gửi về Bộ TN&MT để công khai trên Cổng thông tin điện tử của bộ theo quy định.

Tuy nhiên đến nay, Bộ TN&MT mới nhận được báo cáo của 9 tỉnh và 1 tỉnh báo cáo không đầy đủ theo hướng dẫn nên không tổng hợp và công khai được. Vì vậy, qua Công văn 2116/BTNMT-TCQLĐĐ, Bộ TN&MT đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công khai ở các địa phương, đồng thời tổng hợp danh sách các tổ chức sử dụng đất đang có vi phạm pháp luật đã có kiểm tra, thanh tra phát hiện và tình hình xử lý vi phạm, gửi về Bộ TN&MT để công khai trên Cổng thông tin điện tử của bộ theo quy định.

P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter