Công tác tổ chức - xây dựng Đảng: Nhiều chuyển biến tích cực

Cập nhật: 14-01-2022 | 07:54:36

Chiều qua (13-1), Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức - xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương cùng lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Hoàn thành tốt vai trò tham mưu

Năm 2021, toàn ngành tổ chức - xây dựng Đảng đã tích cực tham mưu, triển khai hoàn thành các đề án, chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và những nhiệm vụ phát sinh, đột xuất. Cụ thể, ngành đã hoàn thành 42/44 nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2021. Bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương và sự lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngành tổ chức - xây dựng Đảng của tỉnh đã nỗ lực chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, tập trung tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra, tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức - xây dựng Đảng; đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành tham gia tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tính đến tháng 12-2021, Đảng bộ tỉnh có 582 tổ chức cơ sở Đảng, 2.052 chi bộ trực thuộc với 50.679 đảng viên. Trong năm 2021, toàn tỉnh kết nạp được 1.900 đảng viên, đạt 101,82% so với chỉ tiêu đề ra, đạt 20% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Trong đó, phát triển 200 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đạt 105,82% chỉ tiêu đề ra, đạt 19,61% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, bảo đảm tiến độ và chất lượng tham mưu, phục vụ kịp thời cho công tác quy hoạch, bố trí, đề bạt cán bộ, phát triển đảng viên. Trong đó, trọng tâm là phục vụ công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng vào các dịp 3-2, 19-5, 2-9, 7-11 cho 1.126 đảng viên; khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2021, trong đó quyết định tặng cờ cho 4 tổ chức cơ sở Đảng, tặng bằng khen cho 1 tổ chức cơ sở Đảng, tặng bằng khen cho 8 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, tặng bằng khen cho 316 đảng viên…

Trong công tác cán bộ, ngành đã chú trọng công tác quy hoạch, luân chuyển điều động, bổ nhiệm, bố trí sắp xếp cán bộ; thực hiện chính sách, đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Cụ thể là thực hiện Kế hoạch 31- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành văn bản đề nghị rà soát nguồn cán bộ, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, xác định rõ những nhiệm vụ, nội dung, thời gian cụ thể để chủ động trong rà soát nguồn cán bộ, thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ để kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, tham mưu tiểu ban, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tới và bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm theo yêu cầu kế hoạch của tỉnh và phù hợp với quy định của Trung ương; đồng thời xây dựng hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh để các đơn vị thực hiện đồng bộ, thống nhất.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh đang thực hiện những khâu cuối của công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025- 2030, 2026-2031 và rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021-2026 trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Chung tay phòng, chống dịch bệnh

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết năm 2021, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, ngành tổ chức - xây dựng Đảng của tỉnh đã tập trung tham mưu cụ thể hóa, góp phần vào kết quả phòng, chống đại dịch Covid-19. Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và huy động 1.128 cán bộ, đảng viên của 72 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với từng địa phương, đơn vị cụ thể; trong đó tập trung cho các “vùng đỏ”, “vùng đặc biệt đỏ” như TP.Thuận An, TP.Dĩ An, TX.Tân Uyên, TP.Thủ Dầu Một.

Bên cạnh các đội hình chuyên nghiệp gồm đội ngũ y bác sĩ, cán bộ ngành y tế, lực lượng vũ trang, lực lượng viên chức của ngành giáo dục, đội ngũ cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các Đảng bộ doanh nghiệp đã tiếp thêm sức mạnh lớn lao trong công tác phòng, chống dịch bệnh, có ý nghĩa đặc biệt về mặt tinh thần, tập trung toàn lực cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho tỉnh tổ chức đội hình cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các đồng chí được phân công hỗ trợ có trách nhiệm cùng cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy những vấn đề phát sinh, những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo, góp phần đem lại thành công chung trong việc kiểm soát, kiềm chế và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, phục hồi nền kinh tế.

Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2022, toàn ngành tổ chức - xây dựng Đảng của tỉnh sẽ tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp về tổ chức - xây dựng Đảng theo chương trình toàn khóa và chương trình công tác năm 2022 gắn với các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá. Đồng thời, ngành tăng cường công tác cải cách hành chính trong Đảng, tiếp tục rà soát các quy trình thủ tục hành chính về công tác tổ chức - xây dựng Đảng; tích hợp dữ liệu về công tác cán bộ; đề ra các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ lãnh đạo, điều hành, tác nghiệp; tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, cùng hệ thống chính trị trong tỉnh hoàn thành mục tiêu khôi phục kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và tại cơ quan, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhấn mạnh Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, dân số tăng cơ học nhanh, do đó Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần đề xuất, kiến nghị Trung ương tăng cường giao biên chế cho tỉnh để bảo đảm nguồn nhân lực thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch cán bộ cần tiếp tục được chú trọng, chọn lựa những cán bộ nổi trội, có đủ bản lĩnh lãnh đạo; tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước…

Trong năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh phát động sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và các cơ quan báo chí trong tỉnh về việc tham gia, hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - “Giải Búa liềm vàng”. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các ngành liên quan thành lập hội đồng xét duyệt, chọn 9 tác phẩm báo chí tiêu biểu về công tác tổ chức - xây dựng Đảng tham gia giải thưởng toàn quốc. Trong đó có 7 tác phẩm báo chí viết, 1 phóng sự; 1 phim tài liệu về công tác tổ chức - xây dựng Đảng…

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 263962
      [news_title] => Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp công đoàn khen thưởng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-19 19:14:02
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-19 17:37:29
      [news_picture] => 1642588647.JPG
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 263952
      [news_title] => Nhiều mô hình hiệu quả “Làm theo Bác” trong cựu chiến binh
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-19 19:21:02
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-19 17:21:29
      [news_picture] => 1642587688.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 263933
      [news_title] => Hoạt động của Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu và gần dân
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-19 14:17:14
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-19 14:15:43
      [news_picture] => 1642576542.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 263926
      [news_title] => Thủ tướng chủ trì Phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-19 10:13:41
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-19 10:10:05
      [news_picture] => 1642561805.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 263906
      [news_title] => Các địa phương cần tiếp tục quan tâm bảo đảm công tác an sinh xã hội
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-19 08:14:08
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-19 08:13:42
      [news_picture] => 1642554822.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 263901
      [news_title] => Đảng bộ huyện Phú Giáo: Vượt khó hoàn thành nhiệm vụ
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-19 08:14:08
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-19 08:04:00
      [news_picture] => 1642554236.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 263890
      [news_title] => Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm, làm việc tại TP.Thuận An và tặng quà tết các đối tượng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-18 21:09:11
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-18 21:08:35
      [news_picture] => 1642514914.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 263879
      [news_title] => Ra mắt cuốn sách niềm tin của bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-18 15:19:11
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-18 15:18:51
      [news_picture] => 1642493931.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 263594
      [news_title] => Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người cao tuổi là vốn quý của dân tộc
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-14 06:34:42
      [news_createdate] => 2022-01-14 06:22:37
      [news_picture] => 1642116157.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 263586
      [news_title] => Tỉnh ủy Bình Dương: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-13 18:35:54
      [news_createdate] => 2022-01-13 18:32:05
      [news_picture] => 1642073524.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 263585
      [news_title] => Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Nhiều cơ sở Đảng và đảng viên được khen thưởng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2022-01-13 18:29:37
      [news_createdate] => 2022-01-13 18:28:21
      [news_picture] => 1642073299.JPG
    )

)
Quay lên trên