Công tác tuyên giáo hướng mạnh về cơ sở

Cập nhật: 29-12-2010 | 00:00:00

Ban Tuyên giáo (TG) Tỉnh ủy vừa tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo (CTTG) năm 2010 và  đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. Trong năm qua, CTTG các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú từ tỉnh đến cơ sở, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là công tác tham mưu, giúp cấp ủy Đảng, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu.

Trong năm 2010, Ban TG Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai, chỉ đạo, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực CTTG. Điểm nổi bật nhất của TG các cấp trong năm 2010 là mạnh dạn tham mưu cho cấp ủy Đảng tổ chức các hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng cấp mình, cấp trên và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Sự thành công chung của đại hội Đảng các cấp có sự đóng góp tích cực của CTTG từ tỉnh đến cơ sở.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Minh Sang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2010

Kết quả đạt được của TG các cấp còn thể hiện rõ nét trong việc phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với các cấp, các ngành nhằm tổ chức tham mưu, giúp cấp ủy Đảng tiến hành sơ, tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, các chương trình, đề án lớn của tỉnh; tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhân các ngày lễ lớn, sự kiện lớn trong năm, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thông tin, báo chí được quan tâm chỉ đạo. Công tác tham mưu, chỉ đạo trên lĩnh vực khoa giáo đã bám sát thực tiễn hơn. Công tác giáo dục lý luận chính trị, hoạt động Trung tâm Thông tin, công tác lịch sử Đảng cũng đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần vào sự thành công chung của ngành TG. 

Đặc biệt, TG các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, Ban chỉ đạo từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn triển khai tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến mọi tầng lớp nhân dân. Qua học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều mô hình mới, hàng trăm tấm gương điển hình, tiên tiến học tập và làm theo Bác đã được các cấp, các ngành, địa phương và tỉnh tuyên dương, khen thưởng. Qua thực hiện phong trào này, đa số cán bộ, đảng viên (ĐV) và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc.

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, Trưởng ban TG Tỉnh ủy, những kết quả đạt được của ngành TG đã góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, góp phần vào việc ổn định tư tưởng, nâng cao ý thức kiên định các vấn đề có tính nguyên tắc trong cán bộ, ĐV và quần chúng nhân dân. Đặc biệt, công tác điều tra dư luận xã hội ngày càng được các cấp ủy và chính quyền quan tâm, coi đây là một kênh thông tin quan trọng để tham khảo khi quyết định chủ trương. Năm 2010, hoạt động của ngành đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm theo định hướng của Ban TG Trung ương và sự chỉ đạo của các cấp ủy. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, kết luận, thông báo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị (khóa X) đã được các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm túc, nhất là việc vận động các quan điểm, mục tiêu của từng nghị quyết trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch hành động của ngành, địa phương sát với tình hình thực tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước.

SÔNG TRÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=285
Quay lên trên