Cụm thi đua II khối nội chính: Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2013

Cập nhật: 15-01-2014 | 00:00:00

Cụm thi đua II khối nội chính gồm 9 thành viên. Trong năm 2013 cụm đã làm tốt công tác xây dựng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan vững mạnh về chính trị, công tác phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng đứng chân trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào “Dân chủ, kỷ cương, chất lượng, hiệu quả” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; bảo đảm đầy đủ đời sống văn hóa tinh thần cho chiến sĩ lực lượng tự vệ.

Năm qua, cụm cũng đã tích cực đấu tranh bài trừ tiêu cực, lạc hậu, không để các tệ nạn xã hội, văn hóa phẩm độc hại vào cơ quan; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tăng cường đoàn kết và giữ nghiêm kỷ luật.

TIẾN DƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=316
Quay lên trên