Củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân

Cập nhật: 15-10-2022 | 08:00:32

92 năm đồng hành cùng lịch sử cách mạng dân tộc, công tác dân vận (CTDV) luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Truyền thống vẻ vang

Từ ngày 6-1 đến 7-2-1930, hội nghị thành lập Đảng được tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc) do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Văn kiện “Chánh cương vắn tắt của Đảng”, “Sách lược vắn tắt của Đảng”, “Chương trình tóm tắt của Đảng”, “Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam” đã xác định đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam, chỉ rõ nội dung, nhiệm vụ cách mạng và định hướng cho công tác vận động quần chúng nhằm vào mục tiêu chung của dân tộc. Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, từ ngày 14 đến 31-10-1930 đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và các Án nghị quyết về công nhân vận động, nông dân vận động, cộng sản thanh niên vận động, phụ nữ vận động, quân đội vận động, vấn đề cứu tế và đồng minh phản đế. Từ tháng 10-1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng, bao gồm: Công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.


Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh ra quân làm CTDV

Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nước nhà giành được độc lập, sự nghiệp cách mạng có những chuyển biến mới, đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng cần được tăng cường nhằm động viên tối đa sức người, sức của cho kháng chiến, kiến quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên báo Sự Thật, số 120, ra ngày 15-10-1949 với bút danh X.Y.Z. Bài báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện xuyên suốt tư tưởng “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, là cẩm nang của CTDV, chỉ dẫn đầy đủ, sâu sắc về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp CTDV đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức chính quyền và các tổ chức đoàn thể trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng.

Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, miền Bắc hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, bước vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhiều nhiệm vụ nặng nề, đó là củng cố chính quyền, khôi phục đất nước, ổn định kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân, an ninh trật tự, đoàn kết dân tộc. Trong điều kiện đất nước tạm thời bị chia cắt hai miền, Đảng ta luôn quan tâm củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh thống nhất nước nhà.

Nhờ chú trọng đổi mới nội dung và phương thức, CTDV được triển khai sâu rộng trong các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các tầng lớp nhân dân trong nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xãhội ở miền Bắc; góp phần động viên đến mức cao nhất sức người, sức của hậu phương miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam và làm hậu thuẫn vững chắc cho quân và dân miền Nam đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai, tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

Sau 30 năm chiến tranh, cả nước bước vào thời kỳ mới cùng thực hiện một chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với nhiều khó khăn, thách thức. Đảng đã vận động nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Hướng đến xây dựng thành phố thông minh

Qua các thời kỳ lịch sử, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về CTDV. CTDV đã huy động, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được đẩy mạnh và ngày càng hiệu quả có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, cho biết kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống CTDV của Đảng, 23 năm Ngày dân vận của cả nước, hệ thống dân vận tỉnh Bình Dương luôn tự hào về truyền thống và quyết tâm chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ dân vận; trọng tâm là tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về tầm quan trọng của CTDV.

Trong thời gian tới, CTDV sẽ chú trọng quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới”; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế CTDV của hệ thống chính trị.

Song song đó, CTDV chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp đảng viên, hội viên nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường giám sát phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Đặc biệt, CTDV tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “dân vận khéo”, tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng đến xây dựng thành phố thông minh...

Tháng 10-1999, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15-10- 1930 làm Ngày truyền thống CTDV của Đảng và quyết định ngày 15-10 hàng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về CTDV.

HUỲNH THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289623
      [news_title] => Tổng Bí thư: Phát huy thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-02-07 06:34:33
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-02-07 06:34:17
      [news_picture] => 1675726457.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289607
      [news_title] => TX.Tân Uyên: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Chương trình “Tiếp lửa truyền thống”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-02-06 19:22:46
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-02-06 19:04:57
      [news_picture] => 1675685096.JPG
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289606
      [news_title] => Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng và bài hát chính thức cho Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ III
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-02-06 19:22:46
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-02-06 19:02:24
      [news_picture] => 1675684943.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289588
      [news_title] => Hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2023-02-06 13:45:06
      [news_type] => 1
      [news_createdate] => 2023-02-06 13:44:19
      [news_picture] => 1675665859.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289577
      [news_title] => Chuyến thăm của Thủ tướng thể hiện quan hệ đặc biệt Việt Nam-Singapore
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-02-06 10:37:01
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-02-06 10:36:35
      [news_picture] => 1675654595.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289554
      [news_title] => Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-02-06 09:06:43
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-02-06 08:44:03
      [news_picture] => 1675647839.JPG
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289553
      [news_title] => Thành đoàn Thủ Dầu Một: Họp mặt đội hình hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-02-06 09:06:43
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-02-06 08:39:05
      [news_picture] => 1675647545.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289546
      [news_title] => Khai giảng Lớp bồi dưỡng với Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-02-06 06:42:49
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-02-06 06:29:59
      [news_picture] => 1675639799.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 281917
      [news_title] => Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị về vùng Tây Nguyên
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-10-15 06:24:15
      [news_createdate] => 2022-10-15 06:23:02
      [news_picture] => 1665789782.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 281874
      [news_title] => Lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc với quận Gangnam (Hàn Quốc)
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2022-10-14 15:07:40
      [news_createdate] => 2022-10-14 14:41:54
      [news_picture] => 1665733314.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 281870
      [news_title] => Tổng Bí thư: Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên nhanh, bền vững hơn
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-10-14 13:48:54
      [news_createdate] => 2022-10-14 13:47:31
      [news_picture] => 1665730051.jpg
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên