Đại hội Đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ nhất: Đại đoàn kết toàn dân tộc là cội nguồn của sức mạnh

Cập nhật: 13-05-2010 | 00:00:00

Sáng qua (12-5), trong không khí tưng bừng hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ nhất đã chính thức khai mạc.

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng ban Chỉ đạo đại hội nhấn mạnh, Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức thống nhất từ cấp cơ sở, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác dân tộc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc giữ vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Thực hiện chính sách dân tộc, chăm lo đời sống của đồng bào các DTTS không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là tình cảm đền ơn, đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTMN) đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân, được đồng bào phấn khởi đón nhận và tích cực thực hiện. Hàng loạt các chính sách, chương trình dự án của Chính phủ, của các địa phương được ban hành và triển khai thực hiện, góp phần thiết thực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào; nông thôn vùng DTMN từng bước đổi mới, văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn, phát huy; sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực được phát triển; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ngày càng được quan tâm hơn, góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm; công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng DTMN được giữ vững và ổn định.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận công lao to lớn, sự nỗ lực thi đua học tập, lao động, phát triển kinh tế, cùng xây dựng đời sống văn minh, no ấm, đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhân dân cả nước; sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của đồng bào các dân tộc đã đồng tâm, đồng lòng, chung sức từng bước làm “thay da đổi thịt” vùng DTMN, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Để đạt được những mục tiêu mà đại hội đề ra, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào cả nước tập trung thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ chủ yếu:

Một là nâng cao nhận thức về công tác dân tộc, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thành các chương trình hành động của Chính phủ, của các cấp, các ngành nhằm tập trung xây dựng vùng DTMN phát triển nhanh về kinh tế, văn hóa, xã hội, vững mạnh về quốc phòng - an ninh cùng với sự phát triển chung của cả nước và quốc tế, xứng đáng với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước.

Thứ hai là thực hiện tốt chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ nhau cùng phát triển; nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tích cực thực hiện chính sách ưu tiên trong việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ là người DTTS, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Thứ ba là xây dựng và triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội gắn bảo vệ môi trường sinh thái. Tập trung nguồn lực, tạo cơ chế mang tính đột phá trong đầu tư phát triển, ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo cơ sở vật chất cho quá trình CNH-HĐH nhằm phát triển bền vững vùng DTMN.

Thứ tư là MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đẩy mạnh, học tập tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi đại đoàn kết toàn dân tộc là cội nguồn của sức mạnh, là động lực chủ yếu là nhân tố có yếu tố quyết định đối với cách mạng và sự phát triển bền vững đất nước và dân tộc ta. Phát huy ý chí tự lực tự cường, biến khó khăn thách thức thành cơ hội để phát triển và phát triển nhanh hơn.

Thứ năm là không ngừng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc. Tăng cường cán bộ có năng lực, tâm huyết đến công tác tại các địa bàn vùng dân tộc; phát huy vai trò của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào DTTS trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Thứ sáu là kết hợp phát phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh các địa bàn xung yếu, vùng sâu, vùng xa, biên giới; đề cao cảnh giác và ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, để lừa gạt, lôi kéo, kích động đồng bào phá hoại trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trao tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”.

(Theo Chinhphu.vn)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên