Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Lan tỏa các mô hình hay trong học tập, làm theo Bác

Cập nhật: 03-12-2021 | 09:02:04

Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực. Qua đó, việc học tập, làm theo Bác ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

Gắn với công việc hàng ngày

Đảng bộ Viễn thông Bình Dương hiện có 11 chi bộ trực thuộc với 283 đảng viên. Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, được Đảng bộ cụ thể bằng nhiều việc làm thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị. Đặc biệt, với chuyên đề “Đảng bộ Viễn thông Bình Dương - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - tinh thần trách nhiệm đồng hành cùng chính quyền thực hiện nhiệm vụ trong đợt dịch bệnh Covid-19 thứ 4 bùng phát đã được thực hiện hiệu quả, ý nghĩa.

Ông Nguyễn Nhơn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Viễn thông Bình Dương, cho biết với trách nhiệm đồng hành cùng chính quyền các cấp, doanh nghiệp và người dân thông qua việc nâng cao vai trò và trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ công nghệ số, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Viễn thông Bình Dương đã tăng cường nhân lực và nguồn lực cung cấp ứng dụng công nghệ số phục vụ cho các tổ chức, ban ngành, doanh nghiệp bảo đảm hoạt động trong phòng, chống dịch bệnh, cung cấp dịch vụ hành chính công, phục vụ hội nghị truyền hình trực tuyến, các dịch vụ làm việc từ xa (VPN)...

Ông Huỳnh Tân Định, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Cụ thể, đơn vị triển khai hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hoàn thành kết nối, giám sát tập trung tại 75 cơ sở cách ly với hơn 1.795 camera giám sát tập trung; hỗ trợ 176 đường truyền internet tốc độ cao cho các cơ sở cách ly; lắp đặt wifi chuyên dụng cho 15 cơ sở cách ly với 90 bộ Access Point chuyên dụng, 100 bộ phát wifi 4G lưu động hỗ trợ các ngành và địa phương, chốt kiểm soát. Đặc biệt, đơn vị đã xây dựng và triển khai phần mềm ứng dụng “Phiên chợ online 0 đồng” hỗ trợ người dân ở các khu cách ly tập trung. Qua đó, hơn 16 phiên chợ được tổ chức với 2.694 lượt người tham gia và 71 mặt hàng khác nhau được phân phối...

“Bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng cấp trên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW tại Đảng bộ Viễn thông Bình Dương được thực hiện nghiêm túc và đi vào chiều sâu, đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên dương, khen thưởng kịp thời. Qua đây, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên rõ rệt, thể hiện qua các mặt hoạt động, nhất là trong giai đoạn tích cực hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, ông Nguyễn Nhơn Tuấn cho hay.

Ở Đảng bộ trường Đại học Thủ Dầu Một, việc học tập, làm theo Bác cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận thông qua nhiều mô hình hay. Ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy trường Đại học Thủ Dầu Một, cho biết Đảng ủy và lãnh đạo trường Đại học Thủ Dầu Một xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, cũng như đối với từng cán bộ, đảng viên và chất lượng hoạt động của từng chi bộ, từng đơn vị. Đồng thời, nhà trường thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học, sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo 2 cấp, cấp trường là các hội thảo, tọa đàm lớn, tập trung theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Ở cấp đơn vị, các chi bộ triển khai sinh hoạt bằng nhiều hình thức khác nhau gắn liền với thực tiễn công việc, chuyên môn. Nổi bật là chuyên đề học và làm theo Bác về “Cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi tác phong lề lối làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành”... Ngoài ra, trường còn triển khai và duy trì các hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thông; tổ chức định kỳ “Tuần sinh hoạt chính trị công dân - sinh viên đầu khóa, đầu năm” và “Tuần sinh hoạt chuyên môn - chính trị cho cán bộ, giáo viên”. Tuần sinh hoạt kéo dài từ 3 - 5 ngày, các chuyên đề được xây dựng phù hợp theo từng đối tượng. Trường cũng có riêng website của Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên để tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng, chuyển tải các thông tin đặc thù, kịp thời, đúng đối tượng; xây dựng chuyên mục “Làm theo Bác” trên website Đảng bộ nhà trường để đưa tin, hình ảnh, nêu gương người tốt việc tốt, tạo sức lan tỏa trong thực hiện Chỉ thị 05....

Tiếp tục tạo sức lan tỏa sâu rộng

Ông Huỳnh Tân Định, Bí thư Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh, cho biết việc học tập làm theo Bác tại các cơ quan, đơn vị trong khối được gắn kết chặt chẽ với tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức, đạo đức nghề nghiệp với nhiều nội dung có tính đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã gắn thực hiện Chỉ thị 05 và các chuyên đề hàng năm vào nội dung sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể để giải quyết những vấn đề tồn tại, vướng mắc, khó khăn từ thực tiễn đặt ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Cụ thể như trường Đại học Thủ Dầu Một, trường Cao đẳng Việt Hàn... đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên; Đảng bộ Tổng Công ty Becamex IDC, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Bình Dương... gắn việc học tập làm theo Bác với công việc quản lý, ứng dụng công nghệ số để tiết kiệm thời gian, nguyên liệu, cải tiến mẫu mã, nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm...

Để tiếp tục tạo lan tỏa trong việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ khối trong thời gian tới, ông Huỳnh Tân Định, cho biết: “Đảng bộ khối tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời, sâu sắc và có hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về mục đích, yêu cầu và giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, Đảng bộ cơ sở; hàng tháng, quý tổ chức đánh giá, nhận xét kịp thời biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tạo sự lan tỏa tích cực trong cán bộ, đảng viên, quần chúng...”. r

Sau 5 năm triển khai thực thiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm, các cấp ủy, đoàn thể trong Đảng bộ khối CQ&DN tỉnh đã tổ chức biểu dương, tuyên dương, khen thưởng 314 tập thể và 657 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mới đây, Đảng ủy khối đã tổ chức khen thưởng 36 tập thể và 118 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

ĐỖ TRỌNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 263820
      [news_title] => Việt Nam-Trung Quốc trao đổi thư mừng 72 năm quan hệ ngoại giao
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-17 16:21:54
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-17 16:18:04
      [news_picture] => 1642411084.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 263819
      [news_title] => Quần áo 0 đồng “Ai có đến cho - Ai cần đến lấy”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-01-17 15:16:30
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-17 15:16:14
      [news_picture] => 1642407373.JPG
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 263813
      [news_title] => Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-17 13:42:51
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-17 13:40:04
      [news_picture] => 1642401604.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 263798
      [news_title] => Huyện đoàn Phú Giáo: 47 tập thể và 71 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-01-17 10:34:35
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-17 10:29:23
      [news_picture] => 1642390163.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 263797
      [news_title] => Sao sáng tháng giêng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-01-17 10:34:35
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-17 10:23:26
      [news_picture] => 1642389806.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 263794
      [news_title] => Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-17 10:07:08
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-17 10:04:45
      [news_picture] => 1642388685.gif
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 263765
      [news_title] => Chủ tịch nước kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu 5
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-17 06:35:52
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-17 06:24:25
      [news_picture] => 1642375464.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 263764
      [news_title] => TP.Dĩ An: Nhiều họat động chăm lo tết cho công nhân nhà trọ
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-01-16 22:26:38
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-16 22:26:20
      [news_picture] => 1642346779.JPG
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 260948
      [news_title] => Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-03 06:47:02
      [news_createdate] => 2021-12-03 06:46:27
      [news_picture] => 1638488787.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 260921
      [news_title] => Ngày hội học sinh “Khi tôi 18”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-12-02 14:51:08
      [news_createdate] => 2021-12-02 14:50:57
      [news_picture] => 1638431456.JPG
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 260914
      [news_title] => Quan hệ Việt-Trung mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-02 13:42:00
      [news_createdate] => 2021-12-02 13:41:14
      [news_picture] => 1638427274.jpg
    )

)
Quay lên trên