Đảng vĩ đại vì đã gác lại được các vấn đề lịch sử để là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước (*)

Cập nhật: 03-02-2010 | 00:00:00

(Trích diễn văn của BCH Đảng bộ tỉnh Bình Dương do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung đọc tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2))

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung

Đúng vào ngày này (3-2), cách đây tròn 80 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ thân phận nô lệ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta, đất nước ta đã bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự chủ, thống nhất và phát triển toàn diện. Chính dân tộc Việt Nam, một dân tộc vĩ đại vì chưa bao giờ chịu cúi mình khuất phục trước bất cứ thế lực to lớn nào đã sản sinh ra một đảng chính trị vĩ đại là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự vĩ đại của Đảng ta biểu hiện ở chính những thành tựu đã có và mục tiêu hướng đến trong sự nghiệp đấu tranh của Đảng. Đó là một nước Việt Nam độc lập và phát triển, một dân tộc Việt Nam tự do, dân chủ và hạnh phúc, một Tổ quốc Việt Nam thống nhất vững bền. Đó là một sự nghiệp vĩ đại mà chưa từng có tổ chức chính trị nào đương thời có thể sánh bằng. Sự vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam được tạo nên từ chính phẩm chất vĩ đại và anh hùng của cán bộ và đảng viên của Đảng.

Sự vĩ đại của Đảng cũng biểu hiện ở chính bản lĩnh đã dám bước ra khỏi hào quang các chiến thắng ở chiến trường để quyết tâm và khiêm tốn học hỏi, tiếp thu tri thức lý luận, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn về kinh tế thị trường. Từ đó đề ra đường lối đổi mới đất nước toàn diện và thực hiện thành công bước đầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng vĩ đại vì đã gác lại được các vấn đề lịch sử để là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước, kể cả những kẻ thù ngày xưa. Đảng vĩ đại vì Đảng đã chủ trương và thực hiện có kết quả việc để qua một bên những bất đồng, đề cao những tương đồng trong hòa giải, hòa hợp dân tộc. Đảng vĩ đại vì Đảng chỉ có một mục tiêu duy nhất là tương lai xán lạn và sự trường tồn vĩnh cửu của dân tộc, là quyền tự do, dân chủ tối đa và cuộc sống hạnh phúc muôn đời của nhân dân. Sự vĩ đại của Đảng còn biểu hiện ở bản lĩnh dám nhìn nhận và kiên quyết sửa chữa, khắc phục các sai lầm khuyết điểm...

Bình Dương là địa phương ngay từ năm 1930 đã có tổ chức Đảng. Đảng bộ Bình Dương đã hình thành khá sớm và ngay từ đầu đã thể hiện bản lĩnh cách mạng anh hùng. Đó là một Đảng bộ đã luôn trực tiếp đối đầu và đã đánh bại bộ máy chiến tranh, đàn áp, giết chóc tàn bạo và hung dữ nhất của kẻ thù, ở ngay vùng trọng điểm ác liệt nhất của chiến trường miền Đông Nam bộ.

Trong năm 2009 vừa qua, nền kinh tế nước ta bị ảnh hưởng do tác động của tình hình suy thoái kinh tế thế giới cùng với những thiên tai, dịch bệnh làm cho sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu giảm sút, ảnh hưởng lớn đến việc làm và đời sống của nhân dân. Nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, của các cấp, các ngành, của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh từng bước đã có những chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm lãnh đạo toàn diện.

Bước sang năm 2010, cũng là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XI của Đảng. Các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo bổ sung Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020) và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng. Đại hội Đảng các cấp sẽ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp mình, thảo luận và thông qua phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ, đồng thời bầu ra cấp ủy mới trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Ngay từ bây giờ, các cấp ủy cơ sở, nhất là cấp xã, phường, thị trấn cần tích cực chuẩn bị mọi mặt để tổ chức thành công đại hội của cấp mình. Đây là nhiệm vụ đặc biệt trọng tâm trong năm 2010 mà cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung thực hiện; bên cạnh đó, vẫn phải tập trung chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, giữ vững quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh là nhiệm vụ then chốt.

Tôi mong rằng mọi công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, sinh viên, học sinh... cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng cách tích cực tham gia góp ý các dự thảo văn kiện của Đảng, giám sát cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình công tác, địa phương mình cư trú về đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh như Bác Hồ hằng mong muốn. Trong tình hình mới, toàn Đảng bộ và nhân dân Bình Dương sẽ tiếp tục nỗ lực, hăng hái sáng tạo những phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện có hiệu quả cao các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của năm 2010, góp phần thiết thực vào việc hoàn thành tốt các mục tiêu của Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

ĐỖ TRƯỜNG (lược trích)

(Tiêu đề do Tòa soạn đặt)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=316
Quay lên trên