Danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII

Cập nhật: 03-06-2011 | 00:00:00

KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ TRONG CUỘC BẦU CỬ NGÀY 22-5-2011 TRONG CẢ NƯỚC

 

I - KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIII TRONG CẢ NƯỚC

- Tổng số Đơn vị bầu cử: 

183 

- Tổng số khu vực bỏ phiếu: 

89.960 

- Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu: 

500 

- Tổng số người ứng cử: 

827 

- Tổng số cử tri: 

62.269.173 

- Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

61.965.651 

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,51% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

61.300.398 (98,98%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

633.909 (1,02%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

500

II - KẾT QUẢ CỤ THỂ CỦA TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

 

1- Thành phố Hà Nội

- Số Đơn vị bầu cử: 

10 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

4.772 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

30 

- Số người ứng cử: 

50 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

4.863.586 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

4.834.006 

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,39% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

4.728.762 (97,90%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

101.370 (2,10%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

30

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Quận Ba Đình, quận Hoàn Kiếm và quận Tây Hồ

- Số khu vực bỏ phiếu: 

312 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

407.673 

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 

406.515 

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,72% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

401.092 (98,72%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

5.207 (1,28%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Phú Trọng đạt tỷ lệ 85,63% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Nguyễn Minh Quang đạt tỷ lệ 70,13% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Lê Hiền Vân đạt tỷ lệ 57,51% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Quận Đống Đa và quận Hai Bà Trưng

- Số khu vực bỏ phiếu: 

279 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

478.364 

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 

478.165 

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,96% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

469.129 (98,14%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

8.874 (1,86%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Phạm Quang Nghị đạt tỷ lệ 77,38% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Đỗ Kim Tuyến đạt tỷ lệ 67,13% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Bùi Thị An đạt tỷ lệ 60,02% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 3, gồm: Quận Hà Đông, quận Thanh Xuân và quận Cầu Giấy

- Số khu vực bỏ phiếu: 

336 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

495.919 

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 

494.504 

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,71% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

485.805 (98,32%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

8.306 (1,68%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Đào Trọng Thi đạt tỷ lệ 73,34% số phiếu hợp lệ

 

        2) Bà Châu Thị Thu Nga đạt tỷ lệ 61,79% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Nguyễn Phi Thường đạt tỷ lệ 57,85% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 4, gồm: Huyện Thanh Trì, huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai.

- Số khu vực bỏ phiếu: 

465 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

544.966 

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 

543.981 

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,82% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

533.720 (98,15%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

10.038 (1,85%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Bà Nguyễn Thị Hồng Hà đạt tỷ lệ 71,31% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Nguyễn Hồng Sơn đạt tỷ lệ 70,01% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Trịnh Ngọc Thạch đạt tỷ lệ 60,98% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 5, gồm: Huyện Đan Phượng, huyện Hoài Đức và huyện Từ Liêm

- Số khu vực bỏ phiếu: 

492 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

522.286 

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 

521.255 

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,80% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

510.829 (98,06%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

10.087 (1,94%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Đức Chung đạt tỷ lệ 73,91% số phiếu hợp lệ

 

        2) Bà Nguyễn Phạm Ý Nhi đạt tỷ lệ 66,57% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Đinh Xuân Thảo đạt tỷ lệ 58,70% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 6, gồm: Huyện Ứng Hòa, huyện Mỹ Đức, huyện Phú Xuyên và huyện Thường Tín

- Số khu vực bỏ phiếu: 

817 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

579.699 

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 

570.367 

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

98,39% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

557.020 (97,77%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

12.691 (2,23%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đạt tỷ lệ 78,95% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Nguyễn Văn Thanh đạt tỷ lệ 72,18% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Trịnh Thế Khiết đạt tỷ lệ 71,77% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 7, gồm: Huyện Quốc Oai, huyện Chương Mỹ và huyện Thanh Oai

- Số khu vực bỏ phiếu: 

572 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

491.122 

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 

485.796 

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

98,92% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

472.580 (97,42%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

12.534 (2,58%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Quốc Bình đạt tỷ lệ 68,09% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Nguyễn Đình Quyền đạt tỷ lệ 65,92% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Phạm Thị Hồng Nga đạt tỷ lệ 63,43% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 8, gồm: Huyện Ba Vì, huyện Phúc Thọ, huyện Thạch Thất và thị xã Sơn Tây

- Số khu vực bỏ phiếu: 

733 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

567.802 

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 

565.852 

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,66% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

555.928 (98,30%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

9.590 (1,70%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Đào Văn Bình đạt tỷ lệ 74,23% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Chu Sơn Hà đạt tỷ lệ 69,79% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Nguyễn Bắc Son đạt tỷ lệ 59,51% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 9, gồm: Huyện Đông Anh và quận Long Biên

- Số khu vực bỏ phiếu: 

364 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

403.109 

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 

401.361 

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,57% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

396.055 (98,72%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

5.146 (1,28%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Ngọc Bảo đạt tỷ lệ 70,97% số phiếu hợp lệ

 

        2) Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh đạt tỷ lệ 65,77% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Nguyễn Sơn đạt tỷ lệ 65,64% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 10, gồm: Huyện Sóc Sơn và huyện Mê Linh

- Số khu vực bỏ phiếu: 

402 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

372.646 

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 

366.210 

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

98,27% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

346.604 (94,83%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

18.897 (5,17%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Đặng Minh Châu (Thích Bảo Nghiêm) đạt tỷ lệ 74,00% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Phạm Huy Hùng đạt tỷ lệ 71,34% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Trần Thị Quốc Khánh đạt tỷ lệ 57,60% số phiếu hợp lệ

 

2- Thành phố Hồ Chí Minh

- Số Đơn vị bầu cử: 

10 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

2.673 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

30 

- Số người ứng cử: 

51 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

4.786.661 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

4.778.027 

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,82% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

4.714.737 (98,68%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

63.113 (1,32%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

30

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Quận 1, quận 3 và quận 4

- Số khu vực bỏ phiếu: 

205 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

421.642 

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 

421.269 

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,91% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

414.706 (98,45%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

6.528 (1,55%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Trương Tấn Sang đạt tỷ lệ 80,19% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Trần Du Lịch đạt tỷ lệ 63,25% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Hoàng Hữu Phước đạt tỷ lệ 52,49% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ và quận 7

- Số khu vực bỏ phiếu: 

185 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

269.812 

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 

268.670 

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,58% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

265.531 (98,83%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

3.131 (1,17%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Ngô Ngọc Bình đạt tỷ lệ 66,64% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Trương Trọng Nghĩa đạt tỷ lệ 65,51% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Trương Thị Ánh đạt tỷ lệ 61,76% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 3, gồm: Quận 6 và quận Bình Tân

- Số khu vực bỏ phiếu: 

239 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

471.227 

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 

471.049 

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,96% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

463.730 (98,45%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

7.319 (1,55%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Huỳnh Thành Lập đạt tỷ lệ 71,88% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Trần Thanh Hải đạt tỷ lệ 67,11% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Phạm Văn Gòn đạt tỷ lệ 55,53% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 4, gồm: Quận 5, quận 10 và quận 11

- Số khu vực bỏ phiếu: 

242 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

476.027 

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 

475.911 

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,98% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

470.231 (98,81%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

5.674 (1,19%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Lê Thanh Hải đạt tỷ lệ 73,32% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Huỳnh Thành Đạt đạt tỷ lệ 66,23% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Nguyễn Phước Lộc đạt tỷ lệ 53,14% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 5, gồm: Quận Tân Bình và quận Tân Phú

- Số khu vực bỏ phiếu: 

329 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

483.549 

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264198
      [news_title] => Khởi động “Chào xuân Nhâm Dần” năm 2022
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-01-22 22:54:21
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-22 22:53:57
      [news_picture] => 1642866835.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264197
      [news_title] => “Chuyến xe xuân - San sẻ yêu thương”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-01-22 22:42:40
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-22 22:42:24
      [news_picture] => 1642866142.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264196
      [news_title] => Đại hội điểm Đoàn cơ sở diễn ra thành công tốt đẹp
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-01-22 22:35:04
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-22 22:34:47
      [news_picture] => 1642865687.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264180
      [news_title] => Thủ tướng: Hoạt động đối ngoại cần bình đẳng, hợp tác cùng phát triển
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-22 16:38:05
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-22 16:37:28
      [news_picture] => 1642844248.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264178
      [news_title] => Đại hội Hội Cựu chiến binh phường An Phú nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-22 16:05:47
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-22 16:02:52
      [news_picture] => 1642842171.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264177
      [news_title] => MTTQ Việt Nam TP.Thủ Dầu Một: Nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-22 16:00:12
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-22 15:59:08
      [news_picture] => 1642841947.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264168
      [news_title] => Thành đoàn Dĩ An tổ chức chương trình “Mùa xuân cho em”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-01-22 11:19:41
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-22 11:19:29
      [news_picture] => 1642825167.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264162
      [news_title] => Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh: Tổ chức giải bóng đá nam - nữ thanh niên công nhân
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-01-22 10:10:27
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-01-22 10:09:15
      [news_picture] => 
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 22755
      [news_title] => Dự án cánh đồng có giá trị kinh tế cao: Hiệu quả của ý Đảng, lòng dân
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2011-06-02 00:00:00
      [news_createdate] => 2011-06-02 00:00:00
      [news_picture] => 9716.1404031593.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 22708
      [news_title] => Lực lượng vũ trang tỉnh: 3 năm giải quyết chế độ chính sách đối với người có công
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2011-06-01 00:00:00
      [news_createdate] => 2011-06-01 00:00:00
      [news_picture] => 3038.1404031594.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 22697
      [news_title] => “Tháng Công nhân” năm 2011: Không ngừng lan tỏa trong công nhân lao động
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2011-06-01 00:00:00
      [news_createdate] => 2011-06-01 00:00:00
      [news_picture] => 14014735491.jpg
    )

)
Quay lên trên