Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cập nhật: 30-08-2011 | 00:00:00

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) và bộ đội xuất ngũ hiện nay thật sự cần thiết cho quá trình CNH-HĐH nông thôn, tạo điều kiện cho lao động ở nông thôn và bộ đội xuất ngũ có tay nghề chuyên môn và việc làm ổn định để tăng thu nhập, nâng cao đời sống, góp phần tích cực trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XĐGN-VL của tỉnh.

Đưa đào tạo nghề về nông thôn

 

Đào tạo ngành cơ khí cho lao động nông thôn tại

trường Trung cấp nghề Dĩ An

Hiệu trưởng trường Trung cấp Nghề Dĩ An Th.s Kiều Giác Ngộ cho biết: TX.Dĩ An là một trong những địa phương có nguồn lao động dồi dào, đây là lợi thế để đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở địa phương. Người lao động luôn xác định được rằng cần phải học để có nghề, việc làm ổn định. Học nghề để có việc làm nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng lao động theo yêu cầu phát triển sản xuất - kinh doanh của các khu cụm công nghiệp.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, gắn mục tiêu đào tạo của các trường đại học, cao đẳng trung cấp dạy nghề trên địa bàn tỉnh với yêu cầu sử dụng của các doanh nghiệp. Có chính sách khuyến khích người lao động tự đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển thị trường lao động, bảo đảm cung ứng đủ lao động cho sự phát triển. Tạo điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp và bảo đảm việc làm cho người dân, nhất là đối với các vùng quy hoạch giải tỏa. Phấn đấu hàng năm tạo việc làm mới cho 44.000 lao động. Tăng cường hướng dẫn và thanh kiểm tra Luật Lao động. Triển khai mạng lưới đào tạo nghề đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 nhằm nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo 70%...

(Trích Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ IX)

 Theo Phó Trưởng phòng Đào tạo Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Nguyễn Trọng Thắng, thì: Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nhiệm, nhiệt tình giảng dạy, trong những năm qua Trung tâm Giới thiệu việc làm (TT) tỉnh đã thực hiện khảo sát nhu cầu thực tế của người học nghề tại các vùng nông thôn trong tỉnh, đặc biệt đối với người có công cách mạng, hộ nghèo và hộ cận nghèo theo tiêu chí của tỉnh, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người thuộc diện bị thu hồi đất canh tác, đồng thời nắm bắt nhu cầu thực tế tại từng địa phương để từ đó mở các lớp dạy nghề phù hợp với hoàn cảnh và đặc điểm của vùng miền.

Ở Phú Giáo, trong những năm qua LĐNT chưa có tay nghề chiếm khá cao. Vì vậy việc triển khai đề án dạy nghề cho LĐNT và số bộ đội xuất ngũ ở những vùng nông thôn Phú Giáo nói riêng và trong tỉnh nói chung rất phù hợp và có hiệu quả. Chỉ tính trong năm 2010, Phú Giáo đã mở được 4 lớp  đào tạo cạo mủ cao su cho 123 học viên. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2011, Phòng LĐ-TB&XH Phú Giáo đã mở được 6 lớp dạy nghề cho 186 LĐNT và bộ đội xuất ngũ, 2 lớp nấu ăn cho 58 học viên. Sau khóa học, đa số lao động trên đã có việc làm ổn định. Có một số lao động khác, sau khóa học đã đăng ký học thêm để nâng cao tay nghề. Đây là điều rất phấn khởi cho LĐNT, họ tự ý thức lựa chọn công việc phù hợp để tìm việc làm cho tương lai.

Hiệu quả bước đầu

Từ năm 2004 đến năm 2010, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thị triển khai đề án tổ chức thực hiện đến các huyện, thị và các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Các huyện, thị xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm và tổ chức tuyển sinh đến các địa bàn xã, phường, thị trấn. Các đoàn thể phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên đã phối hợp trong công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học, hầu hết các lớp đào tạo nghề cho LĐNT được tổ chức đào tạo lưu động theo địa bàn các xã. Tổng số lớp được tổ chức là 325 lớp, với 9.273 học viên chọn học 15 nghề gồm: điện dân dụng, điện công nghiệp, điện tử dân dụng, dửa xe gắn máy, hàn - gò, may công nghiệp, trồng nấm các loại, may gia dụng, cắt uốn tóc, nấu ăn - đãi tiệc, sửa chữa máy vi tính, lái xe nâng hàng, cạo mủ cao su, kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, chăn nuôi - thú y.

 

Lao động nông thôn đến tìm hiểu thông tin tại phiên việc làm

6 tháng đầu năm 2011, Phòng LĐ-TB&XH huyện, thị đã phối hợp với các cơ sở dạy nghề tại địa phương tiến hành chiêu sinh và tổ chức dạy nghề cho 450 học viên LĐNT, với các lớp nấu ăn đãi tiệc và kỹ thuật trồng, chăm sóc và cạo mủ cao su... góp phần đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho một bộ phận LĐNT mất việc. Sau các khóa học, đa số lao động tìm việc làm ổn định cho bản thân. Việc tổ chức các lớp dạy nghề theo chương trình do Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, các trường trung cấp nghề, các trung tâm dạy nghề huyện, thị xã, trường Trung cấp nghề Việt - Hàn, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh, Trung tâm Giới thiệu việc làm phụ nữ... phối hợp với các đoàn thể, như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên thực hiện. Kết thúc khóa học có tổ chức kiểm tra đánh giá, xếp loại, cấp chứng chỉ cho học viên hoàn thành khóa học. Số lao động qua đào tạo nghề theo chương trình dạy nghề LĐNT có việc làm khoảng 70%.

Như vậy, có thể khẳng định, chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho LĐNT trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đi vào cuộc sống, tạo điều kiện cho LĐNT là những người không đủ điều kiện vào làm trong các doanh nghiệp có một nghề phù hợp với khả năng, sức lao động, sát với nhu cầu thực tế ở địa phương. Từ đó, đã giúp cho LĐNT có thêm việc làm, cải thiện đời sống, có thu nhập cho gia đình, góp phần giảm nghèo ở địa phương. Công tác dạy nghề cho LĐNT trên địa bàn tỉnh đã được sự đồng tình của các cấp, các ngành và người lao động, nhiều người LĐNT tích cực tham gia đã có sự chuyển biến trong nhận thức về việc học nghề; tạo điều kiện cho người lao động vùng nông thôn có nghề nghiệp để tìm kiếm, tự tạo việc làm. Sau khi tốt nghiệp các khóa học, người lao động được các doanh nghiệp may mặc, công ty cao su trên địa bàn nhận vào làm việc với mức lương ổn định và cao hơn trước. Bên cạnh đó một số lao động, mở tiệm tại điạ phương như: may gia dụng, cắt uốn tóc, chăm sóc hoặc trồng sinh vật cảnh, trồng nấm... Trang bị cho LĐNT có tay nghề, am hiểu khoa học kỹ thuật, tự tạo việc làm hoặc tìm việc làm để góp phần cải thiện đời sống nông thôn, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho người lao động. Học nghề gắn liền với sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho những học viên có trình độ văn hóa thấp tham gia học tập. Việc tổ chức dạy nghề cho LĐNT cũng đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa.

Công tác dạy nghề cho LĐNT trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện từ năm 2004 theo Thông tư Liên tịch số 65/2004/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 2-7-2004 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, sau đó thực hiện theo Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18-4-2005 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư Liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19-1-2006 và các Quyết định số 260/2003/QĐ-UB ngày 4-11-2003, Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 3-4-2007 của UBND tỉnh Bình Dương. Kế hoạch hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho LĐNT được tổ chức thực hiện hàng năm từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia và ngân sách địa phương.

Kỳ 2: Giải pháp bảo đảm an sinh xã hội

VĂN SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256652
      [news_title] => Quyết tâm vượt khó hoàn thành kế hoạch năm học mới
      [newcate_code1] => giao-duc
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-09-24 07:10:03
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-24 07:09:20
      [news_picture] => 1632442155.JPG
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256637
      [news_title] => Thêm nhiều đơn vị hỗ trợ chương trình “Sóng và máy tính cho em”
      [newcate_code1] => giao-duc
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-09-23 18:07:58
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-23 18:03:03
      [news_picture] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256632
      [news_title] => Thư kêu gọi: Phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em”
      [newcate_code1] => giao-duc
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2021-09-23 16:48:12
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-23 16:45:05
      [news_picture] => 1632390842.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256622
      [news_title] => Tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng trong năm học mới, phù hợp với tình hình dịch bệnh
      [newcate_code1] => giao-duc
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2021-09-23 15:37:03
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-23 15:10:50
      [news_picture] => 1632390818.JPG
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256610
      [news_title] => Nhiều trường đại học xét tuyển bổ sung: Hàng nghìn cơ hội chờ thí sinh
      [newcate_code1] => giao-duc
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-09-23 09:56:55
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-23 09:56:37
      [news_picture] => 1632365796.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256570
      [news_title] => Nhập mã “BaoBinhDuong” để học online miễn phí học kỳ 1 năm học 2021-2022
      [newcate_code1] => giao-duc
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2021-09-22 18:18:56
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-22 18:18:29
      [news_picture] => 1632309508.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256562
      [news_title] => Xây dựng kho học liệu bài giảng cho học sinh năm học 2021-2022
      [newcate_code1] => giao-duc
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-09-22 17:37:38
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-22 17:19:48
      [news_picture] => 1632305987.JPG
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256561
      [news_title] => Chuyến xe yêu thương đưa sinh viên Bình Dương sinh sống, học tập tại TP.Hồ Chí Minh trở về nhà
      [newcate_code1] => giao-duc
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-09-22 17:37:38
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-22 17:18:06
      [news_picture] => 1632305883.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 26398
      [news_title] => Sôi nổi năm học mới
      [newcate_code1] => giao-duc
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2011-08-29 00:00:00
      [news_createdate] => 2011-08-29 00:00:00
      [news_picture] => 14015365341.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 26397
      [news_title] => Tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong trường học
      [newcate_code1] => giao-duc
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2011-08-29 00:00:00
      [news_createdate] => 2011-08-29 00:00:00
      [news_picture] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 26295
      [news_title] => Trao 187 suất học bổng cho học sinh- sinh viên nghèo hiếu học
      [newcate_code1] => giao-duc
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2011-08-26 00:00:00
      [news_createdate] => 2011-08-26 00:00:00
      [news_picture] => 14015365381.jpg
    )

)
Quay lên trên
X