Đẩy nhanh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Cập nhật: 28-05-2013 | 00:00:00

Chiều 27-5, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã họp đánh giá kết quả thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước năm 2012 và 5 tháng đầu năm 2013; đồng thời triển khai chương trình công tác 7 tháng cuối năm 2013.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, tính đến tháng 4-2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 99/101 phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2015. Đến ngày 20-5, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt 17/21 đề án tái cơ cấu của các tập đoàn, tổng công ty như: Dệt May, Dầu Khí, Điện lực, Cao su, Than, Hóa chất, Viettel, Lương thực miền Bắc, Giấy, Cà phê, Hàng không…

Triển khai "Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015," năm 2012, cả nước sắp xếp được 22 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 13 doanh nghiệp, sáp nhập 5 doanh nghiệp, chuyển thành mô hình trách nhiệm hữu hạn một thành viên 3 doanh nghiệp và thành lập mới 1 doanh nghiệp.

5 tháng đầu năm 2013, cả nước đã sắp xếp được 16 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 10 doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất 5 doanh nghiệp và thành lập mới 1 doanh nghiệp. Các tập đoàn, tổng công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu đều đang triển khai thực hiện.

Ban Chỉ đạo cũng đã phối hợp với Ban chỉ đạo Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam triển khai tái cơ cấu Tập đoàn này theo Kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp rà soát, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp ổn định, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tái cơ cấu tổ chức, tài chính của Tập đoàn. Ban Chỉ đạo cũng đã phối hợp với Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị nhằm triển khai kế hoạch tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và TP.HCM tập trung thảo luận những vướng mắc, khó khăn, đồng thời đã đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa, sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước cũng như Đề án tái cơ cấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Vãn Ninh cho rằng, năm 2012 và 5 tháng đầu năm 2013, Ban chỉ đạo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra; chủ động phối hợp các cơ quan liên quan, nghiên cứu đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều cơ chế chính sách hợp lý về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác quan trọng này.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo Chương trình công tác của Chỉnh phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian quan còn chậm so với kế hoạch. Bên cạnh đó, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước triển khai thực hiện đề án đã được phê duyệt còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra; tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn chậm.

Để đảm bảo hiệu quả của nhiệm vụ này trong thời gian còn lại của năm 2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường vai trò giám sát, chỉ đạo của các cấp ủy; đổi mới và nâng cao vao trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Mặt khác, cần giữ vững lập trường kiên quyết điều chỉnh để doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu hợp lý, đi đầu trong đổi mới, ứng dụng khoa học-công nghệ, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế, trong đó tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý, Bộ Tài chính sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn tất dự thảo quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp; quy chế quản trị công ty trách nhiệm hưu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=324
Quay lên trên