Để “ý Đảng hợp lòng dân”

Cập nhật: 23-03-2024 | 06:21:19

 Năm 2024, Tnh y xây dng chuyên đề hc tp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh: Vn dng tư tưởng H Chí Minh trong quá trình xây dng và thc hin ngh quyết để “ý Đảng hp lòng dân trên địa bàn tnh Bình Dương. Bi, t kinh nghim thc tin, Bình Dương luôn ly người dân làm trung tâm trong mi quyết sách chính tr ca tnh, xây dng ngh quyết da trên cơ s “ý Đảng hp lòng dân.

 Các đại biu tham d hi ngh nghiên cu, hc tp, quán trit, tuyên truyn và trin khai thc hin hc tp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh, chuyên đề năm 2024. nh: QUC CHIN

 Sáng qua (22-3), Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh đến 11 điểm cầu cấp huyện và 93 điểm cầu cấp xã trong toàn tỉnh với hơn 13.500 cán bộ, đảng viên tham gia. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II triển khai chuyên đề năm 2024.

Triển khai chuyên đề năm 2024, PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng khẳng định: Nghị quyết của Đảng là sự kết tinh tư duy lý luận, được phát triển từ thực tiễn, là ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Để nghị quyết của Đảng là sự thống nhất “ý Đảng hợp với lòng dân”, từng bước thấm sâu vào cuộc sống, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện là việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực; là bài học sâu sắc cho các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết của Đảng đã đề ra, thiết thực thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

“Ý Đảng, lòng dân” thể hiện trong các nghị quyết, chủ trương của tỉnh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu tổng quát. Theo đó, Bình Dương đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước...

Triển khai nội dung: “Tỉnh Bình Dương vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để “ý Đảng hợp lòng dân”, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cho biết Đảng bộ tỉnh luôn nhất quán chủ trương phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội. Mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh đặt ra là luôn lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường các chính sách mang tính nhân văn, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân…

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao khẳng định: Thành quả hôm nay của tỉnh là kết tinh của những tâm huyết, trăn trở, sáng tạo; là quá trình đoàn kết, đồng lòng vì mục tiêu chung của cả hệ thống chính trị tỉnh qua nhiều nhiệm kỳ. Tỉnh ủy Bình Dương đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để “ý Đảng hợp lòng dân” trên địa bàn tỉnh Bình Dương với chủ trương “tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; xây dựng tỉnh Bình Dương thành trung tâm công nghiệp phát triển, đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt và gắn bó chặt chẽ với mục tiêu củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đây còn là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ then chốt này, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo đẩy mạnh việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị một cách quyết liệt, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã nhận thức ngày càng rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị các cấp; đã lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; kịp thời xây dựng các nghị quyết và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh để thực hiện các nghị quyết Trung ương có liên quan…

Ông Vương Xuân Đông, Bí thư Chi bộ khu phố 7, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một: “Năm nay, Tỉnh ủy chọn chuyên đề này, chúng tôi rất đồng tình. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo “đóng cửa lại mà đặt kế hoạch, viết chương trình rồi đưa ra cột vào cổ dân chúng, bắt dân chúng theo” là làm việc theo cách quan liêu. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, những nghị quyết nào được xuất phát từ thực tế, dựa vào tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân thì nghị quyết đó sớm đi vào cuộc sống, nhận được sự đồng thuận của nhân dân...”.

Bà Nguyễn Thị Thanh, đảng viên tại phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một: “Chuyên đề năm 2024 rất thiết thực và hợp lòng dân. Từng đảng viên và người dân đều mong muốn những nghị quyết được ban hành dựa trên lợi ích chính đáng của người dân, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Có như vậy, nghị quyết mới sớm đi vào cuộc sống, nhận được sự đồng thuận của nhân dân...”.

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=19480
Quay lên trên