Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị làm việc Đảng ủy Công an

Cập nhật: 09-08-2013 | 00:00:00

Sáng 9-8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi làm việc.Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và các thành viên trong Ban Thường vụ, Đảng ủy Công an Trung ương cùng dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, Nghị quyết nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phương thức lãnh đạo.

Quá trình triển khai Nghị quyết giúp cấp ủy các cấp, các ngành chọn đúng và trúng các vấn đề cấp bách, quan trọng, đánh giá đúng thực trạng, đề ra các giải pháp có tính khả thi để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Việc triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW nhằm trực tiếp góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân cần gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị nhằm không ngừng nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc, với nhân dân.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị trên cần được coi là nhiệm vụ thường xuyên, có tính lâu dài nhằm tiếp tục rèn luyện, nêu cao phẩm chất và đạo đức cách mạng, cũng như nâng cao năng lực công tác công an nhân dân, hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ mục tiêu trọng tâm của Đoàn công tác là kiểm tra công tác tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, các cá nhân trong Đảng ủy Công an trung ương; qua đó làm rõ, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Báo cáo với Đoàn công tác, Đại tướng Trần Đại Quang cho biết, quán triệt chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, công tác phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an trung ương đặc biệt chú trọng, triển khai và thực hiện nghiêm túc; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài trong toàn Đảng bộ. Qua quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Đảng ủy Công an trung ương đã xây dựng các nhóm giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, tồn tại.

Thực hiện yêu cầu của Đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động xây dựng Báo cáo tự kiểm tra trên cơ sở đánh giá kết quả các giải pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm và xây dựng kế hoạch thực hiện cho thời gian tới, nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã nghe Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trình bày Báo cáo tự kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Báo cáo nêu rõ, việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong toàn Đảng bộ được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đúng thời gian và đạt hiệu quả tốt; cơ bản khắc phục được tính hình thức, cách làm qua loa, không đạt yêu cầu. Các văn bản triển khai Nghị quyết được cụ thể hóa phù hợp với thực tế, xác định rõ những việc cấp bách, những việc cần tập trung giải quyết trong công tác xây dựng Đảng của từng Đảng bộ, chi bộ. Cũng theo Báo cáo: Chất lượng việc tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết của một số ít Đảng bộ chưa tốt. Nguyên nhân do một số đồng chí bí thư cấp ủy hạn chế kinh nghiệm truyền đạt; ý thức học tập, nghiên cứu Nghị quyết của một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự nghiêm túc.

Báo cáo khẳng định, dư luận cán bộ, đảng viên, chiến sỹ đánh giá kết quả kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an là trung thực, thẳng thắn, xây dựng, đúng nguyên tắc của Đảng. Những việc cần làm tiếp sau kiểm điểm đề ra cụ thể, kịp thời, đúng đắn, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao.

Trong kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ; rà soát sửa đổi, bổ sung quy định, quy chế, quy trình công tác, tăng cường tính công khai, minh bạch và phân cấp quản lý để nâng cao chất lượng các mặt công tác Công an; quy định rõ cơ chế, trách nhiệm của thủ trưởng các cấp trong việc tiếp dân, thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân; kiên quyết khắc phục tình trạng thiếu trách nhiệm, vô cảm trước yêu cầu chính đáng của người dân; tăng cường đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình,” “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... để tập trung thực hiện.

Báo cáo đánh giá, qua một năm thực hiện, Nghị quyết đã tạo ra không khí mới, quyết tâm mới, tích cực, khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, góp phần đạt được những kết quả quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ và đạt kết quả tích cực trên nhiều mặt, công tác cán bộ thực hiện chủ động, bài bản, chất lượng, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Đảng ủy Công an trung ương đã ban hành kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân; ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, đánh giá bước đầu cho thấy, cấp ủy các cấp trong Công an nhân dân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định, tạo chuyển biến về ý thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là sự gương mẫu, nêu gương của cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, sau khi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an trung ương, các Tổ công tác của Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với một số Đảng bộ Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ Công an về nội dung trên.

Theo TTXVN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289519
      [news_title] => Phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-02-04 18:40:09
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-02-04 18:39:54
      [news_picture] => 1675510793.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289515
      [news_title] => Tỉnh đoàn tổ chức thăm, động viên thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-02-04 16:53:07
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-02-04 16:52:45
      [news_picture] => 1675504364.JPG
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289483
      [news_title] => Huyện đoàn Bắc Tân Uyên: Tổ chức Ngày hội đoàn viên thanh niên
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-02-04 07:38:26
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-02-04 07:38:17
      [news_picture] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289482
      [news_title] => Thành đoàn Dĩ An: Thành lập 14 chi đoàn và chi hội thanh niên công nhân
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-02-04 07:38:26
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-02-04 07:37:35
      [news_picture] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289481
      [news_title] => Đa dạng hóa hoạt động chăm lo thanh niên công nhân
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-02-04 07:38:26
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-02-04 07:36:24
      [news_picture] => 1675470984.png
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289480
      [news_title] => Tỉnh đoàn: Thăm, tặng quà các tình nguyện viên phục vụ Lễ hội Rằm tháng giêng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-02-04 07:32:10
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-02-04 07:32:02
      [news_picture] => 1675470722.png
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289479
      [news_title] => Áo xanh tình nguyện mùa lễ hội
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-02-04 07:32:10
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-02-04 07:30:01
      [news_picture] => 1675470601.png
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289478
      [news_title] => Phường đoàn Khánh Bình (TX.Tân Uyên): Giao lưu “Tiếp lửa truyền thống”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-02-04 07:32:10
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-02-04 07:27:32
      [news_picture] => 1675470451.png
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 60195
      [news_title] => Đối thoại chính sách quốc phòng Việt-Nhật lần hai
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2013-08-09 00:00:00
      [news_createdate] => 2013-08-09 00:00:00
      [news_picture] => 7942.1404036996.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 60194
      [news_title] => Cử tri phản ánh chuyện điện, đường và ô nhiễm môi trường
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2013-08-09 00:00:00
      [news_createdate] => 2013-08-09 00:00:00
      [news_picture] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 60135
      [news_title] => Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh: Tiếp tục đẩy mạnh thi đua làm theo Bác
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => theo-guong-bac
      [news_publicdate] => 2013-08-08 00:00:00
      [news_createdate] => 2013-08-08 00:00:00
      [news_picture] => 14015009031.jpg
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên