Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23 - NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

Cập nhật: 30-05-2014 | 00:00:00

Thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết 23 - NQ/TW và các chương trình hành động của Tỉnh ủy, MTTQ và các chỉ thị có liên quan, quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội từng bước được phát huy, khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh được củng cố, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần tích cực động viên nhân dân tỉnh nhà phấn khởi đẩy mạnh sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Việc tập hợp nhân dân với hình thức đa dạng có bước phát triển mới.

MTTQ và các tổ chức thành viên được mở rộng, vai trò và vị trí trong xã hội được nâng cao, nội dung hoạt động phong phú, thiết thực hơn, đã động viên, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức được mở rộng hơn, là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng trao đổi một số mặt tích cực và hạn chế của việc thực hiện Nghị quyết số 23 - NQ/TW trong 10 năm qua. Trong đó, các đại biểu cho rằng, công tác tuyên truyền, việc phát huy và nhân rộng các mô hình hiệu quả cần tiếp tục nâng cao cũng như cần biểu dương các cá nhân tiêu biểu, nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ MTTQ các cấp.

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=556
Quay lên trên