Doanh nghiệp có được gia hạn nộp thuế thu nhập?

Cập nhật: 09-04-2010 | 00:00:00

Hiện nay doanh nghiệp (DN) vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vậy có được xem xét để gia hạn kéo dài thêm thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)? Trên cơ sở nào để xác định vốn ban đầu và lợi nhuận có được để tính thuế?

Theo quy định của Thông tư số 39/2010/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 10-4-2010 do Bộ Tài chính ban hành, việc gia hạn nộp thuế trong thời gian 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Ai được gia hạn?

Cụ thể, đối với số thuế TNDN phải nộp năm 2010 của DN nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế quy định tại khoản này là các DN (bao gồm cả các tổ chức: hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; đơn vị trực thuộc của DN nhưng hạch toán độc lập; đơn vị thành viên hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân của tập đoàn kinh tế, tổng công ty; đơn vị sự nghiệp có thu; quỹ đầu tư phát triển địa phương) đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30-6-2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DN nhỏ và vừa.

Số vốn làm căn cứ xác định DN được gia hạn nộp thuế TNDN năm 2010 là số vốn được thể hiện trong Bảng cân đối kế toán lập ngày 31-12-2009 của DN. Trường hợp DN nhỏ và vừa thành lập mới từ ngày 1-1-2010 thì số vốn làm căn cứ xác định DN nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế TNDN năm 2010 là số vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư lần đầu. Số lao động bình quân năm được xác định trên cơ sở tổng số lao động sử dụng thường xuyên (không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng) tính đến hết ngày 31-12-2009 tại DN. Trường hợp DN nhỏ và vừa thành lập mới từ ngày 1-1-2010 thì số lao động bình quân làm căn cứ xác định DN nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế TNDN năm 2010 là số lao động được trả lương, trả công của tháng đầu tiên (đủ 30 ngày) có doanh thu trong năm 2010 không quá 300 người (đối với khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây dựng) và không quá 100 người (đối với khu vực thương mại và dịch vụ).

Đối với trường hợp số thuế TNDN phải nộp năm 2010 từ hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giày, dép. Trường hợp DN không hạch toán riêng được thu nhập của các hoạt động sản xuất - kinh doanh được gia hạn nộp thuế (sản xuất, gia công dệt, may, da, giày, dép) thì số thuế TNDN được gia hạn nộp thuế xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của các hoạt động sản xuất - kinh doanh được gia hạn với tổng doanh thu từ các hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN trong từng quý được gia hạn hoặc trong năm 2010. Hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giày, dép được gia hạn nộp thuế quy định tại khoản này phải được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư và thực tế DN có hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Việc gia hạn nộp thuế vừa kể trên áp dụng đối với các DN đã thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và thực hiện đăng ký nộp thuế theo kê khai.

Xác định số thuế phải nộp như thế nào?

Về nghiệp vụ xác định số thuế TNDN được gia hạn. Đối với DN nhỏ và vừa, đó là số thuế TNDN tạm tính hàng quý, kể cả số thuế TNDN chênh lệch cao hơn giữa số thuế quyết toán khi DN khai quyết toán năm 2010 với tổng số thuế đã tạm tính nộp của 4 quý năm 2010. Trường hợp DN nhỏ và vừa kê khai, nộp thuế thu nhập DN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh thì số thuế TNDN được gia hạn là số thuế tạm tính theo từng lần phát sinh và số thuế quyết toán của hoạt động chuyển nhượng bất động sản đó.

Đối với DN có hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giày, dép là số thuế thu nhập DN tạm tính hàng quý và số thuế TNDN quyết toán năm 2010 tính trên thu nhập từ hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giày, dép. Hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giày, dép làm căn cứ xác định gia hạn nộp thuế thực hiện theo quy định tại Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23-1-2007 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và các văn bản hướng dẫn.

Hạn chót để nộp thuế?

Thời gian gia hạn nộp thuế TNDN, cụ thể như sau: DN thực hiện kê khai số thuế TNDN tạm nộp hàng quý, quyết toán số thuế TNDN phải nộp của năm 2010 theo quy định của Luật Quản lý thuế. Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế như sau: (1) Số thuế tính tạm nộp của quý I-2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30- 7-2010. (2) Số thuế tính tạm nộp của quý II- 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30-10-2010. (3) Số thuế tính tạm nộp của quý III-2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 31-1-2011. (4) Số thuế tính tạm nộp của quý IV-2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30-4-2011. (5) Số chênh lệch cao hơn giữa số thuế TNDN được gia hạn khi DN khai quyết toán năm 2010 (số quyết toán) với tổng số thuế đã tạm tính nộp của 4 quý năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30-6-2011.

Trường hợp khi DN tự quyết toán thuế TNDN của năm 2010 có phát sinh số thuế TNDN được gia hạn thấp hơn so với tổng số thuế đã tạm tính nộp của 4 quý thì DN lập hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh theo quy định tại điểm 5.1 mục I phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14-6- 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

(6). Trường hợp DN nhỏ và vừa kê khai, nộp thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh thì DN tự xác định thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 3 tháng, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

DN thuộc diện được gia hạn nộp thuế khi thực hiện lập tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý và tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2010 theo quy định hiện hành, tại dòng cam kết trong tờ khai ghi thêm nội dung thời hạn nộp thuế đề nghị gia hạn. Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, DN không bị coi là vi phạm chậm nộp thuế và không bị phạt hành chính về hành vi chậm nộp tiền thuế đối với số thuế được gia hạn.

THẢO VY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên