Doanh nghiệp tự in hóa đơn

Cập nhật: 08-10-2010 | 00:00:00

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn (HĐ) bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Theo đó, kể từ ngày 1-1-2011, các tổ chức, cá nhân kinh doanh (KD) phải có trách nhiệm tạo HĐ bằng các hình thức: HĐ tự in, HĐ đặt in, HĐ điện tử để sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Cơ quan thuế chỉ bán HĐ cho tổ chức không phải là doanh nghiệp (DN) nhưng có hoạt động KD; hộ, cá nhân KD; DN siêu nhỏ; DN ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Cụ thể: Tổ chức không phải là DN nhưng có hoạt động KD theo hướng dẫn tại thông tư này là các tổ chức có hoạt động KD nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật DN, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật KD bảo hiểm. DN siêu nhỏ theo hướng dẫn tại thông tư này là cơ sở KD có từ mười (10) lao động trở xuống theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30-6-2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DN nhỏ và vừa. Cơ sở KD xác định và chịu trách nhiệm về số lượng lao động kê khai với cơ quan thuế khi mua HĐ. Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo hướng dẫn tại thông tư này là địa bàn thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi Thuế Thu nhập DN ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11-12-2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập DN. 

Cơ quan thuế chỉ thực hiện bán HĐ cho DN siêu nhỏ, DN ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 5 và Khoản 1 Điều 11 thông tư này trong năm 2011. Từ năm 2012 trở đi, DN siêu nhỏ, DN ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn phải tự tạo HĐ để sử dụng theo hướng dẫn tại thông tư này.

Ngoài ra, Thông tư số 153/2010/TT-BTC cũng quy định việc cấp HĐ do Cục Thuế đặt in như sau: Các tổ chức không phải là DN, hộ và cá nhân không KD nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có HĐ để giao cho khách hàng. HĐ do cơ quan thuế cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không KD gọi là HĐ lẻ (HĐ bán hàng). Trường hợp DN sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán HĐ, đã đóng mã số thuế phát sinh thanh lý tài sản cần có HĐ để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp HĐ lẻ là loại HĐ bán hàng. Riêng đối với tổ chức, cơ quan Nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp HĐ giá trị gia tăng để giao cho người mua.

Trường hợp tổ chức, hộ và cá nhân không KD có bất động sản cho thuê thì cơ quan thuế quản lý địa bàn có bất động sản thực hiện cấp HĐ lẻ. Tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu sử dụng HĐ lẻ phải có đơn đề nghị cấp HĐ lẻ. Căn cứ đơn đề nghị cấp HĐ lẻ và các chứng từ mua bán kèm theo, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế. Riêng trường hợp được cấp HĐ giá trị gia tăng lẻ thì số thuế giá trị gia tăng phải nộp là số thuế giá trị gia tăng ghi trên HĐ giá trị gia tăng cấp lẻ. Người đề nghị cấp HĐ lẻ lập HĐ đủ 3 liên tại cơ quan thuế và phải nộp thuế đầy đủ theo quy định trước khi nhận HĐ lẻ. Sau khi có chứng từ nộp thuế của người đề nghị cấp HĐ, cơ quan thuế có trách nhiệm đóng dấu cơ quan thuế vào phía trên bên trái của liên 1, liên 2 và giao cho người đề nghị cấp HĐ, liên 3 lưu tại cơ quan thuế.

Tổ chức, hộ, cá nhân KD không có nhu cầu tiếp tục sử dụng HĐ do Bộ Tài chính phát hành đã mua hoặc HĐ do DN đã tự in thì thực hiện hủy HĐ và tiến hành tạo HĐ, thông báo phát hành HĐ mới. Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đăng ký HĐ tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31-3-2011. Thời hạn gửi đăng ký chậm nhất là ngày 20-1-2011.

Trường hợp đến hết ngày 31-3-2011, tổ chức, hộ, cá nhân chưa sử dụng hết HĐ thì tổ chức, cá nhân thực hiện hủy HĐ theo hướng dẫn tại Điều 27 thông tư này.

NGUYÊT MINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=356
Quay lên trên