Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp HĐND

Cập nhật: 17-04-2024 | 08:57:13

Cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động, HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức và các kỳ họp. Từ đó, HĐND các cấp thể hiện rõ vai trò, chức năng, quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng ở địa phương; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Phát huy hiệu quả vai trò cơ quan dân cử

Kỳ họp HĐND là hình thức hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của HĐND. Tại các kỳ họp, HĐND thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề quan trọng của địa phương thuộc thẩm quyền của HĐND, các quyết định của HĐND được thể hiện dưới hình thức nghị quyết. Các nghị quyết này phải phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và các văn bản khác của các cơ quan Nhà nước ở Trung ương, quyết định của cấp trên và phải được quá nửa tổng số đại biểu HĐND biểu quyết tán thành. Do đó, thời gian qua, công tác tổ chức kỳ họp HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng; có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thường trực HĐND tỉnh khóa X tổ chức phiên họp thứ 26 để xem xét, quyết định về đề nghị xây dựng dự thảo nghị quyết

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND các cấp trong tỉnh đã tổ chức tốt các kỳ họp HĐND theo luật định, chất lượng nội dung kỳ họp từng bước được nâng lên. Cụ thể, HĐND tỉnh tổ chức 14 kỳ họp (6 kỳ họp thường lệ và 8 kỳ họp chuyên đề); HĐND cấp huyện tổ chức 92 kỳ họp (54 kỳ họp thường lệ và 38 kỳ họp chuyên đề); HĐND cấp xã tổ chức 669 kỳ họp (546 kỳ họp thường lệ và 123 kỳ họp chuyên đề).

Bên cạnh việc ban hành nghị quyết tại kỳ họp, HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện còn vận dụng linh hoạt hình thức phiếu lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu HĐND để kịp thời ban hành nghị quyết mang tính cấp bách theo yêu cầu thực tiễn của địa phương. Đơn cử, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, có thời điểm thực hiện “cách ly toàn xã hội”, không thể tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh, trong khi đó tỉnh cần phải kịp thời khẩn trương ban hành những chính sách liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; HĐND tỉnh đã ban hành các nghị quyết thông qua hình thức lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu HĐND tỉnh

Cùng với đó, hoạt động thẩm tra của các ban HĐND tỉnh ngày càng chất lượng, có tính phản biện. Hoạt động thẩm tra của các ban HĐND cấp huyện được chú trọng và có sự tiến bộ, chất lượng hơn so với nhiệm kỳ trước do có sự đầu tư nghiên cứu của đại biểu hoạt động chuyên trách và trách nhiệm của tập thể thành viên ban. Đối với cấp xã, tuy còn nhiều khó khăn do ban HĐND cấp xã không có đại biểu chuyên trách nhưng ở một số địa phương, hoạt động thẩm tra của ban HĐND khá tích cực, kịp thời cập nhật các quy định mới, bảo đảm thẩm tra đầy đủ các nội dung trình kỳ họp theo quy định, báo cáo thẩm tra nêu được những hạn chế, tồn tại trong từng lĩnh vực và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Theo Thường trực HĐND tỉnh, trong nửa nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử. Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế nhất định, do đó chưa phát huy đầy đủ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; đồng thời chưa phát huy hết hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND các cấp trong tỉnh đã tổ chức tốt các kỳ họp HĐND theo luật định, chất lượng nội dung kỳ họp từng bước được nâng lên. Cụ thể, HĐND tỉnh tổ chức 14 kỳ họp (6 kỳ họp thường lệ và 8 kỳ họp chuyên đề); HĐND cấp huyện tổ chức 92 kỳ họp (54 kỳ họp thường lệ và 38 kỳ họp chuyên đề); HĐND cấp xã tổ chức 669 kỳ họp (546 kỳ họp thường lệ và 123 kỳ họp chuyên đề)…

Để thống nhất trong công tác chỉ đạo và hành động, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Bình Dương trong giai đoạn mới”. Hiện đề án đang được Đảng đoàn HĐND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến và ban hành đề án.

Theo bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đề án có nhiều điểm mới trong nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Cụ thể, trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND các cấp phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung trình kỳ họp và các công tác chuẩn bị kỳ họp; hạn chế tối đa việc điều chỉnh, bổ sung nội dung ngoài chương trình đã được thống nhất. Thường trực HĐND báo cáo cấp ủy cùng cấp để thống nhất chỉ đạo về nội dung chương trình kỳ họp. Các dự thảo nghị quyết không bảo đảm quy trình thủ tục và thời gian; chưa có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra hoặc phiên họp của Thường trực HĐND cho ý kiến về những nội dung còn có ý kiến khác nhau thì Thường trực HĐND không đưa vào chương trình kỳ họp, trừ trường hợp có ý kiến của cấp ủy cùng cấp.

Đặc biệt, HĐND các cấp chú trọng đổi mới phương pháp điều hành kỳ họp, rút ngắn thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình; tăng thời gian cho thảo luận, chất vấn và đóng góp ý kiến đối với nội dung trình kỳ họp; tăng cường thảo luận tại các tổ đại biểu HĐND, tạo điều kiện cho các đại biểu HĐND trao đổi, góp ý, đề xuất các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, các cơ chế, chính sách...

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, HĐND các cấp lựa chọn và xây dựng chương trình giám sát chuyên đề bảo đảm tính thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội; kết quả thực hiện các nghị quyết, chế độ, chính sách do HĐND ban hành; những vấn đề dân sinh bức xúc, quan tâm. Định kỳ hàng quý hoặc khi cần thiết, Thường trực HĐND tổ chức họp với lãnh đạo ban HĐND để chỉ đạo, điều hòa và đánh giá về tình hình và kết quả hoạt động giám sát, khảo sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả, đi vào chiều sâu, tránh trùng lặp giữa các cơ quan của HĐND với hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan khác trong hệ thống chính trị...

Hoạt động tiếp xúc cử tri được đổi mới theo hướng Thường trực HĐND các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tăng cường tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, đối tượng, lĩnh vực, nơi làm việc, nơi cư trú; đồng thời, thực hiện một số hình thức tiếp xúc cử tri thông qua đối thoại, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số… nhằm đa dạng hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri. ..

ĐỖ TRỌNG - HIỀN PHẠM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=350
Quay lên trên