Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Bình Dương quyết tâm phát triển nhanh, hài hòa, bao trùm, toàn diện và bền vững

Cập nhật: 14-01-2023 | 09:45:01

Năm 2022 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phục hồi mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Nhân dịp bước sang năm mới 2023 và đón xuân Quý Mão, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dành cho phóng viên Báo Bình Dương cuộc phỏng vấn xung quanh những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; những lựa chọn đột phá trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững...

  - Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, năm 2022 với sự nỗ lực của các cấp, các ngành dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các ngành liên quan, Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nhìn lại một năm qua, theo đồng chí những kết quả nổi bật đạt được là gì?

- Nhìn lại năm 2022, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, trong nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, nỗ lực tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp nên chúng ta đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nổi bật là kinh tế tiếp tục đà phục hồi nhanh sau đại dịch, phát triển ổn định và có tốc độ tăng trưởng tích cực, kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu vượt cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 8%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 170 triệu đồng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ và vốn đầu tư trong nước đạt tương đương 4 tỷ đô la Mỹ; tiếp tục duy trì thặng dư thương mại 10 tỷ đô la Mỹ. Các công trình trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được tăng cường, tổ chức đa dạng, phong phú, qua đó đã thúc đẩy ký kết hợp tác kinh tế, văn hóa giữa Bình Dương với các đối tác quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu, đạt nhiều hiệu quả thiết thực.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, sự nghiệp giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm thực hiện toàn diện và đạt kết quả tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm, huy động được nhiều nguồn lực để chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân lao động; chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

Quốc phòng - an ninh tiếp tục được tăng cường và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả khả quan. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được mở rộng, tăng cường và phát huy sức mạnh tổng hợp.

Những thành tựu đạt được trong năm 2022 là rất quan trọng, có ý nghĩa động viên, khích lệ, cổ vũ rất lớn để chúng ta tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

- Thưa đồng chí, cùng với việc thực hiện các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế, tỉnh đã luôn quan tâm, triển khai kịp thời công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Đồng chí đánh giá như thế nào về hiệu quả của các hoạt động cộng đồng này trong thời gian qua cũng như nhiệm vụ thời gian tới?

- Thực hiện chủ trương chung phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, nhất là quan tâm chăm lo đối với các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, công nhân lao động, những đối tượng yếu thế trong xã hội. Trong năm 2022, cùng với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi phát triển kinh tế, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác bảo đảm an sinh xã hội. Nhiều chủ trương, chính sách của Trung ương về bảo đảm an sinh xã hội đã được tỉnh nhanh chóng triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng khó khăn, đồng thời huy động nhiều nguồn lực cùng chung tay bằng những hành động cụ thể giúp đỡ người nghèo, công nhân lao động, các đối tượng xã hội để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tỉnh ủy Bình Dương ký kết hợp tác với Hội đồng Lý luận Trung ương thực hiện đề án "Tổng kết mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới của đất nước và tầm nhìn định hướng đến năm 2050".  Ảnh: QUỐC CHIẾN

Đặc biệt, thời gian qua, tỉnh đã kịp thời thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Theo đó, tỉnh đã phê duyệt chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 cho gần 1,5 triệu trường hợp với số tiền trên 2.925 tỷ đồng; tỉnh đã hoàn thành 100% việc giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho trên 1.573.700 lượt lao động với tổng kinh phí khoảng 973,765 tỷ đồng, qua đó chia sẻ khó khăn cho người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp giữ chân người lao động, góp phần phục hồi kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, dự báo tình hình còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân lao động, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo thiết thực hơn cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng công nhân lao động. Đồng thời, tỉnh cũng rất mong tiếp tục nhận được sự chung tay, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... để giúp đỡ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

- Thưa đồng chí, Nghị quyết 24-NQ/ TW ngày 7-10-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề cập đến nhiều giải pháp phát triển nhanh, bền vững, tạo bước đột phá, lan tỏa trong phát triển kinh tế vùng. Theo đồng chí, định hướng phát triển của Bình Dương theo tinh thần Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị trong thời gian tới như thế nào?

- Nghị quyết 24 vừa được Bộ Chính trị ban hành trong tháng 10-2022 có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra cơ hội mới cho vùng Đông Nam bộ nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng nâng cao tính năng động, sáng tạo, đi đầu trong đổi mới và phát triển. Nghị quyết đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, gồm: (1) Phát triển nhanh, bền vững tạo bước đột phá, lan tỏa trong phát triển kinh tế vùng, liên vùng; (2) Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và đẩy mạnh phát triển liên kết vùng; (3) Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đô thị; (4) Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; (5) Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; (6) Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Xác định tầm quan trọng của Nghị quyết 24, tỉnh Bình Dương đã khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong nghị quyết và chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt hiện nay tỉnh đang tập trung xây dựng Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quan điểm chung là Bình Dương phát triển phải phù hợp với các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của vùng và đất nước, bảo đảm thống nhất với quy hoạch vùng và quốc gia; bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Quy hoạch lần này của Bình Dương sẽ kế thừa những thành tựu trước đây; tiếp tục khai thác tối đa điều kiện tự nhiên, tiềm năng phát triển và lợi thế so sánh của mình, đặc biệt là phải nắm chắc các cơ hội phát triển nhanh từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, để phấn đấu phát triển lên nấc thang mới, với những mục tiêu cụ thể sau:

Một là, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế theo hướng hiện đại, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm. Ưu tiên trong phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành dịch vụ cao cấp, chất lượng cao. Hình thành vành đai công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics dọc hành lang Vành đai 3, Vành đai 4 và các tuyến cao tốc của vùng đi qua địa bàn tỉnh.

Từng bước tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa công nghiệp và dịch vụ. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2030 trên 10%; đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 15.000 USD, tiếp tục duy trì trong nhóm các địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước.

Hai là, tiếp tục ưu tiên đầu tư, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thiện một số tuyến cao tốc trên địa bàn tỉnh và đến năm 2030 phát triển đồng bộ hệ thống giao thông nội tỉnh và kết nối vùng với đa dạng các loại hình giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt; trọng tâm là tuyến Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Chơn Thành, đường sắt Bàu Bàng - Cái Mép và tuyến Metro từ Suối Tiên về trung tâm thành phố mới Bình Dương.

Ba là, đầu tư nâng cao chất lượng đô thị, bảo đảm hiện đại, thông minh, kết nối với các đô thị lớn trong vùng và khu vực. Chú trọng phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động... Phấn đấu đến năm 2030 Bình Dương có đủ điều kiện trở thành một đô thị thông minh.

Bốn là, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, cạnh tranh vượt trội, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Năm là, phát triển văn hóa - xã hội xứng tầm với vị trí về kinh tế, gắn liền bảo vệ tài nguyên môi trường. Kết hợp phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tập trung quy hoạch và đầu tư phát triển các trung tâm giáo dục đào tạo, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trung tâm thể dục, thể thao đạt chất lượng cao mang tầm khu vực và quốc tế.

Sáu là, tiếp tục tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội. Đây là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững của Bình Dương trong giai đoạn mới.

Tựu chung lại, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Bình Dương trở thành một trung tâm công nghiệp công nghệ cao, có hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, hiện đại và trở thành một đô thị hiện đại, thông minh, văn minh, nghĩa tình; chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng lên; tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng và đất nước.

- Năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm bản lề của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, xin đồng chí cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp để tỉnh thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025?

- Năm 2023, năm bản lề - năm có ý nghĩa hết sức quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở dự báo tình hình quốc tế và kinh tế thế giới sẽ còn có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, những thuận lợi và thách thức đan xen, quan điểm chung của tỉnh là phải phát triển nhanh, bao trùm, toàn diện, bền vững, chú trọng theo chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Việc xây dựng các chỉ tiêu phát triển phải quay trở lại bình thường hoặc thậm chí còn cao hơn giai đoạn trước dịch Covid-19 để có thể bù đắp lại những ảnh hưởng tiêu cực mà dịch bệnh đã gây ra.

Để bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2023, Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước hết, đẩy nhanh hơn nữa tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng trên nền tảng chuyển đổi số, kinh tế số. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ. Tập trung mọi nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị - dịch vụ làm tiền đề xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

Thứ hai, tiếp tục hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm quy hoạch tỉnh đạt chất lượng cao nhất. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là những văn kiện rất quan trọng, là kim chỉ nam cho những bước phát triển tiếp theo của Bình Dương.

Thứ ba, tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách thực chất. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để khuyến khích các doanh nghiệp tái cơ cấu theo hướng công nghiệp xanh, công nghiệp tuần hoàn, công nghiệp 4.0… Tăng cường đầu tư lĩnh vực khoa học - công nghệ hình thành vùng đổi mới sáng tạo, phát triển phong trào khởi nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ mở rộng các khu công nghiệp và đầu tư mới các cụm công nghiệp theo quy hoạch; ban hành chính sách phù hợp để hỗ trợ di dời các doanh nghiệp từ các địa phương phía nam lên phía bắc của tỉnh theo lộ trình.

Thứ tư, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch đầu tư công. Khởi công một số công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, nhanh chóng đưa vào sử dụng các công trình sắp hoàn thành.

Thứ năm, tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Bảo đảm các điều kiện tốt nhất để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thứ sáu, tập trung thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh, chuyển đổi số, xã hội số, kinh tế số. Tiếp tục triển khai hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Thứ bảy, tiếp tục tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế.

Thứ tám, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ chín, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân; rà soát, xử lý đúng quy định, giải quyết có hiệu quả các khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp, cùng nhau phát huy sức mạnh tổng hợp để đạt được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2023.

Mặc dù nhiệm vụ đặt ra cho Bình Dương trong năm 2023 và những năm tiếp theo là hết sức nặng nề nhưng với truyền thống tốt đẹp và những thành tựu to lớn đã đạt được trong thời gian qua, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chủ động, sáng tạo, quyết tâm gặt hái những kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển nhanh, hài hòa, toàn diện và bền vững, xây dựng Bình Dương sớm trở thành một đô thị hiện đại, thông minh, văn minh, nghĩa tình.

Nhân dịp đón mừng Xuân Quý Mão 2023 và chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, tôi xin được gửi đến toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào ta ở nước ngoài lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc năm mới thắng lợi mới!

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

TRÍ DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=246
Quay lên trên