Mời bạn đọc và các tầng lớp Nhân dân xem toàn văn Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và gửi ý kiến đóng góp qua địa chỉ email: toasoan@baobinhduong.vn

Dự thảo luật

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực giúp việc cho Thường trực HĐND, UBND tỉnh trong việc tổ chức và triển khai thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)...

Để phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Báo Bình Dương đăng toàn văn dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên