Đưa học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên

Cập nhật: 15-05-2024 | 21:57:06

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Giáo tập trung tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động để cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tạo sự hài lòng trong nhân dân

Thời gian qua, Huyện ủy Phú Giáo đã chú trọng xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và giải quyết các vấn đề trọng tâm, bức thiết trong thực tiễn. Theo đó, bộ máy hành chính được huyện rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, văn hóa công vụ được tăng cường chấn chỉnh trong quá trình thực thi; chất lượng, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không ngừng được nâng lên.

Mặt khác, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai toàn diện, đồng bộ từ huyện đến xã, thị trấn. 100% thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp đều được thực hiện tốt, tạo thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp. Năm 2023, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn ở cấp huyện đạt 99,58%, cấp xã đạt 100%; 19/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Ngoài ra, công tác chăm lo đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế luôn được quan tâm.

Những tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn huyện được nhân dân tích cực chung tay thực hiện

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nội dung quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW, do đó công tác kiểm tra, giám sát luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các chi, Đảng bộ quan tâm thực hiện. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương thấy được những hạn chế, khuyết điểm để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa, xử lý vi phạm. Từ đó củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền. Mức độ hài lòng của nhân dân được nâng lên, người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, làm cho bộ mặt huyện Phú Giáo ngày càng khang trang.

Sáng tạo cách làm

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai chuyên đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để “ý Đảng hợp lòng dân” trên địa bàn tỉnh Bình Dương”, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị; đồng thời chỉ đạo công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; tiếp tục phát huy và chủ động xây dựng thêm các mô hình, cách làm mới trên địa bàn.

Theo kế hoạch triển khai của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 kết hợp với triển khai, thực hiện cải cách TTHC, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tập trung đẩy mạnh các hoạt động; đa dạng, phong phú hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực học tập, làm theo Bác, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Ngoài ra, huyện còn vận động đẩy mạnh việc tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trên mạng xã hội thông qua tài khoản cá nhân.

Ông Trịnh Văn Tám, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Giáo, cho biết: “Kế hoạch làm theo Bác năm 2024 của Huyện ủy được triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện. B an Tuyên giáo Huyện ủy định hướng các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của huyện tăng số lượng các chuyên mục và đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu biểu dương, khen thưởng 11 tập thể, 30 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023- 2024, trong đó chú trọng phát hiện những mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả để tiếp tục đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai chuyên đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để “ý Đảng hợp lòng dân” trên địa bàn tỉnh Bình Dương”, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị; đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; tiếp tục phát huy và chủ động xây dựng thêm các mô hình, cách làm mới trên địa bàn...

K.TUYẾN - LÝ HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=233
Quay lên trên