Giảm tỷ lệ gia đình thuộc diện nghèo xuống dưới 5% vào năm 2020

Cập nhật: 28-08-2010 | 00:00:00

Theo dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Gia đình (GĐ) Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030 thì đến năm 2020, nước ta sẽ có hơn 90% GĐ đạt tiêu chuẩn GĐ văn hóa, đặc biệt giảm tỷ lệ GĐ thuộc diện nghèo giảm xuống dưới 5%...

 

Chiến lược trên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng với những mục tiêu cơ bản là: Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của GĐ và cộng đồng trong việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật về hôn nhân và GĐ, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực GĐ, ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào GĐ; Xây dựng GĐ có cuộc sống hạnh phúc, tiến bộ, văn minh: kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của GĐ Việt Nam; thực hiện quy mô GĐ ít con (mỗi cặp vợ chồng có 1 hoặc 2 con);...

 Phấn đấu đến năm 2020 trên 98% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện sinh 1 hoặc 2 con

Đồng thời, nâng cao mức sống GĐ trên cơ sở phát triển kinh tế GĐ, tạo việc làm, tăng thu nhập và phúc lợi, đặc biệt đối với các GĐ có các đối tượng thuộc diện chế độ chính sách.

 

Đến năm 2020, hơn 90% gia đình đạt tiêu chuẩn GĐ văn hóa

 

Cụ thể theo Chiến lược này, đến năm 2020 phải có trên 90% GĐ được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật về hôn nhân và GĐ, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực GĐ, phòng ngừa sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào GĐ; hơn 80% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được cấp chứng nhận đã được trang bị kiến thức cơ bản về hôn nhân và GĐ trước khi kết hôn.

 

Đồng thời, phấn đấu đến năm 2020 có trên 90% GĐ không có bạo lực, không có tệ nạn xã hội và hơn 95% GĐ không có người tảo hôn (Khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn là trên 90%). Trên 90% GĐ đạt tiêu chuẩn GĐ văn hóa theo quy định (Khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn: 85%); Trên 95% GĐ phụng dưỡng, bảo vệ, chăm sóc chu đáo người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em; Trên 98% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện sinh 1 hoặc 2 con (Khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn: trên 95%); Trên 98% GĐ đưa trẻ em đi học đúng độ tuổi (Khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn: trên 95%).

 

Giảm tỷ lệ GĐ thuộc diện nghèo xuống dưới 5%

 

Chiến lược cũng đưa ra chỉ tiêu phải giảm tỷ lệ GĐ thuộc diện nghèo theo quy định xuống dưới 5% (Khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn là phải giảm dưới 10%); Giảm tỷ lệ GĐ sinh sống trong nhà đơn sơ xuống dưới 3% sơ (Khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn phải có mức giảm trên 3%).

 

Cùng với đó, năm 2020 đặt mục tiêu có trên 85% GĐ được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục (Khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn: trên 75%); Trên 90% GĐ sử dụng nước sạch/hợp vệ sinh (Khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn: trên 80%).

 

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã định ra các giải pháp chủ yếu. Trong đó không thể thiếu liệu pháp tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự chỉ đạo, quản lý của chính quyền các cấp đối với công tác GĐ; Nâng cao trách nhiệm quản lý, điều hành công tác GĐ; Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác GĐ các cấp.

 

Bên cạnh đó là nhiệm vụ triển khai mạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, GĐ và cộng đồng về vị trí, vai trò của GĐ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

 

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong những năm 2020 - 2030, công tác GĐ cần tập trung vào việc gìn giữ, vun đắp, phát huy những chuẩn mực tốt đẹp, những giá trị quý báu của con người Việt Nam, của GĐ Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, của bản sắc Việt Nam như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau…

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo 6 Chương trình để thực Chiến lược phát triển GĐ Việt Nam giai đoạn 2011-2020 bao gồm:

 

- Chương trình Tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng GĐ và phòng, chống bạo lực GĐ giai đoạn 2011-2020;

 

- Chương trình Nâng cao chất lượng các mối quan hệ trong GĐ giai đoạn 2011-2020;

 

- Chương trình Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chỉ đạo, quản lý, triển khai thực hiện công tác GĐ giai đoạn 2011-2020;

 

- Chương trình Hỗ trợ phát triển kinh tế GĐ giai đoạn 2011-2020;

 

- Chương trình Xây dựng mạng lưới dịch vụ hỗ trợ GĐ giai đoạn 2011-2020;

 

- Chương trình Xây dựng cơ sở dữ liệu về GĐ giai đoạn 2011-2020.

 

Theo Chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=347
Quay lên trên