Gỡ “nút thắt” phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước- Bài 3

Cập nhật: 07-06-2023 | 09:49:41

Thời gian qua, Bình Dương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng khắc phục những khó khăn để xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên (PTĐV) trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN) trên địa bàn tỉnh đạt kết quả bước đầu. Tuy nhiên, khó khăn phía trước còn nhiều, vì vậy cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị cần có nhiều giải pháp đồng bộ để công tác PTĐV trong DNNKVNN đạt kết quả cao nhất.

Bài 3: Cùng nhau gỡ khó

Những vấn đề đặt ra

TP.Dĩ An được đánh giá là địa phương thực hiện tốt công tác PTĐV ở DNNKVNN, với những kết quả bước đầu khả quan. Hiện, toàn Đảng bộ thành phố có 50 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 11 Đảng bộ và 39 chi bộ cơ sở) với 5.761 đảng viên; trong đó có 23 chi, Đảng bộ trong DNNKVNN với tổng số 356 đảng viên là công nhân lao động (CNLĐ).

Bà Ngô Ngọc Điệp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Dĩ An, cho biết để đạt được kết quả đó, các cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đã có sự nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác PTĐV trong DNNKVNN và triển khai thực hiện đúng kế hoạch đề ra; chủ động, sáng tạo trong công tác tạo nguồn giáo dục bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú là CNLĐ cho Đảng xem xét kết nạp. Tổ chức Đảng trong các DN từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của mình, làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và CNLĐ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đem lại lợi ích thiết thực cho DN.

Đảng bộ phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một công bố quyết định thành lập chi bộ trong DNNKVNN

Tuy nhiên, theo bà Ngô Ngọc Điệp, công tác PTĐV trong DNNKVNN ở TP.Dĩ An cũng còn rất nhiều khó khăn. Số lượng chi bộ DN trên tổng số DN còn rất khiêm tốn. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục các chủ DN, CNLĐ chưa được quan tâm đúng mực; hình thức thiếu đa dạng, phong phú. Đa số CNLĐ chưa thật sự quan tâm nhiều đến hoạt động chính trị, hoạt động xã hội do hạn chế về thời gian và động lực. Việc PTĐV trong DN còn khó khăn, nhất là kết nạp chủ DN vào Đảng, do CNLĐ, chủ DN chưa có sự quan tâm nhiều đến hoạt động chính trị, hoạt động xã hội. Một số chi bộ trong DN gặp khó khăn trong việc tạo nguồn PTĐV do thu hẹp sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng của dịch bệnh, chất lượng hoạt động hạn chế.

Nhìn thẳng vào thực tế, ông Trương Văn Phỉ, Phó Bí thư Chi bộ Công đoàn các Khu công nghiệp Bến Cát, thừa nhận đến thời điểm này, chi bộ chưa vận động kết nạp được chủ DN vào Đảng. Số lượng quần chúng ưu tú là CNLĐ được kết nạp vào Đảng quá ít so với lực lượng CNLĐ trên địa bàn các Khu công nghiệp Bến Cát. Số lượng quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng so với số quần chúng ưu tú đã học qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng chỉ đạt 50%. Có những quần chúng rất xuất sắc trong phong trào lao động và hoạt động công đoàn nhưng khi chi bộ, công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động, giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng thì họ không tích cực tham gia…

“Đi trước, đón đầu”

Theo ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, PTĐV trong các DN đã khó, PTĐV trong DNNKVNN còn khó hơn. Tuy nhiên, để thực hiện tốt chương trình đột phá, cũng như góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bình Dương sẽ tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, tập trung hơn nữa cho công tác phát triển Đảng trong khu vực này.

Ông Nguyễn Hữu Thạnh, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thủ Dầu Một, cho biết để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, tăng cường xây dựng và PTĐV, tổ chức cơ sở Đảng trong các DNNKVNN trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một thì đòi hỏi cả hệ thống chính trị thành phố tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể là tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, văn bản lãnh đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố có liên quan đến công tác phát triển Đảng nói chung và nâng cao chất lượng PTĐV trong DNNKVNN nói riêng để nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, tổ chức chính trị - xã hội, chủ DN, CNLĐ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích của việc thành lập tổ chức Đảng, PTĐV và tổ chức đoàn thể trong DN.

Thành ủy sẽ tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện xây dựng tổ chức Đảng, PTĐV trong CNLĐ tại các địa phương và các DN để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho cơ sở hoặc có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn nghiệp vụ, gắn với bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các DN.

Song song đó, các cấp ủy cơ sở cần quan tâm thực hiện tốt các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như Kết luận số 18-KL/ TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6-7- 2018 của Ban Tổ chức Trung ương “về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”...

Các cấp ủy cần thường xuyên trao đổi, làm việc, nắm tình hình, kịp thời hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, PTĐV mới trong lực lượng CNLĐ bảo đảm tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình; chú trọng công tác PTĐV bảo đảm cả về số lượng và chất lượng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, nhất là các DN, chủ DN có nhiều thành tích trong công tác PTĐV, xây dựng tổ chức chính trị - xã hội trong DN…

Theo ông Trương Văn Phỉ, Phó Bí thư Chi bộ Công đoàn các Khu công nghiệp Bến Cát, để công tác PTĐV trong DNNKVNN đạt hiệu quả, trước tiên là cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để CNLĐ nhận thấy vào Đảng là nhu cầu tự thân, phù hợp với nguyện vọng, mong muốn phát triển của bản thân. Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền để CNLĐ thấy được giá trị thực chất của việc phấn đấu vào Đảng; đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động thấy rằng việc PTĐV, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong DN có vai trò quan trọng; giúp DN hoạt động đúng theo chủ trương, đường đối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng viên làm việc trong DN sẽ là tấm gương sáng trên mọi lĩnh vực để CNLĐ noi theo; góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN. Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung sinh hoạt Đảng trong các DN theo hướng gọn, chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm, phù hợp; từng bước để chủ DN thấy được tổ chức Đảng không cản trở, mà cùng với DN thúc đẩy sản xuất, cùng hướng tới sự phát triển bền vững của DN, nâng cao doanh thu, lợi nhuận và chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt, cần áp dụng biện pháp “đi trước, đón đầu”, tăng cường kết nạp đảng viên là sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường dạy nghề... Bởi lực lượng này sau khi ra trường sẽ về làm việc tại các DN. Họ là các hạt nhân tích cực trong việc thúc đẩy PTĐV và xây dựng tổ chức Đảng trong DN.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Tỉnh ủy và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, với những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tin chắc rằng những khó khăn của công tác PTĐV trong các DNNKVNN sẽ dần được giải quyết…

Theo ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, PTĐV trong các DN đã khó, PTĐV trong DNNKVNN còn khó hơn. Tuy nhiên, để thực hiện tốt chương trình đột phá, cũng như góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bình Dương sẽ tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, tập trung hơn nữa cho công tác phát triển Đảng trong khu vực này…

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 306834
      [news_title] => Đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong cải cách thủ tục hành chính tại Bình Dương
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2023-10-04 20:27:59
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-10-04 20:24:50
      [news_picture] => 1696427275.jpeg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 306830
      [news_title] => Đối thoại để thực hiện tốt hơn các cơ chế, chính sách dành cho thanh niên
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-10-04 20:49:17
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-10-04 19:22:15
      [news_picture] => 1696422133.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 306823
      [news_title] => Cử tri đề nghị cần có sách giáo khoa sử dụng lâu dài, giải quyết dứt điểm quy hoạch treo
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2023-10-04 21:31:39
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-10-04 18:58:37
      [news_picture] => 1696420717.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 306815
      [news_title] => Kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-10-04 16:43:08
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-10-04 16:42:46
      [news_picture] => 1696412566.jpeg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 306808
      [news_title] => 70 năm tác phẩm 'Thường thức chính trị' của Chủ tịch Hồ Chí Minh
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-10-04 16:22:55
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-10-04 14:04:57
      [news_picture] => 1696403097.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 306804
      [news_title] => Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-10-04 14:07:38
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-10-04 13:56:42
      [news_picture] => 1696402601.jpeg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 306772
      [news_title] => Hội thi “Dân vận khéo” các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp năm 2023: Trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay trong công tác dân vận
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-10-04 08:59:45
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-10-04 08:32:31
      [news_picture] => 1696383150.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 306752
      [news_title] => Nội dung chính ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-10-04 06:31:24
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-10-04 06:31:10
      [news_picture] => 1696375870.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 298170
      [news_title] => Quốc hội: Chất vấn lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Giao thông Vận tải
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-06-07 08:05:49
      [news_createdate] => 2023-06-07 08:05:32
      [news_picture] => 1686099932.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 298164
      [news_title] => Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-06-07 06:30:39
      [news_createdate] => 2023-06-07 06:30:23
      [news_picture] => 1686094222.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 298163
      [news_title] => Những vấn đề nóng trong phiên chất vấn Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-06-07 06:26:56
      [news_createdate] => 2023-06-07 06:26:26
      [news_picture] => 1686093986.jpg
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên