Góp sức xây dựng địa phương giàu đẹp

Cập nhật: 25-10-2019 | 08:29:46

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua, góp phần tích cực vào thực hiện các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương. Nhân dịp Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI, ông Phan Thành Sơn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã cócuộc trao đổi với phóng viên Báo Bình Dương về một số nội dung trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” tỉnh giai đoạn 2014-2019.

CCB phường Dĩ An, TX.Dĩ An tham gia thực hiện vệ sinh, làm đường giao thông

 - Thưa ông, trong 5 năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật nào?

- Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh và các cấp luôn xác định phong trào thi đua “CCB gương mẫu” là động lực để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng, củng cố hội ngày càng vững mạnh; phát huy bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, hội đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu làtham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Hội đã tích cực tổchức cho hội viên CCB quán triệt, học tập các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên đóng góp ý kiến xây dựng cho cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng, chính quyền; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

 Trong 5 năm qua, các cấp Hội CCB tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng 4 Huân chương Lao động hạng ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 1 cờ thi đua, 2 bằng khen cho tập thể và cá nhân; Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 15 cờthi đua xuất sắc, 63 bằng khen cho tập thể, cánhân và 2.318 kỷ niệm chương CCB Việt Nam…

Hội đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, các ngành có liên quan, đặc biệt là cơ quan quân sự, công an, Đoàn Thanh niên để tuyên truyền, giáo dục cho thanh, thiếu niên về mục tiêu lý tưởng cách mạng; truyền thống yêu nước, Luật Nghĩa vụ quân sự. Hội còn phối hợp với dân quân, công an địa phương tham gia tuần tra, canh gác, giữgìn an ninh trật tựtại địa phương được 24.309 buổi với 73.521 lượt hội viên tham gia; tham gia bắt trộm, cướp được 1.061 vụ, thu hồi tài sản trịgiátrên 1,6 tỷ đồng trả cho người bịhại. Công tác phát triển hội viên bảo đảm chất lượng theo đúng quy định điều lệ hội. Từ năm 2014 đến nay, hội đã phát triển được 2.014 hội viên, nâng tổng số hội viên đến tháng 6-2019 là 15.677 hội viên, 105 cơ sở hội, 595 chi hội. Cùng với phát triển hội viên, hội chú trong duy trìchếđộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các ban chấp hành.

Các cấp Hội CCB trong tỉnh cũng đẩy mạnh phong trào đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Các tổchức hội đã quan tâm, giúp hội viên vay vốn từ hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn vốn khác. Hàng năm, có trên 3.000 lượt hộ được vay với tổng số vốn khoảng từ 50 - 90 tỷ đồng. Phát huy nội lực trong CCB, các cơ sở hội đã vận động tương trợvốn giúp nhau bằng cây, con giống, ngày công lao động, tiền mặt không lấy lãi hoặc lãi suất thấp trên 11 tỷ đồng giúp cho các hộCCB phát triển kinh tếgia đình.

Trong 5 năm qua, các cấp hội đã hỗ trợ giúp cho 80 hộ hội viên thoát nghèo, giảm 80 hộ cận nghèo. Đến nay, số hộ khá, giàu chiếm 78,86%, sốhộtrung bình chiếm 20,8%, số hội viên nghèo chiếm 0,08%, sốhộ cận nghèo chiếm 0,22%. Hội còn vận động xây dựng và sửa chữa 97 căn nhà đại đoàn kết, nghĩa tình đồng đội tổng trị giá gần 4 tỷ đồng cho các hộ CCB khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, cán bộ, hội viên của hội tiếp tục tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào như “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các cấp hội tiếp tục thực hiện có hiệu quảcác mô hình như: “Tiếp sức học sinh đến trường”; “Không rải vàng mã dọc đường khi gia đình có người qua đời”, “Chi hội trưởng CCB làm Bí thư Chi đoàn danh dự”; “5+1”; “Tấm lòng vàng CCB”...

- Những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trong 5 năm qua là khá ấn tượng. Vậy những yếu tố nào tạo nên kết quả trên, thưa ông?

- Hội đã quán triệt sâu sắc đến các cấp hội và cán bộ, hội viên về mục tiêu, ýnghĩa, nội dung từng chỉ tiêu thi đua; phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ởcơ sở. Các cấp hội đã luôn bám sát tình hình và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương để đề ra những chỉ tiêu thi đua phù hợp của hội; thường xuyên chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và quán triệt nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của từng hội viên, khơi dậy tiềm năng to lớn của các thế hệ CCB, coi đó là động lực quan trọng thúc đẩy phong trào thi đua của hội.

Hội chú trọng xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình; luôn đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động công tác thi đua, khen thưởng; thường xuyên nắm chắc tình hình, tập trung hướng về cơ sở, kịp thời uốn nắn, giúp đỡ và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để công tác thi đua, khen thưởng đạt chất lượng cao. Hội cũng xác định rõ, phong trào thi đua của hội phải gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước ởđịa phương dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và phải kiểm tra thường xuyên và sơ, tổng kết khen thưởng kịp thời, đồng thời nhân rộng điển hình tiên tiến để hội viên học tập.

- Để tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu của CCB, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trong thời gian tới sẽ tập trung vào những nội dung nào, thưa ông?

- Hội đã xác định sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của phong trào thi đua hướng  

 vào thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là đoàn kết, vận động CCB giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ; tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế. Hội tăng cường chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, nhất là âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân trong tình hình mới.

Hội tiếp tục phát huy mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với CCB, phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho hội viên vay vốn, giải quyết viêc làm; đẩy mạnh phong trào CCB phát triển kinh tếgia đình, đoàn kết, giúp đỡ nhau giảm nghèo và làm giàu, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, hội viên. Song song đó, hội tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo, thực hiện các chế độ chính sách đối với CCB, cựu quân nhân. Hội tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền, vận động hội viên CCB và nhân dân tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời thường xuyên xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ hội, nhất làở cơ sở, tích cực đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội cả về phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, ý thức trách nhiệm, đạo đức lối sống đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới…

- Xin cảm ơn ông!

CCB NGUYỄN HỮU VẬN, XÃ PHƯỚC HÒA, HUYỆN PHÚ GIÁO: Chia sẻ khó khăn với nhiều người là niềm hạnh phúc
Ông Nguyễn Hữu Vận, CCB xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo được nhiều người biết đến là người có tấm lòng thiện nguyện cao cảkhi ông và gia đình đã thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo hỗ trợ cho các gia đình chính sách và các hộ dân tại các địa phương.
Vượt qua các khó khăn, cố gắng trong lao động sản xuất, ông Nguyễn Hữu Vận đã trởthành CCB sản xuất giỏi, có nguồn thu nhập cao từ mô hình sản xuất nông nghiệp. Khi kinh tếgia đình phát triển, có thu nhập ổn định, phát huy truyền thống “Uống nước nhớnguồn”, “Lá lành đùm lá rách ”, CCB Nguyễn Hữu Vận đã có nhiều hoạt động từ thiện nhằm chia sẻ khó khăn với nhiều người. Bằng cách làm “nhìn tận mắt, giúp tận tay”, trong 5 năm (2014-2019) gia đình CCB Nguyễn Hữu Vận đã hỗ trợ địa phương xây 3 căn nhà tình thương, đại đoàn kết trị giá 120 triệu đồng; phối hợp tặng quà cho 9 mẹ Việt Nam anh hùng trong huyện; tặng quà cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, gặp bệnh hiểm nghèo; phối hợp tặng quà tết cho hộ nghèo, hộ khó khăn trong và ngoài địa phương; phối hợp tặng học bổng học sinh nghèo hiếu học tại các trường học.
Ngoài ra, gia đình ông còn hỗ trợ những gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc tỉnh Bình Phước và Sóc Trăng với tổng số tiền và quà trị giá trên 500 triệu đồng. Ông Nguyễn Hữu Vận chia sẻ: “Bác Hồ đã từng dạy: Việc thiện thìnhỏ mấy cũng nên làm, việc sai dù nhỏ mấy cũng nên tránh. Theo tôi, đạo lýđó phải thể hiện bằng những việc làm thiết thực, hiệu quảtheo phong cách nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều”.
CCB ĐOÀN MINH CHIẾN, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, TP.THỦ DẦU MỘT: Tuổi cao, chí càng cao
 Ông Đoàn Minh Chiến năm nay đã 74 tuổi, là thương binh hạng 2/4, nạn nhân chất độc da cam 61%. Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng với tinh thần của một CCB, ông đã nỗ lực quyết tâm, phấn đấu sản xuất, kinh doanh giỏi vàtích cực tham gia hoạt động từ thiện xã hội.
Với tinh thần hăng say lao động, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, qua nhiều năm, ông Đoàn Minh Chiến đã hình thành mô sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích 54 ha. Hiện nay, chỉ riêng bưởi da xanh, ông Chiến có 17 ha với thu nhập khoảng 1,2 tỷ đồng/ha/năm. Tuy tuổi cao nhưng ông Chiến luôn nỗ lực đầu tư mở rộng sản xuất và chịu khó ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững. Trang trại của ông từ lâu đã thiết lập hệ thống tự động hóa về tưới tiêu, phun thuốc và hệ thống tự báo khi vườn cây đủ nước, thiếu nước, thừa nước, độ PH…
Bên cạnh việc sản xuất giỏi, ông và gia đình còn tham gia đóng góp chương trình xóa đói giảm nghèo mỗi năm 20 triệu đồng cho xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên và phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một. Trong 3 năm, từ 2016 đến 2018, ông ủng hộ xây dựng 3 ngôi nhà nghĩa tình đồng đội cho 3 CCB khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng tại 3 xã: Tân Định, Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên và phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một.

CAO SƠN  (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285623
      [news_title] => Tuyên bố chung Việt Nam-Hàn Quốc về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-06 06:46:02
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-06 06:41:19
      [news_picture] => 1670283678.jpeg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285620
      [news_title] => Thủ tướng sẽ dự Hội nghị cấp cao ASEAN-EU và thăm 3 nước châu Âu
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-06 06:32:53
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-06 06:29:26
      [news_picture] => 1670282966.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285617
      [news_title] => Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-06 06:24:42
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-06 06:22:18
      [news_picture] => 1670282538.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285611
      [news_title] => Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại thủ đô Seoul
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-05 16:05:33
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-05 16:05:14
      [news_picture] => 1670231114.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285605
      [news_title] => Đặc trưng, giải pháp trọng tâm xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-05 14:05:56
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-05 14:05:41
      [news_picture] => 1670223940.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285604
      [news_title] => Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 6
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-05 14:02:38
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-05 14:02:08
      [news_picture] => 1670223727.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285603
      [news_title] => Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Báo Granma (Cuba) và Báo Nhân Dân
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2022-12-05 13:27:59
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-05 12:52:18
      [news_picture] => 1670219538.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285586
      [news_title] => Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII)
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-05 10:08:49
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-05 09:51:18
      [news_picture] => 1670208673.JPG
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 210738
      [news_title] => Các đại biểu cho ý kiến về dự án sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2019-10-25 07:57:51
      [news_createdate] => 2019-10-25 07:57:33
      [news_picture] => 1571965053.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 210737
      [news_title] => Giảm giờ làm là xu hướng tiến bộ
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2019-10-25 08:29:46
      [news_createdate] => 2019-10-25 07:53:06
      [news_picture] => 1571964786.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 210708
      [news_title] => Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2019-10-24 17:11:31
      [news_createdate] => 2019-10-24 17:11:26
      [news_picture] => 
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên