Hoàn thiện chính sách, hỗ trợ hiệu quả kinh tế tập thể

Cập nhật: 20-02-2024 | 08:44:21

Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) năm 2024 có chủ đề hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX trong giai đoạn mới. Tại diễn đàn, các đại biểu chia sẻ, trao đổi, đưa ra những định hướng, quyết sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, tận dụng thời cơ, thúc đẩy phát triển khu vực KTTT, HTX.

 Cây ăn trái có múi của HTX Nông nghiệp TM-DV Dân Tiến (xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên) mang lại hiệu quả kinh tế cao

 Khuyến khích phát triển

Trong 20 năm qua, hành lang pháp lý chung và các cơ chế, chính sách hỗ trợ KTTT đã được quan tâm xây dựng, hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Trong đó có các chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ, hỗ trợ về đầu tư phát triển hạ tầng, chính sách giao đất, cho thuê đất, tín dụng…

Đến nay, khu vực KTTT cơ bản đã khắc phục được các mặt yếu kém, các HTX hoàn thành việc chuyển đổi sang mô hình kiểu mới. Số lượng HTX, liên hiệp HTX thành lập mới tăng đáng kể, đa dạng hơn về ngành nghề, quy mô và trình độ, hỗ trợ tốt hơn cho các thành viên, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Tính liên kết giữa các HTX với doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác bước đầu phát triển. Ước tính đến năm 2023, cả nước có hơn 31.700 HTX, 158 liên hiệp HTX và 73.000 tổ hợp tác.

Khu vực KTTT phát triển, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh trật tự, an toàn xã hội, từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Với những văn bản, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và sự hợp tác đầu tư của cộng đồng HTX, khu vực KTTT, HTX sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ, phát triển bền vững.

Chuyển biến mạnh mẽ

Những năm gần đây, KTTT tỉnh Bình Dương đã có những chuyển biến mạnh mẽ về nội dung, phương thức, quy mô, thể hiện qua số lượng thành viên, phạm vi hoạt động… Số lượng HTX áp dụng khoa học công nghệ mới, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp công nghệ cao ngày càng nhiều. Đặc biệt, các HTX nông nghiệp đã hoạt động gắn với các sản phẩm chủ lực của vùng, thực hiện liên kết chuỗi. Nhiều HTX liên kết với các siêu thị, doanh nghiệp lớn để mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh cũng như chủ động nghiên cứu, mở rộng thị trường, không những trong nước mà còn xuất khẩu…

Tính đến nay, toàn tỉnh có 222 tổ hợp tác, tăng 10,45% so với cùng kỳ, với 2.062 thành viên, vốn hoạt động 47,97 tỷ đồng; 231 HTX, tăng 6,45% so với cùng kỳ, với 47.628 thành viên, vốn điều lệ hơn 865 tỷ đồng, tăng 9,72% so cùng kỳ. Các HTX hoạt động đa dạng lĩnh vực, như: Vận tải, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ, môi trường và Quỹ tín dụng nhân dân.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cho biết trong những năm qua, nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với HTX được Trung ương, tỉnh quan tâm thực hiện bước đầu có hiệu quả, như: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, ưu đãi về tín dụng, hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, giao đất, cho thuê đất, chế biến sản phẩm... Đặc biệt là cơ chế hỗ trợ cho vay ưu đãi tại Quỹ hỗ trợ phát triển KTTT tỉnh (đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh) và tại các sở, ngành, đoàn thể tỉnh quản lý (Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ khoa học công nghệ, Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ đầu tư phát triển…).

Ông Nguyễn Tiến Dũng cho rằng bên cạnh những điểm sáng, KTTT trên địa bàn tỉnh cũng còn một số khó khăn, hạn chế. Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp các sở, ban, ngành tập trung triển khai thực hiện Chương trình hành động số 108-CTr/TU ngày 17-3-2023 của Tỉnh ủy Bình Dương. Theo đó, triển khai 5 nhiệm vụ, giải pháp chính. Đó là tiếp tục nâng cao nhận thức vai trò và tầm quan trọng của KTTT trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển KTTT. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với KTTT. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và Liên minh HTX tỉnh đối với phát triển KTTT.

 Trong năm 2023, tổng doanh thu trên lĩnh vực hợp tác ước trên 777 tỷ đồng, đạt 66,9% so với kế hoạch năm 2023, tăng 5,22% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân của người lao động từ 6,5 - 7 triệu đồng/lao động/tháng đối với HTX và 15 triệu đồng/lao động/tháng đối với Quỹ tín dụng nhân dân. Doanh thu bình quân của HTX ước đạt 5,6 tỷ đồng/ năm; lãi bình quân của một HTX ước đạt 1,125 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên trong HTX 90 triệu đồng/năm.

 THOẠI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên