Học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Cập nhật: 27-11-2023 | 08:40:36

Những năm qua, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ TP.Dĩ An ngày càng đi vào nề nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng; được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, từ đó xuất hiện những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của các tập thể và cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lan tỏa những điển hình

Trước hết, việc học tập và làm theo Bác đã được Ban Thường vụ Thành ủy Dĩ An xây dựng kế hoạch toàn khóa, hàng năm và triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên (CBĐV) suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ đó, các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc cụ thể hóa thành kế hoạch “làm theo” gắn với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương; đưa các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành đi vào nề nếp và trở thành việc làm thường xuyên.

Cụ thể, nhiều tập thể đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện và duy trì có hiệu quả các mô hình “Học tập và làm theo Bác”. Điển hình là mô hình “Lãnh đạo thành phố đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp”, diễn đàn “Lắng nghe ý kiến nhân dân” của ngành y tế, giáo dục, lao động -thương binh và xã hội… để tiếp nhận thông tin và kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Trong 3 năm qua, thành phố đã tổ chức 352 cuộc tiếp dân, với 3.385 lượt người; trong đó lãnh đạo thành phố tiếp 215 cuộc, với 1.904 lượt người dự.

Đặc biệt, HĐND TP.Dĩ An đã tổ chức hiệu quả chương trình phát thanh trực tiếp “Đại biểu và cử tri”. Chương trình được tổ chức 1 năm 2 lần nhằm tiếp nhận, giải quyết những đề xuất, kiến nghị của người dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đảng ủy, UBND các phường với nhiều cách làm hiệu quả như vận động nhân dân tham gia làm đường, hệ thống chiếu sáng công cộng, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; tổ chức tư vấn, hướng dẫn, trợ giúp và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường ngay tại khu phố...

Công tác tuyên truyền nội dung, kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được chú trọng, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Trong đó, Thành ủy đã kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu tại các khu phố, địa bàn dân cư. Đồng thời, các phường trên địa bàn thành phố cũng đã tổ chức hội nghị tuyên dương, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay. Điều này góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CBĐV và các tầng lớp nhân dân.

Thành ủy Dĩ An tuyên dương các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác

Không ngừng học và làm theo Bác

Theo Thành ủy Dĩ An, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ thành phố ngày càng đi vào nề nếp, tạo được sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của CBĐV và các tầng lớp nhân dân. Theo đó, việc học tập, làm theo Bác được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, như đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển thành phố đạt đô thị loại II, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nếp sống văn minh đô thị… Qua học tập, làm theo Bác đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, đặc biệt là việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình, góp phần khơi dậy ý thức thi đua, làm việc, lao động sáng tạo trong mỗi CBĐV, quần chúng nhân dân, trở thành việc làm thường xuyên hàng ngày.

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới, Thành ủy Dĩ An tập trung chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục phát huy đầy đủ vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị…

Thông qua việc học tập, làm theo Bác, tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lýtừthành phố đến các phường đãđược phát huy. CBĐV luôn gương mẫu, đi đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phong cách, tác phong làm việc; công khai, dân chủ, minh bạch, cầu thị và có ý thức tôn trọng nhân dân. Qua đó, thành phố kịp thời nắm bắt những vướng mắc, giải quyết bức xúc, kiến nghị ở cơ sở, nhất làkhi xửlýcác vấn đềthuộc thẩm quyền theo chức trách nhiệm vụ được giao, tạo lòng tin trong nhân dân, sựđoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới, Thành ủy Dĩ An tập trung chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục phát huy đầy đủ vai tròtiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thành phố tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; lấy kết quả học tập và làm theo Bác là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm.

Đồng thời, thành phố tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động thông tin, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng cụ thể...

ĐỖ TRỌNG - PHẠM ẨN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên