Hội nghị quán triệt các quy định, chỉ thị mới của Bộ Chính trị

Cập nhật: 09-07-2024 | 09:38:56

(BDO) Sáng 9-7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cùng các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương... Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với gần 1,3 triệu đại biểu tham dự. 

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Bình Dương, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì hội nghị.Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Bình Dương

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt và hướng dẫn thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới...
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Bình Dương

Theo đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng và tổ chức triển khai thực hiện Quy định và Hướng dẫn nói trên để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và nghiêm túc chấp hành Quy định. Kết hợp chặt chẽ việc triển khai thực hiện Quy định với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các quy định của Đảng về nêu gương và về những điều đảng viên không được làm. 

Mỗi cán bộ, đảng viên tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa” theo tiêu chí các chuẩn mực để không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng. 

Tiếp đó, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

Đồng chí Lê Minh Hưng cho biết, đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh Bình Dương

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Cường nhấn mạnh, việc quán triệt các nội dung trọng tâm, cốt lõi của Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW nhằm giúp các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm bắt một cách đầy đủ, có hệ thống nội dung hai văn bản quan trọng này. Qua đó thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ, xuyên suốt, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân. 

Đối với Quy định số 144-QĐ/TW, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần luôn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Quy định, nắm chắc, hiểu sâu Quy định; chú trọng vai trò, trách nhiệm của chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định; mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, "tự soi", "tự sửa" theo chuẩn mực đạo đức cách mạng...

Đối với Chỉ thị số 35-CT/TW, đồng chí Lương Cường yêu cầu cần tổ chức tốt việc quán triệt chỉ thị này, cùng các quy định, hướng dẫn có liên quan của Trung ương và của cấp ủy cấp trên trực tiếp, bảo đảm để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng và đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

Trí Dũng - Quốc Chiến

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=1098
Quay lên trên