Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Chấn hưng và phát triển văn hóa dân tộc

Cập nhật: 25-11-2021 | 08:17:47

Ngày 24-11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tham dự và có bài phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Dương

“Văn hóa soi đường quốc dân đi”

Cùng tham dự hội nghị tại Hà Nội có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, đại diện lãnh đạo các hội chuyên ngành văn học nghệ thuật Trung ương, các nhà khoa học, nhà văn hóa, tri thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu trong cả nước. Tham dự tại điểm cầu Bình Dương có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Trong phiên làm việc buổi sáng, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông qua Báo cáo tóm tắt về việc “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Các đại biểu đã cùng nhau điểm lại quá trình phát triển văn hóa của dân tộc qua phim tài liệu “Văn hóa soi đường quốc dân đi”.

Hội nghị đã tiếp nhận hơn 150 bài tham luận của các đại biểu trong cả nước. Tại phiên họp buổi sáng, các đại biểu đã lắng nghe bài tham luận về “Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” của ông Nguyễn Văn Hùng và các bài tham luận của các đại biểu đến từ Thủ đô Hà Nội, Thừa Thiên - Huế, An Giang, các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu cao vai trò của văn hóa trong quá trình phát triển của đất nước qua các thời kỳ; đường lối, quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa: “Văn hóa còn là dân tộc còn”. Qua đó, đồng chí Tổng Bí thư đã khẳng định ý nghĩa đặc biệt của Hội nghị Văn hóa toàn quốc, ghi nhận vai trò quan trọng của văn hóa. Tuy nhiên, lâu nay văn hóa vẫn chưa được một bộ phận cán bộ và người dân nhận thức đầy đủ vai trò “soi đường cho quốc dân đi”.

Sơ lược lại lịch sử, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra những quan điểm xuyên suốt của Đảng về văn hóa ngay từ ngày đầu thành lập tới nay chính là văn hóa phải được đặt ngang hàng chính trị, kinh tế, xã hội, “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Không chỉ quan tâm phát triển văn hóa, Đảng ta đặc biệt chú trọng phát triển văn hóa quần chúng, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tổng Bí thư khẳng định đây chính là điểm ưu việt của Đảng ta.

Chấn hưng và phát triển văn hóa dân tộc

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu đã phát biểu tham luận về Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Trong đó, có nhiều bài tham luận đã thể hiện rõ động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước hiện nay. Để “văn hóa soi đường quốc dân đi” thì cần triển khai thực hiện nhiều giải pháp. Xây dựng môi trường văn hóa là nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phát huy sức mạnh nền văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới...

Thời gian qua, tỉnh Bình Dương rất quan tâm đầu tư để bảo tồn, xây dựng và phát triển văn hóa xứng tầm với sự phát triển kinh tế. Trong ảnh: Festival Đờn ca tài tử lần thứ II - năm 2017 do Bình Dương đăng cai tổ chức rất thành công. Ảnh: TRẦN DUY TÌNH

Thời gian qua, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người ở Bình Dương được triển khai thực hiện cótrọng tâm, trọng điểm theo tinh thần văn bản chỉ đạo từ Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Dương, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương từ phát triển văn hóa, thời gian tới Bình Dương sẽ triển khai thực hiện những giải pháp cụ thể. Trong đó, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của việc xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao; triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại các chương trình hành động, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XI nhiệm kỳ 2020-2025, quyết định của UBND tỉnh.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, trong thời đại công nghệ số hiện nay, chúng ta cần phải có nhận thức đúng đắn về văn hóa, để thực hiện chấn hưng văn hóa, làm cho văn hóa sáng hơn, phát triển hơn. Chúng ta vừa phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống nhân dân, vừa phải chống tụt hậu, phát huy tinh thần sáng tạo của toàn dân. Chúng ta nên tiếp thu những tinh hoa của văn hóa các nước để trau dồi văn hóa Việt Nam; đặc biệt, chống các biểu hiện lai căng, mạnh dạn đổi mới những lề thói văn hóa đã không còn phù hợp.

“Hy vọng rằng, những người làm văn hóa cố gắng phấn đấu trở thành tấm gương văn hóa. Các cấp, các ngành cần quan tâm, phối hợp hoạt động để chú trọng văn hóa. Các hội hãy cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng với hệ thống tổ chức nhiều chương trình hành động thiết thực, phải thật chắc chắn từng bước một để lan tỏa tinh thần giá trị văn hóa người Việt Nam, để văn hóa, văn hiến Việt Nam tỏa sáng trong nền văn minh nhân loại”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu.

Sơ lược lại lịch sử, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra những quan điểm xuyên suốt của Đảng về văn hóa ngay từ ngày đầu thành lập tới nay chính là văn hóa phải được đặt ngang hàng chính trị, kinh tế, xã hội, “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Không chỉ quan tâm phát triển văn hóa, Đảng ta đặc biệt chú trọng phát triển văn hóa quần chúng, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tổng Bí thư khẳng định đây chính là điểm ưu việt của Đảng ta.

MINH HIẾU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261256
      [news_title] => Khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X: Tập trung phục hồi kinh tế, chăm lo an sinh xã hội
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 08:52:48
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 08:42:18
      [news_picture] => 1638927734.JPG
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261253
      [news_title] => Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X: Giải quyết những vấn đề “nóng” để “thích ứng an toàn”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 08:52:48
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 08:35:41
      [news_picture] => 1638927337.JPG
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261246
      [news_title] => Quyết tâm cao trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 08:20:49
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 08:20:31
      [news_picture] => 1638926431.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261232
      [news_title] => Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Đại biểu Quốc hội với cử tri trẻ tỉnh Bình Dương”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2021-12-08 06:35:45
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 07:35:27
      [news_picture] => 1638923726.JPG
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261227
      [news_title] => Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 06:33:10
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 06:26:44
      [news_picture] => 1638919603.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261215
      [news_title] => Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phục hồi sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-07 15:51:26
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-07 15:51:04
      [news_picture] => 1638867059.JPG
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261206
      [news_title] => Bầu bổ sung nhân sự kiện toàn bộ máy HĐND, UBND tỉnh
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2021-12-07 13:17:09
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-07 13:17:03
      [news_picture] => 1638857819.JPG
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261205
      [news_title] => Khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-07 13:17:09
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-07 13:05:54
      [news_picture] => 1638857150.JPG
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 260462
      [news_title] => Tuyên bố chung Việt Nam-Nhật Bản nhân chuyến thăm của Thủ tướng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-11-25 06:37:14
      [news_createdate] => 2021-11-25 06:36:27
      [news_picture] => 1637796987.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 260461
      [news_title] => Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các cựu chính khách Nhật Bản
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-11-25 06:31:49
      [news_createdate] => 2021-11-25 06:30:05
      [news_picture] => 1637796605.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 260447
      [news_title] => Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-11-24 13:31:49
      [news_createdate] => 2021-11-24 13:31:39
      [news_picture] => 1637735498.jpg
    )

)
Quay lên trên