Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 1 năm 2010

Cập nhật: 31-03-2010 | 00:00:00

(BDO) Ngày 31-3, Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2010. Tham dự lớp lần này gồm có 248 đảng viên dự bị thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

 

Lớp học được tổ chức từ ngày 31-3 đến 9-4-2010. Trong thời gian học, các học viên được giảng viên chuyển tải các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta và dân tộc ta; Phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; Tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và chuyên đề "Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam".

 

Đây là cơ sở lý luận quan trọng nhằm giúp cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị; chủ trương, đường lối của Đảng trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời phát huy vai trò của đảng viên trong việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội tỉnh Đảng bộ và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

 

Công Luận

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên