Kinh tế - xã hội Bình Dương tiếp tục phát triển ổn định

Cập nhật: 18-11-2014 | 09:02:43

Sáng qua (17-11), ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2014 có 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trên cơ sở này, năm 2015 UBND tỉnh đề ra các chỉ tiêu kinh tế - xã hội có mức tăng khá so với năm 2014.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt cao

Theo UBND tỉnh, trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn thách thức nhưng UBND tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm theo các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế năm 2014 đạt cao và tăng khá so với năm 2013 như: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 13%; cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp với tỷ trọng tương ứng 60,8% -36,2% - 3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 61,2 triệu đồng (kế hoạch 60 triệu đồng); giá trị sản xuất công nghiệp đạt 187.531 tỷ đồng, tăng 15,6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 103.493 tỷ đồng, tăng 24,9%. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt hơn 17,74 tỷ USD, tăng 17,5%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 31.850 tỷ đồng, vượt 300 tỷ đồng so kế hoạch đề ra. Đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1,53 tỷ USD, vượt 53% so với kế hoạch năm…

Ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Ảnh: T.BÌNH

Một trong những kết quả nổi bật của nền kinh tế tỉnh trong năm 2014 là kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 17,74 tỷ USD, tăng 17,5% và tạo ra giá trị xuất siêu hơn 4 tỷ USD. Có 17/19 nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu tăng so với năm trước, trong đó 12 nhóm hàng có kim ngạch tăng trên 10% như giày dép, dệt may, sản phẩm gỗ, sản phẩm điện tử…

Phân tích tình hình xuất khẩu, ông Võ Văn Cư, Giám đốc Sở Công thương cho rằng, xuất khẩu của tỉnh năm 2014 thuận lợi do giá nguyên liệu nhập khẩu và nguồn lao động tương đối ổn định; các thị trường xuất khẩu chính của doanh nghiệp Bình Dương đang dần hồi phục và những tác động tích cực của việc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã thúc đẩy hoạt động xuất khẩu tăng trưởng khá. Bên cạnh đó, nhiều nhà nhập khẩu có xu hướng chuyển đơn hàng sang Việt Nam, đồng thời nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến quý I-2015.

An sinh xã hội ổn định

Cùng với lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực xã hội cũng chuyển biến rõ nét, các chính sách an sinh xã hội được triển khai tốt và có hiệu quả. Tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực để chăm lo cho các đối tượng chính sách, xã hội và giảm nghèo. Đối với ngành giáo dục - đào tạo, y tế đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và chăm sóc sức khỏe. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được tổ chức tốt, từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân…

Theo UBND tỉnh, năm 2014 công tác tổ chức bộ máy, quản lý công chức tiếp tục được kiện toàn, củng cố. Công tác cải cách hành chính được tỉnh đẩy mạnh và đạt được những kết quả tích cực. Riêng đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng cũng được tỉnh chú trọng; số lượng đơn thư khiếu nại và tranh chấp lao động giảm đáng kể. Về lĩnh vực an ninh - chính trị được giữ vững, ổn định; tội phạm về trật tự xã hội giảm; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố và phát huy hiệu quả…

Nêu cụ thể các chỉ tiêu chủ yếu về xã hội, UBND tỉnh cho biết, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia của tỉnh đạt 58,92% (kế hoạch 56%); tạo việc làm cho 46.100 lao động (kế hoạch 45.000 lao động). Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của tỉnh còn 1,52% (kế hoạch giảm từ 1,5 - 2%); tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là 9,4% (kế hoạch <9,7%); số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 24 giường...

Đánh giá về kết quả đạt được trong năm 2014, ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh chuyển biến tích cực, kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực theo kế hoạch, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững… Chỉ ra 26 chỉ tiêu năm 2014 với 18 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, ông Cung cho rằng đây là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh đã vượt qua thách thức để hoàn thành nhiệm vụ năm trước tình hình khó khăn như hiện nay.

Bảo đảm kinh tế phát triển bền vững

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2014 và thực tiễn tình hình, UBND tỉnh xác định mục tiêu năm 2015 sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện các chương trình hành động đột phá gắn với các nhiệm vụ nhằm tái cơ cấu phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, dịch vụ tạo tiền đề để đưa tỉnh trở thành đô thị công nghiệp theo hướng văn minh, hiện đại. Tỉnh cũng sẽ triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương về tái cơ cấu đầu tư, doanh nghiệp, thị trường tài chính. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Nguồn nguyên liệu và lao động ổn định giúp hoạt động xuất khẩu năm 2014 của tỉnh tăng cao. Trong ảnh: Sản xuất vỏ xe ô tô Radial toàn thép tại Công ty Casumina (TX.Tân Uyên). Ảnh: T.BÌNH

Đi vào giải pháp thực hiện nhiệm vụ của năm 2015, ông Lê Thanh Cung nêu cụ thể, trong năm 2015 cần tập trung những công trình trọng điểm; tiếp tục điều chỉnh quy hoạch; đồng thời tập trung phát triển hạ tầng đô thị để nâng Bình Dương đạt các tiêu chí đô thị loại 1 nhằm từng bước đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020. Tỉnh cũng sẽ tập trung phát triển văn hóa - giáo dục theo kế hoạch và đẩy mạnh theo hướng xã hội hóa… Thực hiện tốt các giải pháp này, tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đề ra. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần IX đã đề ra.

Trong năm 2015, tỉnh phấn đấu đạt các chỉ tiêu: GDP tăng 13% so với năm 2014. Tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế tương ứng 60,3% - 37% - 2,7%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 26%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 16,5%. Tổng thu ngân sách đạt 35.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 17,5%. Tạo việc làm cho 40.000 - 45.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 65%. Tỉnh cơ bản xóa nghèo theo tiêu chuẩn mới...

 

T.MINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=1767
Quay lên trên