Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X: Đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Cập nhật: 06-12-2023 | 22:07:05

Sáng nay (7-12), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 13, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua nhiều nghị quyết tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Trong năm 2023, HĐND tỉnh luôn chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quyết định đúng, kịp thời các vấn đề quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 4 kỳ họp. Cụ thể, các kỳ họp chuyên đề thứ 9, 10, 12 được tổ chức để quyết định một số nội dung quan trọng theo yêu cầu thực tiễn của địa phương, bảo đảm tính pháp lý cho công tác điều hành của UBND tỉnh một cách kịp thời và thực hiện công tác nhân sự kiện toàn các chức danh của HĐND và Ủy viên UBND tỉnh.

HĐND tỉnh tổ chức khảo sát hoạt động của Khu liên hợp Xử lý chất thải Bình Dương. Ảnh: ĐỖ TRỌNG

Tại 3 kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 34 nghị quyết, trong đó có 28 nghị quyết quy phạm pháp luật và 6 nghị quyết cá biệt. Đặc biệt, tại kỳ họp chuyên đề thứ 12, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 bầu. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Kết quả các chức danh do HĐND bầu đều được đánh giá đa số ở mức độ tín nhiệm cao và tín nhiệm; không có chức danh nào phải đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm.

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh đã đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; xem xét các báo cáo theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn; xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Kết quả, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 22 nghị quyết, gồm 13 nghị quyết quy phạm pháp luật và 9 nghị quyết cá biệt.

Cụ thể là nghị quyết sửa đổi, bổ sung nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021- 2025; quyết định về số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã; quy định chức danh, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia công việc; mức khoán kinh phí, hỗ trợ hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở cấp xã, ấp và khu phố trên địa bàn tỉnh…

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết tại kỳ họp thứ 13, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh sẽ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến và thông qua một số nội dung quan trọng, như về kế hoạch đầu tư công năm 2024; quy định nội dung, định mức hỗ trợ thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh; ban hành quy định về chính sách hỗ trợ cho các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ đối với người làm việc tại bộ phận “một cửa” các cấp trên địa bàn tỉnh; chủ trương đầu tư Dự án đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương…

Ngoài ra, trong thời gian giữa hai kỳ họp, theo đề nghị của UBND tỉnh, để kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ cho việc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển công nghiệp, nhà ở xã hội, nâng cấp đô thị, trên cơ sở chấp thuận chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND đã tổ chức lấy phiếu biểu quyết và được các đại biểu HĐND tỉnh nhất trí thông qua 3 dự thảo nghị quyết: Nghị quyết cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Hòa Phú; nghị quyết về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Cây Trường tại thị trấn Lai Uyên và xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng; nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập phường An Điền, phường An Tây và thành lập TP.Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.

Cùng với đó, các hoạt động tỉnh thẩm tra, giám sát, chất vấn của HĐND tỉnh ngày càng được tăng cường theo hướng thiết thực, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, trách nhiệm cao, phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Xem xét và thông qua nhiều nghị quyết

Để tổ chức kỳ họp thứ 13, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện công tác chuẩn bị bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật. Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã họp và thống nhất các nội dung sẽ trình kỳ họp thường lệ cuối năm. Cùng với đó, để nội dung trình kỳ họp đạt chất lượng và hiệu quả, Thường trực HĐND tỉnh phân công các ban HĐND tỉnh thẩm tra theo lĩnh vực phụ trách; chủ động tiếp cận các tờ trình, dự thảo nghị quyết ngay từ bước dự thảo; đồng hành, hỗ trợ các cơ quan chuyên môn tham mưu dự thảo nghị quyết. ..

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết tại kỳ họp thứ 13, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh sẽ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến và thông qua một số nội dung quan trọng, như về kế hoạch đầu tư công năm 2024; quy định nội dung, định mức hỗ trợ thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh; ban hành quy định về chính sách hỗ trợ cho các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ đối với người làm việc tại bộ phận “một cửa” các cấp trên địa bàn tỉnh; chủ trương đầu tư Dự án đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương... Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Cũng tại kỳ họp lần này, trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và đề xuất của đại biểu HĐND, các ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Dự kiến nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào 4 nhóm vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường; công tác quản lý nhà nước đối với các thiết chế văn hóa; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và bảo vệ an ninh trật tự…

ĐỖ TRỌNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên