Lan tỏa nhiều mô hình hiệu quả, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác

Cập nhật: 22-07-2021 | 08:39:58

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Bàu Bàng đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏ a sâu rộng, xuất hiện nhiều mô hình nổi bật, những tập thể, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo lời Bác.

 “Chào cờ đầu tuần” là một trong những mô hình hiệu quả tại huyện Bàu Bàng (ảnh chụp khi chưa có dịch bệnh Covid-19)

 Thường xuyên học tập và làm theo Bác

Trong giai đoạn 2015-2020, để đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác, Ban Thường vụ Huyện ủy Bàu Bàng đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và nghị quyết đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và kết hợp với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị để thực hiện; chú trọng việc lựa chọn một số vấn đề còn bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị còn hạn chế, tồn tại ở địa phương, đơn vị để đề ra giải pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện “làm theo Bác” tại địa phương, đơn vị…

Ông Bạch Văn Nhân, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bàu Bàng, cho biết: “Để tổ chức thực hiện đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy chi, Đảng bộ cơ sở, thủ trưởng các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện gắn liền với việc thực hiện nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; kết hợp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và thông qua triển khai thực hiện, đánh giá các mô hình làm theo bác hàng tháng như mô hình “Chào cờ đầu tuần”, “Gần dân, sát dân”, “Cán bộ, đảng viên gần dân - sát việc” …

Song song đó, để Chỉ thị 05- CT/TW được lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, Huyện ủy Bàu Bàng cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền định kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tại cơ sở, như: Đài Truyền thanh, thông tin lưu động, trực quan sinh động, tuyên truyền miệng lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội tại cơ sở…

Lan tỏa những cách làm hay

Sau 5 năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tại huyện Bàu Bàng đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo lời Bác. Đơn cử có thể kể đến mô hình “Thực hành tiết kiệm”. Sau thời gian triển khai thực hiện mô hình, toàn huyện đã có 156 tổ “Thực hành tiết kiệm” trực thuộc với 24 đơn vị, với trên 12.469 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia. Kết quả, đã tiết kiệm được số tiền gần 4,5 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng vào việc chi hỗ trợ thăm - viếng, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng sửa chữa nhà ở, hỗ trợ các gia đình khó khăn cho hơn 2.300 trường hợp trên địa bàn…

Hay mô hình chào cờ đầu tuần cũng là cách làm hiệu quả của các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện. Qua 5 năm thực hiện mô hình các đơn vị đã tổ chức được 1.317 buổi chào cờ. Trong các buổi chào cờ, các đơn vị đã tổ chức sinh hoạt 1.200 mẩu chuyện, chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, qua sinh hoạt dưới cờ, cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị cơ sở đã tuyên dương 118 tập thể, 457 lượt cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và có những việc làm cụ thể “làm theo Bác”. Đồng thời nhắc nhở, phê bình các tập thể, cá nhân chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Bên cạnh đó, 2 mô hình “Chính quyền thân thiện, của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân” và mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” tại UBND huyện đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cải cách hành chính và hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Mô hình “Chào cờ đầu tuần”, “Gần dân, sát dân”; “Thực hành tiết kiệm”; “Cán bộ, đảng viên gần dân - sát việc”; mô hình “Tuyến đường văn minh”… là những mô hình tiêu biểu tại huyện Bàu Bàng trong thực hiện và làm theo Bác trong 5 năm qua. Bên cạnh đó, các cơ quan, đoàn thể huyện và các địa phương còn có những mô hình, cách làm riêng nổi bật, sáng tạo để thu hút đông đảo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hành động “Làm theo gương Bác” mang lại hiệu quả, thiết thực với đời sống nhân dân tại địa phương, cơ quan, đơn vị…

 NGỌC NHƯ  

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter