Lực lượng vũ trang tỉnh: Đoàn kết, đổi mới, thi đua sáng tạo

Cập nhật: 11-06-2024 | 06:50:50

5 năm qua (2019-2024), công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh phát triển mạnh cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần quan trọng cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ (CBCS) phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Thực hiện tốt ở cả 4 khâu

Những năm qua, việc xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh triển khai và thực hiện ở cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Quá trình thực hiện kết hợp chặt chẽ với xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Nhờ đó, trong LLVT tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình, tấm gương tiêu biểu có cách nghĩ, cách làm hay, sáng tạo, thực sự xứng đáng để thúc đẩy, cổ vũ mọi người học tập, noi theo.

Phong trào TĐQT trong LLVT trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh cả bề rộng lẫn chiều sâu

Nổi bật trong phong trào TĐQT là LLVT Bình Dương xây dựng được nhiều mô hình do Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 phát động. Tiêu biểu là mô hình “Đại đội dân quân thường trực cấp tỉnh”, “Xây dựng, quản lý và sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt là quân nhân dự bị đang làm việc tại các khu - cụm công nghiệp, công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh”, “Xây dựng LLVT vững mạnh từ cơ sở”, “Tiết kiệm phụ cấp vì ngày mai lập nghiệp”, “Ngày tri ân” và “Gắn kết yêu thương, giúp đỡ đồng đội vượt qua khó khăn”, “Nối vòng tay lớn”, “Thắm tình quân dân”… Đây là những mô hình được Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 chọn, tổ chức hội nghị tổng kết và tham quan mô hình điểm về công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ và được đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng tham quan, nghiên cứu, cùng nhiều đơn vị bạn đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Điều này thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tự chủ, tự lực tự cường; đồng thời còn là niềm tự hào của LLVT tỉnh trong việc chủ động khắc phục khó khăn, TĐQT hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Xứng danh “bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới đã được LLVT tỉnh gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, LLVT tỉnh tập trung vào xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên; đoàn kết thương yêu nhau và thi đua xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật trong CBCS; tiếp tục xây dựng truyền thống đoàn kết quân - dân, có những chia sẻ nghĩa tình thiết thực, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký, cam kết xứng danh “bộ đội Cụ Hồ”, “tự soi, tự sửa”, kết hợp đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên, xem xét khen thưởng hàng năm. Trong giai đoạn 2019-2024, hơn 100 lượt điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp cơ sở; 30 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh cấp Bộ CHQS tỉnh; 10 điển hình tiên tiến được đề nghị biểu dương, tôn vinh cấp quân khu và cấp Bộ Quốc phòng; 8 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh cấp tỉnh.

Từ phong trào TĐQT và những kết quả đạt được, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và Hội đồng thi đua lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời công tác khen thưởng; bảo đảm thủ tục và việc bình xét khen thưởng đúng quy định, dân chủ công khai; tổng kết phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024, lãnh đạo chỉ huy các cấp khen thưởng 3.853 lượt cá nhân, 2.592 lượt tập thể. Riêng đợt thi đua cao điểm “Chống dịch, cứu dân” trong đại dịch Covid-19, 783 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, Bộ CHQS tỉnh được Nhà nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba vì có thành tích trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021; cờ thi đua của Bộ Quốc phòng các năm 2019, 2022, 2023 và 5 năm liền được Quân khu 7 công nhận là đơn vị vững mạnh toàn diện…

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đánh giá: “5 năm qua, phong trào TĐQT của LLVT tỉnh phát triển toàn diện, có nhiều đổi mới, đạt kết quả vững chắc. Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều. Đây thực sự là những tấm gương sáng, những bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa TĐQT. Các đơn vị LLVT tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương”.

Đặc biệt, phong trào TĐQT gắn với thực hiện các phong trào cách mạng tại địa phương, điển hình như “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo”, “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”... Thông qua các phong trào, cuộc vận động và chương trình công tác dân vận đã gắn kết chặt chẽ nghĩa tình quân - dân.

Nề nếp vững chắc

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn cho biết để phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh đi vào nề nếp vững chắc, đạt hiệu quả cao, Bộ CHQS tỉnh đề ra nhiều nội dung, biện pháp tập trung thực hiện trong giai đoạn 2024-2029. Cụ thể, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, hướng dẫn về công tác TĐKT; gắn phong trào TĐQT với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; gắn với sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ CHQS tỉnh sẽ thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác TĐKT và phong trào TĐQT phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ trung tâm; tập trung vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu và những vấn đề nổi cộm. Phong trào TĐQT chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc trong điều kiện công nghệ cao; xây dựng đơn vị mẫu mực về nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; thực hiện cải cách hành chính quân sự, chuyển đổi số, giữ vững đơn vị không có vi phạm kỷ luật và mất an toàn; xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; đẩy mạnh các hoạt động thi đua trọng điểm.

Song song đó, LLVT tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các đơn vị tham gia tích cực các chương trình giảm nghèo, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, địa bàn đóng quân an toàn.

Đặc biệt, công tác TĐKT chú trọng vào xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, thông qua “người thực, việc thực, thành tích thực”, thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng thực chất và phát triển sâu rộng; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng, kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và đấu tranh phê bình, xử lý sai phạm để tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua không ngừng phát triển; thường xuyên quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, động viên CBCS LLVT tỉnh tích cực tham gia phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=316
Quay lên trên