Luôn xem công tác thi đua yêu nước là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội 

Cập nhật: 30-03-2023 | 13:25:09

*  Các tỉnh Đông Nam bộ ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra

(BDO) Sáng 30-3, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương diễn ra hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022, ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ. 


Toàn cảnh hội nghị 

Tham dự hội nghị có bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; lãnh đạo Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương, 7 tỉnh miền Đông Nam bộ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2022, ông Phạm Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương cho biết năm 2022, trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên tình hình kinh tế - xã hội của 7 tỉnh miền Đông Nam bộ vẫn ổn định và tiếp tục phát triển trên hầu hết các lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, tạo đà cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và cả giai đoạn 2021 - 2025. 

Các hoạt động kinh tế, đời sống dân cư trong khu vực miền Đông Nam bộ trở lại bình thường; hoạt động văn hóa, xã hội, vui chơi giải trí sôi động; hoạt động xúc tiến đầu tư được tăng cường. Công tác an sinh xã hội được các tỉnh chú trọng, đời sống người dân được cải thiện...


Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa chúc mừng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2022.

Công tác thi đua, khen thưởng của các tỉnh chuyển biến tích cực, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng luật, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời và đúng đối tượng. UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng; hoạt động hội đồng bám sát chương trình, kế hoạch đề ra. 


Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2022 tặng hoa cho Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến có nhiều chuyển biến rõ rệt, có sự phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan truyền thông và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Những kết quả đạt được của công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của các tỉnh trong năm 2022.


Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa chúc mừng tỉnh Bình Phước nhận Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2023 từ tỉnh Bình Dương bàn giao.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh miền Đông Nam bộ nêu ra những hạn chế chung, như: Việc triển khai, áp dụng các quy định về công nhận sáng kiến và đánh giá hiệu quả áp dụng thực tiễn của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm cơ sở xét khen thưởng còn vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện. Việc bố trí công chức, viên chức ở cơ sở phụ trách công tác thi đua, khen thưởng chưa có tính ổn định dẫn đến ảnh hưởng việc tham mưu thực hiện công tác thi đua... 

Đại diện các đơn vị, địa phương cũng chia sẻ những cách làm, mô hình sáng kiến hay trong quá trình thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của vùng Đông Nam bộ. 


Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2022 phát biểu khai mạc tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2022 cho biết Bình Dương đã hoàn thành nhiệm vụ và trao cờ Thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2023 cho bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. 

Hội nghị phát động thi đua năm 2023 và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023. Theo đó, lãnh đạo 7 tỉnh  Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. 


Ông Phạm Huy Giang, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Các tỉnh cùng thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch, tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa. Triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời, hiệu quả”. 


Ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

7 tỉnh trong cụm triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế   - xã hội; bảo  đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tiếp tục kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...


Ông Nguyễn Long Biên , Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao công tác thi đua của 7 tỉnh trong cụm Đông Nam bộ. Phó Chủ tịch nước cho biết các tỉnh trong cụm đã vượt qua những khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế - xã hội ổn định. Các tỉnh là điểm sáng trong thu hút đầu tư nước ngoài, trong công tác an sinh xã hội, nhất là trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19. 


Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Phó Chủ nước Võ Thị Ánh Xuân cũng lưu ý các tỉnh hoàn thiện thể chế chung trong công tác thi đua khen thưởng; tiếp tục nhân rộng khen thưởng các tổ chức, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng, của đất nước. Phó Chủ tịch nước mong muốn các tỉnh luôn xem công tác thi đua yêu nước trở thành động lực quan trọng trong công tác phát triển kinh tế - xã hội của vùng, của đất nước. 

HỒ VĂN - ĐỖ TRỌNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 298359
      [news_title] => Tỉnh ủy Bình Dương trao quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2023-06-09 11:32:56
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-06-09 11:32:45
      [news_picture] => 1686285454.JPG
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 298349
      [news_title] => Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-06-09 08:32:49
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-06-09 08:32:11
      [news_picture] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 298342
      [news_title] => TP.Tân Uyên: Xã hội hóa đầu tư xây dựng công trình thoát nước
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-06-09 08:28:33
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-06-09 08:25:02
      [news_picture] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 298338
      [news_title] => Nông dân huyện Bàu Bàng đoàn kết, làm giàu
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thi-dua-yeu-nuoc
      [news_publicdate] => 2023-06-09 08:28:33
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-06-09 08:14:34
      [news_picture] => 1686273274.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 298336
      [news_title] => Phường Tân Đông Hiệp, Tp.Dĩ An: Ra quân thực hiện mô hình “Trụ đèn xanh”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-06-09 08:28:33
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-06-09 08:11:09
      [news_picture] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 298334
      [news_title] => Hội thảo phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-06-09 08:01:32
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-06-09 07:58:09
      [news_picture] => 1686272289.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 298328
      [news_title] => Thông cáo báo chí số 15, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-06-09 06:18:47
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-06-09 06:17:11
      [news_picture] => 1686266230.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 298312
      [news_title] => Đại biểu Quốc hội: Phiên chất vấn dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-06-08 16:44:10
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-06-08 16:43:40
      [news_picture] => 1686217419.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 293271
      [news_title] => Bộ Chính trị cho ý kiến về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-03-30 12:59:57
      [news_createdate] => 2023-03-30 12:59:28
      [news_picture] => 1680155967.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 293270
      [news_title] => Khởi công xây dựng “Nhà nhân ái” ở TX.Tân Uyên
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-03-30 13:22:28
      [news_createdate] => 2023-03-30 12:04:43
      [news_picture] => 1680152682.JPG
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 293265
      [news_title] => Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Malaysia phát triển toàn diện và sâu rộng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-03-30 10:42:20
      [news_createdate] => 2023-03-30 10:35:02
      [news_picture] => 1680147302.jpg
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên